Lepsze decyzje to lepsza efektywność żywienia

Pasza stanowi dużą część kosztów produkcji mleka. Rozumiemy Twoją potrzebę wydajnego karmienia krów.

  • Zastosuj strategie żywienia treściwego od wycielenia do wycielenia
  • Monitoruj pobranie paszy
  • Popraw wyniki żywienia
  • Kontroluj paszę
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Żywienie wymaga odpowiedniego zbilansowania

Pasza stanowi dużą część kosztów produkcji mleka. DeLaval DelPro ™ to narzędzie, które zapewnia, że dostarczona dawka jest odpowiednia. Dzięki temu pomaga produkować więcej za mniej.

Lepsze decyzje to lepsza efektywność żywienia

Co zyskujesz?

Strategia żywienia

Potrzeby Twoich krów zmieniają się na różnych etapach laktacji. DelPro pozwala na szybkie, bezpieczne i dokładne dostosowanie żywienia, aby sprostać potrzebom krów. Oznacza to ciągłe dostosowywanie podstawowej dawki i zarządzanie suplementami tak, aby zapewnić dobrostan zwierząt, produktywność, wydajność reprodukcyjną i długowieczność przez cały czas. DelPro daje ci możliwość ustawienia kontrolowanej strategii i wdrożenia jej na różne dni w mleku, poziomie produkcji, grupie lub laktacji.

Monitorowanie

Krowy często nie zużywają całej paszy, która jest im zadana. Często dzieje się tak z powodu problemów związanych ze zdrowiem. DelPro szybko wychwytuje informacje o takich krowach przekazując raporty o historii spożycia paszy dla krowy i dla stada. DelPro opracowuje także 365-dniowy wykres przedstawiający spożycie paszy dzięki czemu można łatwo sprawdzić pobranie paszy na poziomie stada, grupy krów i pojedynczych krów.

Koszt: korzyść

Analiza opłacalności produkcji oznacza dokładne obserwowanie wykorzystania paszy. Dlatego stworzyliśmy łatwe do przeglądania raporty, które pozwalają analizować wydajność gospodarstwa - według zasady "od ogółu do szczegółu". Analizując zużycie paszy, koszt paszy, dane dotyczące produkcji i cenę mleka program DelPro zapewnia informacje dotyczące wydajności paszy dla całego stada, grupy lub poszczególnych krów. To także pozwala na planowanie finansów. Stosując system DeLaval Optimat ™ możesz mieszać, rozprowadzać i dostosowywać paszę oraz podawać dawki koncentratów.

Podawanie paszy treściwej

Jeśli skarmiasz dodatki paszowe znasz ryzyko nadmiernego ich użycia dla zdrowia zwierząt. DelPro pomoże ci dokładnie i bezpiecznie dostarczać rację krów. Ty decydujesz, ile paszy powinna dostawać krowa podczas jednej wizyty oraz jak szybko pasza ma być jej podawana. DelPro zastosuje odpowiednie limity podania dawki na jedną wizytę.

Kondycja ciała BCS

Stałe i dokładne monitorowanie kondycji każdej krowy jest kluczem do terminowego dostosowania strategii żywienia. To klucz do wysokiej wydajności, długowieczności i wyników reprodukcyjnych. Dzięki zastosowaniu kamery DeLaval BCS jesteś w stanie automatycznie rejestrować dokładną ocenę kondycji ciała dla każdej krowy przy każdym doju i każdego dnia. Zastosowana technologia mapowania w jakości 3D generuje dane, które po przeanalizowaniu za pomocą modelu BioModels firmy DelPro jest w stanie natychmiast powiadomić Cię o zmianach w kondycji krowy, zanim staną się one widoczne. Dzięki temu możesz działać szybciej i łatwiej zapobiegać ewentulanym problemom.

Pokaż więcej

Lepsze decyzje to lepsza efektywność żywienia

Odpowiednie dla

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne