Kontrola stada w 2 minuty

Sprawdzanie w 2 minuty nie jest funkcją DelPro FarmManager, ale jest praktyką zarządzania, która pozwala sprawdzić każdą krowę w stadzie. Pozwala to na podjęcie działań w bardzo krótkim czasie, gdy zostanie stwierdzona zmiana wydajności i / lub zwiększone ryzyko choroby.

„Kontrola stada w 2 minuty” to szybkie sprawdzenie 2 ekranów, które są na bieżąco aktualizowane po każdym doju w DelPro FarmManager.

Sprawdzanie tych ekranów trzy razy dziennie znacząco poprawi Twoją wiedzę o każdej krowie w stadzie. Rozpoznając powiązania i trendy prezentowanych danych, łatwo jest znaleźć w ciągu 2 minut krowy, które wymagają dodatkowej uwagi i / lub leczenia. Ekrany używane do 2-minutowej kontroli to kolejka udojowa i tablica monitorowania zdrowia krów.

Kolejka udojowa

Chodzi o powiązanie tego, co widzisz, z fizjologią krowy. Sprawdzając ekran kolejki udojowej co najmniej trzy razy dziennie, bardzo szybko zauważysz zmiany w wydajności na poziomie stada i krowy.

Sprawdzając kolejkę udojową zadaj sobie następujące pytania:
• Która z krów jest spóźniona (pod względem fazy laktacji i produkcji)?
• Które krowy produkują mniej niż od nich oczekujemy (Spadek produkcji? Dni laktacji? Dlaczego?)?
• Ile jest krów które miały niekompletne doje i jakie są to krowy?


Tablica monitorowania zdrowia krów

Monitorowanie zdrowia krów jest najważniejszym narzędziem, które daje nam możliwość śledzenia krów, które są obecnie narażone na zagrożenie mastitis. Ważnymi parametrami zdrowotnymi wymion są: przewodnictwo mleka, poziom krwi, liczba komórek somatycznych (jeśli dotyczy) oraz BioModel DelPro MDi czyli indeks wykrywania zapalenia strzyku. MDi to połączenie przewodności, danych dotyczących doju i wartości krwi w mleku.

Indeks jest obliczany na poziomie wymienia, natomiast zagregowane dane wskazują zagrożone ćwiartki. MDi to pomoc, aby szybko wskazać potencjalne problemy zdrowotne u poszczególnych krów, oraz strzyki zagrożone zapaleniem.


Jak działa licznik i co oznacza

Licznik zdarzeń na poziomie wymienia – wpływa na niego MDi i jeśli ma to zastosowanie liczba komórek somatycznych (OCC)
Liczniki zdarzeń na poziomie strzyku (regulowany) – wpływa na niego przewodność, poziom krwi, przepływ mleka i udój z ćwiartki.

• Czerwony = coś jest nie tak w poprzednim doju,  w odniesieniu do zdrowia strzyku – jest to dój nieprawidłowy
• Żółty = poprzedni dój był nieprawidłowy, ale obecny udój był prawidłowy
• Zielony = strzyk jest zdrowy

Podobnie jak w przypadku kolejki udojowej, im częściej sprawdzasz tablicę monitorowania zdrowia krów, tym szybciej możesz wizualnie sprawdzić i / lub rozpocząć leczenie krowy. Znając każdą krowę, szybko rozpoznasz odchylenia w wydajności, a system dokładnie wskaże która ćwiartka jest zagrożona. Sprawdzając zdrowie krów zadaj sobie pytanie:

• Które krowy znajdują się na szczycie listy licznika zdarzeń na poziomie wymienia (na podstawie MDi i OCC), i czy pojawiły się tam NOWE krowy?
• Które krowy znajdują się na szczycie listy licznika zdarzeń na poziomie strzyku, i czy pojawiły się tam NOWE krowy?

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne