Kontrolujesz swoją strategię żywienia od wycielenia do zasuszenia z DeLaval DelPro™

Pasza stanowi dużą część kosztów produkcji mleka. Rozumiemy Twoją potrzebę wydajnego żywienia krów. Aby zarządzać tym zasobem najlepiej, jak to możliwe, zapewniamy Ci pełną elastyczność we wprowadzeniu strategii żywienia paszami treściwymi, aby dopasować ją do wymagań stada.

W różnych fazach laktacji krowy wymagają innego podejścia do żywienia. DelPro FarmManager został zaprojektowany tak, abyś mógł ustawić w pełni kontrolowaną strategię i wdrożyć ją w określonych dniach laktacji, dla określonej laktacji, w zależności od poziomu wydajności mlecznej i w określonej grupie technologicznej. Liczy się to, że dajemy Ci moc, aby mógł dostosować żywienie do tych wszystkich parametrów; łatwo i automatycznie, oraz z pewnością, że robisz to bezpiecznie.

Karta zwierzęcia

W zakładce żywienie w karcie zwierząt (Rysunek 1) można znaleźć dawki pokarmowe przypisane zwierzęciu i można zobaczyć otrzymaną dawkę dla tego zwierzęcia. Ważne jest zrozumienie następujących terminów.

Rysunek 1: Szczegóły dawek żywieniowych na karcie zwierzęcia w DelPro FarmManager.

  • Dawka wyświetla to, co krowa może otrzymać dziennie w kilogramach
  • Wartość docelowa pokazuje paszę, którą otrzyma w ciągu „x” dni (Dni docelowe)
  • Zanim krowa będzie mogła spożywać paszę, powinna być ona dostępna (Dostępne) -  ilość dostępnej paszy zwiększa się automatycznie w ciągu dnia.

Oprócz żywienia manualnego lub jednolitą dawką, możemy zastosować strategię żywienia opartą na automatycznej kalkulacji dawki dla indywidualnych krów w określonej laktcji przy użyciu automatycznych tabel paszowych. DelPro FarmManager daje możliwość regulowania dawki dla krów według poniższych parametrów.

  • Wiek w dniach
  • Dni laktacji (DIM)
  • 7 dniowy szczytowy udój
  • 7 dniowa średnia wydajność mleczna
  • Dni do wycielenia (DTC)

Żywienie proaktywne

Kiedy żywimy zwierzęta stałą dawką pokarmową w okresie laktacji; bardziej tradycyjne żywienie ręczne polega na mobilizacji tłuszczu. Z drugiej strony karmienie proaktywne ma na celu dostarczenie krowie składników odżywczych, które są potrzebne na danym etapie laktacji, w którym przebywa w dowolnym momencie.

Żywienie proaktywne jest powszechne w krajach, w których często stosuje się dodatkowe żywienie koncentratem i gdzie zdecydowana większość racji opiera się na paszy takiej jak trawa i kiszonka z kukurydzy. Zaletą jest to, że krowy mogą być utrzymane w idealnej kondycji BCS, a każda krowa ma szansę pokazać swój potencjał produkcyjny. Dodatkowe korzyści tego sposobu są znaczące. Każdy dodatkowy litr w szczytowej laktacji może skutkować wyższą wydajnością przez całą laktację.

Strategia jest podzielona na różne fazy związane z różnymi etapami laktacji.

1. Żywienie proaktywne odbywa się we wczesnej laktacji (adaptacja i wyzwanie / cel poniżej). Obejmuje każdą krowę, bez względu na wydajność, jej dawka wzrasta do maksymalnej porcji koncentratów w 3-6 tygodni po wycieleniu i utrzymuje się na tym poziomie do 10-15 tygodnia po wycieleniu. Ta procedura daje wszystkim kromom możliwość pokazania swojego potencjału produkcyjnego, nie ograniczając dostępności paszy treściwej.

2. Faza druga, żywienie w oparciu o średnią produkcję mleka (oznaczone 2 jaśniejszym kolorem na rysunku poniżej) zaczyna się około 70-100 dni po ocieleniu. Dawka jest dopasowana do poziomu produkcji mleka indywidualnego zwierzęcia. Pod koniec laktacji pasza może zostać strategicznie zmniejszona przy pomocy parametru „dni do wycielenia”. Taka strategia oznacza, że każda krowa jest żywiona indywidualnie. Pasza treściwa jest zadawana optymalnie, dzięki czemu ryzyko krów ze zbyt wysokim otłuszczeniem (wskaźnik BCS) jest znacząco zmniejszone.

DelPro może pomóc w automatyzacji Twojej strategii od wycielenia do zasuszenia i przez cały okres zasuszenia aż do następnego wycielenia. Wystarczy ustawić strategię żywienia w DelPro FarmManager.

Rysunek 2: Schemat poglądowy strategii żywienia proaktywnego dla krów żywionych indywidualną dawką koncentratu.

Dawkowanie w zależności od szczytowej wydajności w laktacji

Dzięki DelPro FarmManager możesz teraz ustawić okres żywienia proaktywnego, który dostosowuje się do bieżącej szczytowej wydajności indywidualnej krowy. Po prostu, tworzysz tabelę paszową opartą na wydajności szczytowej w bieżącej laktacji. Zamiast ustalonego jednego celu dla wszystkich krów; program ocenia automatycznie bieżącą wydajność szczytową każdej krowy i tam, gdzie wykazuje ona większą wydajność mleczną, zwiększa jej dawkę. Automatyzujemy w ten sposób lepsze dopasowanie dawki żywieniowej, dla krów, które produkują więcej mleka - na poniższym rysunku 3 jest zielony prostokąt oznaczony „Premia”. Tabela paszowa z maksymalną wydajnością nie zmniejsza dawki paszy w okresie na który została ustawiona. Powolne zmniejszanie dawki koncentratu w zależności od średniej produkcji mleka dla indywidualnych krów, pozostaje częścią strategii w drugiej fazie laktacji.

Od wycielenia do wycielenia

Wiedząc, że w różnych fazach laktacji, od wycielenia do wycielenia, krowy mają określone wymagania żywieniowe - zadbaliśmy o to, aby moduł żywienia DelPro FarmManager zaspokajał wszystkie ich potrzeby. Strategia korzystania z różnych tabel paszowych dostępnych w DelPro FarmManager, w całej laktacji od wycielenia do wycielenia, może wyglądać z całościowego punktu widzenia, jak na rysunku 3 poniżej. Aby rozpocząć laktację, możemy wdrożyć strategię krokowego zwiększania dawki wraz z upływającymi dniami laktacji. Po osiągnięciu zakładanego poziomu możemy zmienić żywienie krów na indywidualne zgodnie z ich obecną wydajnością szczytową. W późniejszym okresie laktacji krowy są żywione indywidualnie zgodnie z ich 7-dniową średnią wydajnością. A w okresie przed zasuszeniem stopniowo ograniczamy dawkę do minimalnego poziomu. A następnie zwiększyć dawkę w zasuszeniu w okresie rozdajania. Dzięki tym wszystkim elastycznym rozwiązaniom możesz wdrożyć strategię żywienia idealnie pasującą do Twojego gospodarstwa.

Rysunek 3: Połączone tabele paszowe, które obejmują strategię żywienia od wycielenia do zasuszenia.

Aby zrobić kolejny krok w osobistej podróży z DelPro, porozmawiaj ze swoim zaufanym przedstawicielem DeLaval.

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne