Przepompowywanie gnojowicy oraz transport obornika

W gospodarstwie mlecznym produkcja gnojowicy jest dość znaczna. Wiąże się to z koniecznością przepompowywania ze zbiorników pośrednich do zbiorników głównych. Jeśli krowy utrzymywane są na ściółce, obornik również musi być odpowiednio składowany i przechowywany.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne