Stacje odpajania i żywienia cieląt

Dochodowa produkcja mleka zależy od zdrowych, wysokowydajnych krów. Ponieważ dzisiejsze cielęta są wysokowydajnymi krowami jutra, sposób ich odchowu jest bardzo ważny. Stacje pojenia bardzo ułatwiają codzienną pracę przy odchowie cieląt.

  • Możliwość pojenia mlekiem i preparatem mlekozastępczym
  • Wiele dostępnych planów żywienia
  • Częste skarmianie niewielkich porcji
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Stacje odpajania i żywienia cieląt

Produkty

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne