Temperatura jest istotnym elementem w procesie mycia

Odpowiednia temperatura wspomaga rozpuszczanie i emulgowanie różnych materiałów oraz wzmacnia działanie detergentu. Ważne jest, aby na każdym etapie mycia temperatura była odpowiednia. Jeśli jest ona za niska - tłuszcz mleka zastygnie, a jeśli jest za wysoka - białka mleka przylegają do powierzchni, przez co bardzo trudno je usunąć

Wstępne spłukiwanie: Wstępne płukanie powinno odbyć się z użyciem ciepłej wody, aby pozbyć się resztek mleka po doju. Płukanie należy kontynuować do momentu, gdy usuwana woda ściekowa będzie czysta. Temperatura nie powinna przekraczać 45°C, aby uniknąć denaturacji białek, które byłyby wówczas znacznie trudniejsze do umycia, ale nie powinna też być niższa niż 35°C, ponieważ wtedy tłuszcze zestalą się.

Mycie główne: Mycie główne to mycie cyrkulacyjne roztworem czyszczącym zawierającym detergent. Temperatura wody na początku zwykle wynosi około 80–85°C, a pod koniec cyrkulacji spada do około 40–55°C. Rzeczywista temperatura mycia 60-70°C również zwiększy skuteczność detergentu. Temperatura końcowa nigdy nie powinna być niższa niż 40°C, ponieważ może to spowodować tworzenie się tłustych osadów.

Płukanie końcowe: Płukanie końcowe, zazwyczaj z użyciem zimnej wody by usunąć pozostałości roztworu myjącego. Warto stosować zasadę, że “Ostatnia szklanka wody z instalacji po myciu powinna być zdatna do pica!”

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne