Lepsze decyzje to lepsze wyniki w rozrodzie

Powodzenie Twojego gospodarstwa zależy także od rozrodu - umiejętności i czasu inseminacji krów. Aby robić to dobrze trzeba wiedzieć które krowy są w rui.

  • Pełny przegląd informacji o rozrodzie w Twoim stadzie
  • Skuteczne wykrywanie krów w rui
  • Ustalaj cele i je realizuj
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Lepsze decyzje to lepsze wyniki w rozrodzie

Co zyskujesz?

Gospodarstwo

Ustalaj cele i wyniki, które chcesz osiągnąć w gospodarstwie. DelPro pozwoli mierzyć osiągnięte wyniki w odniesieniu do ustalonych celów, a także porównywać wyniki z innymi gospodarstwami o podobnym charakterze. Patrząc na swoje raporty podsumowujące stado i produkcję, możesz zobaczyć liczbę i charakter zdarzeń dotyczących rozrodu, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Dzięki temu możesz szybko zidentyfikować obszary, które należy poprawić. Może to być wskaźnik zacieleń lub liczba krów wycielonych w miesiącu. Dzięki DelPro będziesz mógł dokonać zmian, których potrzebujesz, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Stado

Wizualna prezentacja danych stada pozwala szybko i łatwo zauważyć niepokojące sytuacje. Nasz unikalny wykres obrazujący reprodukcję w stadzie oraz inne dostępne wykresy umożliwiają szybki przegląd całego stada lub dowolnej grupy. Wykresy te natychmiast wskażą te krowy, które wymagają szczególnej uwagi. Wskażą również trendy dzięki czemu z wyprzedzeniem możesz podjąć stosowne działania lub dostosować swoją strategię do zbliżającej się sytuacji.

Krowa

Wszystkie działania związane z rozrodem muszą być podejmowane w dokładnie określonym momencie cyklu rujowego. Raport DelPro dotyczący rozrodu jest podstawą zarządzania hodowlą. Raport przedstawia precyzyjne dane dotyczące każdej krowy, i jest sparametryzowany aby realizować cele Twojego gospodarstwa. Raport ten wskazuje konkretne, usystematyzowane działania dla każdej krowy. Dzięki temu osiągasz terminowe i opłacalne zacielenie.

Najlepsze narzędzia do zarządzania rozrodem

System zarządzania stadem może być wspierany przez dwa doskonałe narzędzia - DeLaval Herd Navigator lub Mierniki Aktywności. Wykorzystanie Nawigatora Stada (Herd Navigatora) umożliwia systemowi DelPro bazowanie złotym standardzie w rozrodzie - progesteronie. DelPro wykorzystuje informacje na temat poziomu progesteronu w mleku krowy i na tej podstawie określa kiedy krowa jest ona gotowa do inseminacji. Analiza mleka wykonywana jest automatycznie w oparciu o zaawansowany BioModel. DelPro analizuje dane i określa, która krowa została skutecznie zacielona, czy wystąpiło poronienie, oraz które krowy mają cysty na jajnikach. Ponadto DelPro wykorzystuje dane rejestrowane przez mierniki aktywności do przeprowadzania zaawansowanej analizy ruchu krów w ciągu dnia. Dane te porównuje z modelem ruchu danej krowy i na tej podstawie system określa czy krowa jest w rui. Poza tym, analizując aktywność ruchową krowy, można również zdiagnozować jej stan zdrowia. Zmniejszony ruch wskazuje na możliwy problem zdrowotny.

Pokaż więcej

Lepsze decyzje to lepsze wyniki w rozrodzie

Odpowiednie dla

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne