Wdrożenie Twojej strategii żywienia

TABELE PASZOWE - NAJLEPSZE PRAKTYKIS

Dziś jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi, że strategie żywienia różnią się na całym świecie. Zwierzę w tej samej laktacji i w tym samym dniu laktacji w Holandii otrzyma inną dawkę niż zwierzę w USA. W zależności od lokalnych czynników i zdolności uprawy pasz objętościowych strategie będą się różnić w zależności od gospodarstwa. DelPro FarmManager, z różnymi rodzajami tabel paszowych, pozwala na zarządzanie tymi różnicami. Aby zainspirować się opcjami i kombinacjami, w tym artykule wymieniono najlepsze praktyki i praktyczne przykłady, które można wykorzystać jako pomysł na wdrożenie własnej strategii żywienia dla gospodarstwa. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian zawsze skonsultuj się ze swoim doradcą żywieniowym - wartości tutaj mają charakter orientacyjny i nie odzwierciedlają konkretnych potrzeb w Twojej sytuacji.

Ręczne przydzielenie dawek paszy i ich optymalizacja

Jeśli chcesz sam zdecydować, krowa po krowie, o ile powinny wzrosnąć dawki pokarmowe na początku laktacji, jest to oczywiście możliwe. Kiedy krowa się wycieli, określisz jej dawkę paszy oraz cel ręcznie i ustalisz dni docelowe (ile dni zajmuje osiągnięcie „celu”). Pierwszą zastosowaną tabelą paszową może być tabela średniej wydajności mlecznej za 7 dni. Od tego momentu krowa będzie otrzymywać koncentrat na podstawie jej wydajności. Kiedy zbliża się okres zasuszenia, tabela żywienia oparta na dniach do wycielenia (DTC) zmniejszy dawkę tym krowom, które miały otrzymywać zbyt dużo paszy. Jeśli karmisz zwierzęta specjalnym koncentratem przejściowym, możesz również użyć tabeli DTC w okresie rozdajania, aby zwiększyć dawkę przed wycieleniem.

Legenda:
Kg conc. / milk – kilogramy koncentrat / mleko
Manual start-up – ręczna kontrola dawki
7d yield – średnia wydajność mleczna za 7dni
DCT – dni do wycielenia
DIM – dni laktacji

Automatyczne żywienie przez całą laktację  - jeden rodzaj paszy

Bardziej zautomatyzowanym sposobem od samego początku jest wdrożenie tabeli żywienia opartej na dniach laktacji (DIM) od 1 dnia. Kiedy krowa się wycieli, ponieważ tabela jest codziennie obliczana ponownie, dawka będzie stopniowo zwiększana również zgodnie ze strategią. Kiedy na przykład minie pierwsze 100 dni laktacji, możesz ponownie przełączyć się na tabelę żywienia opartą o średnią wydajność mleczną za 7 dni, aby zoptymalizować dawkę koncentratu w zależności od wydajności danej krowy. Kiedy zwierzę zbliży się do okresu zasuszenia, tabela oparta na dniach do wycielenia (DTC) ponownie obniży dawkę do ustawionego minimum. Ponadto możesz połączyć tabelę paszową dla krów zasuszonych, tak aby stopniowo zacząć zwiększać porcję przed wycieleniem.

Legenda:
Kg conc. / milk – kilogramy koncentrat / mleko
DIM - dni laktacji
7d yield – średnia wydajność mleczna za 7dni
DCT – dni do wycielenia

 

Automatyczne żywienie przez całą laktację  - dwa rodzaje paszy

Jeśli zdecydujesz się żywić zwierzęta w pierwszym etapie laktacji koncentratem wysokoenergetycznym, możesz ustawić fazę przejściową w kierunku standardowego koncentratu w pozostałej części laktacji. Aby to zrobić, tworzysz jedną tabelę paszową opartą na dniach laktacji (DIM), a w ramach tabeli najpierw wprowadzasz dawki dla paszy A. W okresie przejściowym stopniowo zmniejszasz dawkę paszy A, a jednocześnie zwiększasz dawkę paszy B. Robisz to za pomocą przypisania tabeli paszowej i zaznaczenia opcji „akceptuj obliczoną wartość jako dawkę”. Dzięki temu zapewniasz krowom płynne przejście z paszy A na paszę B. Po tym okresie ponownie możesz żywić krowy zgodnie z ich indywidualną produkcją i optymalizować zadawane racje, tak aby uzyskać odpowiednio mniejszą wydajność przed zasuszeniem. Również w tym przypadku tabela paszowa oparta na dniach do wycielenia (DTC) pomoże zmniejszyć dawkę koncentratu do minimum przed zasuszeniem.

 

Legenda:
Kg conc. / milk – kilogramy koncentrat / mleko
DIM - dni laktacji
7d yield – średnia wydajność mleczna za 7dni
DCT – dni do wycielenia

 

Automatyczne żywienie przez całą laktację  – dodatkowa pasza w szczycie

Ostatnim przykładem, który chcemy zaprezentować, jest połączenie strategii stopniowego zwiększania dawki we wczesnej laktacji opartej na dniach laktacji, a następnie premiowanie krów, które osiągnęły określoną wydajność szczytową od 25 dnia laktacji. Tutaj celem jest nagradzanie tych krów, które „osiągają lepsze wyniki niż oczekiwano” poprzez nieznaczne zwiększenie ich racji koncentratu w stosunku do wartości początkowej. Nie zamierzamy jeszcze zmniejszać racji żywnościowych w tym okresie, a naprawdę skoncentrować się na uzyskaniu wyższych maksymalnych wydajności od krów o większym potencjale. Po zastosowaniu tabeli szczytowej wydajności ponownie optymalizujemy dawkę koncentratu zgodnie ze średnią wydajnością mleczną za 7 dni i zamykamy laktację, zmniejszając spożycie paszy przed wycieleniem za pomocą tabeli paszowej opartej na dniach do wycielenia (DTC).

Legenda:
Kg conc. / milk – kilogramy koncentrat / mleko
Peak / Bonus - Największy udój dzienny w danym okresie
7d yield – średnia wydajność mleczna za 7dni
DCT – dni do wycielenia
Kg conc. / milk - kilogramy koncentrat / mleko

 

Prezentując te cztery różne przykłady strategii, mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię do zastanowienia się, co może być korzystne dla Twojego gospodarstwa. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z przedstawicielami DeLaval. Chcemy mieć pewność, że znajdujesz się w najlepszym możliwym miejscu, tak aby Twoje zwierzęta mogły wykorzystać swój maksymalny potencjał, poprzez wdrożenie strategii żywienia w sposób kompletny i zautomatyzowany.

Pamiętaj o luce

Kiedy zaczniemy pracować z kompletną strategią, która korzysta z wielu tabel paszowych, dobrze jest mieć świadomość, iż występuje coś takiego jak luka. Pamiętaj, aby upewnić się, że obejmujesz całą laktację ustawieniami żywienia. Jeśli jedna tabela kończy się na 100 dniu laktacji, druga musi zaczynać się od 101 dnia. DelPro FarmManager wspiera Cię w tworzeniu strategii i zapobiega nakładaniu się tabel żywieniowych. Niemniej jednak wspominamy o tym – gdyż przezorny jest zawsze ubezpieczony.

Jeszcze jedna wskazówka przy zmianie z jednego rodzaju paszy na inny. Gdy zadajemy paszę typu A w pierwszej tabeli, ale pasza ta nie będzie już zadawana w kolejnej tabeli paszowej należy pozostawić ją w niej ustawioną na 0 kg. Jeśli pamiętamy o tych dwóch kwestiach - DelPro FarmManager zapewni doskonałe wsparcie, aby bezpiecznie wdrożyć strategię żywienia idealnie dopasowaną do indywidualnych potrzeb zwierząt.

 

Uwaga: Przedstawione tutaj wartości dawek pokarmowych według wydajności mają charakter orientacyjny i dlatego nie można ich stosować w gospodarstwie bez konsultacji z doradcą ds. żywienia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dalszego wdrażania tabeli paszowej w gospodarstwie, prosimy o kontakt z przedstawicielem DeLaval.

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne