Zwalczanie gryzoni

Szczury i myszy powodują znaczne straty finansowe. Gryzonie przegryzają przewody elektryczne, izolację, uszkadzają ściany budynków. Stanowią jedną głównych przyczyn pożarów w budynkach gospodarskich.

Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Jak uzyskać dobre efekty?

Umieszczaj karmniki w miejscach, gdzie widać bytowanie gryzoni

Ustawiaj karmniki na ścieżkach, gdzie gryzonie się poruszają, wzdłuż ścian, w okolicach paszy, w miejcach, gdzie widać odchody gryzoni, w zagłębieniach i w norach. Im więcej miejsc zabezpieczonych, tym lepiej. Zachowuj generalnie porządek w gospodarstwie, im mniej miejsc, w których gryzonie mogą się ukrywać, tym lepiej.

Zmiejszaj dostęp gryzoni do innych źródeł pokarmu

Przechowuj ziarno w zabezpieczonych miejscach, likwiduj dostęp do paszy. Instaluj metalowe listy zabezpieczające dół drzwi, gdy zauważysz ślady ich podgryzania. Usuwaj rozsypane ziarno. Łatwo dostępny pokarm, jak np. rozsypane ziarno, zmniejszają chęć gryzoni do odwiedzania karmników deratyzacyjnych.

Uzupełniaj pastę w karmnikach regularnie

Sprawdzaj karmniki codziennie przez 3 – 4 dni na początku. Następnie kontroluj je co ok. 3 – 4 dni. Uzupełniaj pastę za każdym razem. Jeśli pasta pozostaje nienaruszona przez ok. tydzień należy zmienić miejsce ustawienia karmnika. Postępuj tak aż do uzyskania poprawy. Monitoruj sytuację w gospodarstwie i szybko reaguj, gdy jest taka potrzeba.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne