Stacje pojecnia cieląt

Opłacalna produkcja mleka zależy od zdrowych, wysokowydajnych krów. Ponieważ dzisiejsze cielęta jutro będą wysokowydajnymi krowami, sposób ich hodowli może mieć ogromne znaczenie. Zdrowe i szybko rosnące cielęta wynagrodzą Ci, stając się wysokowydajnymi krowami, które będą produktywne przez wiele lat.

  • Możliwość pojenia mlekiem i preparatem mlekozastępczym
  • Wiele dostępnych planów żywienia
  • Częste skarmianie niewielkich porcji
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Stacje pojecnia cieląt

Produkty

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne