Jak analizować wydajność doju w DelPro ™ FarmManager

DOJENIE KRÓW

Uważamy, że prowadzenie opłacalnej farmy mlecznej wymaga dbałości o szczegóły. Nie tylko koncentrujemy się na: produkcji, rozrodzie, zdrowiu zwierząt lub żywieniu, ale także na sprawnie przeprowadzonym procesie doju. Wspieramy Cię w identyfikowaniu elementów w procesie doju, które wymagają optymalizacji, w celu zmniejszenia kosztów związanych z pracą i zużyciem energii podczas ich bezczynności. Dzięki modułowi wydajności hali udojowej i grupowym analizom przepływu mleka otrzymujesz narzędzia potrzebne do usprawnienia procesu dojenia.

Ponieważ czas jest Twoim najcenniejszym zasobem – dój swoje krowy w najbardziej efektywny sposób

 

Systemy udojowe DeLaval są wyposażone w czujniki rejestrujące krowy wchodzące i wychodzące z hali oraz wszystkie operacje w trakcie doju. Rejestrując indywidualne dane dla krów i stanowiska w każdej sesji udojowej, DelPro łączy je i zamienia w użyteczne informacje o wydajności, przedstawiając je w łatwy do zrozumienia sposób. 

Za pomocą panelu kontrolnego wydajności udoju w DelPro FarmManager uzyskujesz szybki wgląd w wydajność swojego systemu pod względem liczby krów dojonych na godzinę (obroty w przypadku karuzeli lub partie w przypadku hali udojowej) oraz udojów uzyskanych podczas każdej z sesji. Wydajność za wczoraj jest porównywana ze średnią z 7 poprzednich dni, a zmiany są szybko wyróżniane za pomocą kolorowych trójkątów ( ).

Jeśli zauważysz, że jedna z sesji dojenia miała słabsze wyniki, w ramach naszego odgórnego podejścia (od ogółu do szczegółu) możesz łatwo uzyskać dodatkowe informacje, aby szybko znaleźć te momenty w procesie doju, w których wystąpiły okresy bezczynności i dokonać odpowiednich zmian. 

W halach udojowych DeLaval analizujemy na przykład czas potrzebny do zajęcia stanowiska partii krów. W przypadku dłuższych hal zajmie to więcej czasu, więc praca z bramką popędzającą może znacząco skrócić czas zapełniania się hali. Pokazujemy również czas od momentu, kiedy ostatnia krowa zakończyła dój, do momentu wypuszczenia partii krów. Dana ta pokazuje czas potencjalnie zmarnowany na bezczynność. Możesz zadać sobie pytanie, kiedy i jak często się to zdarza; dlaczego krowy nie są wypuszczane wcześniej?

W przypadku karuzel DeLaval mamy informacje o czasie trwania doju na obrót, czasie od zidentyfikowania krowy wchodzącej do karuzeli do momentu założenia aparatu udojowego, a także o tym, jak długo krowa przebywa na platformie po zakończeniu dojenia. Gdy krowom aparaty udojowe są zakładane bardzo szybko po wejściu na platformę, zalecamy dalszą analizę przepływu mleka, opisaną poniżej. Jeśli zobaczysz krowy z bimodalnym przepływem mleka, dokonaj korekty w rutynie przygotowania. Jeśli natomiast pod zakończeniu doju krowy długo przebywają na platformie wskazuje to na możliwość zwiększenia przepustowości / wydajności karuzeli.

Dla każdego systemu dojenia DeLaval prezentujemy zdarzenia, które miały miejsce podczas każdej sesji. Dla przykładu przedstawiamy informacje o ręcznym odłączeniu aparatu udojowego. Wskaźnik ten pokazuje całkowitą liczbę ręcznego zdjęcia aparatu - oznacza to, że dojarz nacisnął przycisk ręcznego odłączania na kontrolerze stanowiska udojowego. Dzięki temu jesteś w stanie rozpoznać krowy wolno oddające mleko, dla których dojarze chcą już zakończyć dój i usunąć je z platformy; lub wypuścić partię. Taka analiza danych może uwidocznić potrzebę stworzenia grupy krów wolno się dojących. Z drugiej strony, jeśli ręczne zakończenie doju nie jest związane z prędkością oddawania mleka, warto porozmawiać z zespołem dojarzy, aby ustalić przyczynę ręcznego zdjęcia aparatu.

Podsumowując, DelPro dostarcza przejrzystych danych dotyczących wydajności mlecznej i zapewnia szczegółowy wgląd  w dane, przez co jest idealnym narzędziem do optymalizacji procesu doju, zmniejszenia liczby manualnych decyzji podczas doju oraz zaoszczędzenia czasu i energii dojarzy.

Sposób dojenia krów jest podstawą dobrego zdrowia wymion

Uważamy, że skuteczna rutyna dojenia jest niezbędna do przeprowadzenia szybkiego i delikatnego doju. Aby to osiągnąć, Twoje procedury doju muszą być idealne. Właściwie wdrożone procedury przedudojowe prowadzą do zachowania końcówek strzyków w dobrym zdrowiu, zapobiegną pustodojowi i poprawią wydajność całego systemu. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, mierzymy i prezentujemy czas od zidentyfikowania krowy wchodzącej do karuzeli do momentu założenia aparatu udojowego. Jeśli ten czas jest zbyt krótki, jest to wskazówka, że powinniśmy przeanalizować przepływ mleka dla poszczególnych zwierząt podczas doju. 

Nasze mierniki mleka stale rejestrują przepływ mleka oddawanego przez krowy podczas doju. Te dokładnie zarejestrowane dane są następnie łączone na poziomie sesji i na poziomie grupy krów, co daje wgląd w przepływy mleka i czasy doju właściwego (kubki udojowe założone).

W ramach analizy przepływu mleka dla grupy w DelPro FarmManager zapewniamy jasne informacje o wydajności danej grupy w różnych sesjach udojowych. Dane dotyczące przepływu mleka są podsumowane w poszczególnych zakresach:

 • Przepływ mleka w poszczególnych czasookresach doju (0-15s, 15-30s, 30-60s i 60-120 sekund)
 • Czas trwania doju na zwierzę (od założenia aparatu do zdjęcia)
 • Czas spędzony przez krowę podczas doju przy niskim przepływie (<1kg/min)
 • Przepływ mleka przy zdjęciu aparatu
 • Średni szczytowy przepływ
 • Dwuminutowa wydajność (w kg i %)
 • Wydajność mleczna na dój
 • Dzienna wydajność na zwierzę

Wizualnie będziesz w stanie szybko sprawdzić, czy w ciągu pierwszych dwóch minut doju dojdzie do spadku przepływu mleka - nazywa się to bimodalnym przepływem mleka i należy temu zapobiegać, ponieważ zmniejsza to wydajność doju i zwiększa ryzyko uszkodzenia strzyków. Narzędzie to pomaga zoptymalizować procedury doju dla poszczególnych zmian pracowników, dla poszczególnych sesji udojowych i / lub poszczególnych grup krów - poprawiając zdrowotność wymion. 

Podczas dokonywania zmian w rutynie pracy dojarzy, pamiętaj o tych kluczowych trzech aspektach:

 • Przygotowując wymię do doju pamiętaj, że potrzebujesz 30 sekund kontaktu preparatu ze strzykiem aby zabić bakterie
 • Czas dotyku, w tym przedzdajanie i mycie powinno zająć od 12 do 15 sekund. Im dłuższy czas dotyku, tym silniejsza stymulacja dla wydzielania się oksytocyny. 
 • Czas od rozpoczęcia przygotowania strzyków do doju do założenia aparatu powinien wynosić idealnie 90 sekund. Badania pokazują, że 60 - 120 sekund jest najlepsze. 120 sekund odstępu zalecane jest w późnej laktacji, ponieważ w zatoce mlecznej znajduje się mniej mleka.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne