Jak analizować swój sukces hodowlany w DelPro™ FarmManager - wskaźnik zacieleń

CZĘŚĆ 2 – WSKAŹNIK ZACIELEŃ

Wydajność w rozrodzie ma kluczowe znaczenie dla rentowności gospodarstwa mlecznego, dlatego jest to obszar, który jako hodowca wraz z lekarzem weterynarii lub doradcą stale monitorujecie. Prezentujemy kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w DelPro FarmManager w celu monitorowania wydajności Twojego gospodarstwa w zakresie rozrodu.

Naszym celem jest uporządkowanie danych hodowlanych, aby podejmować decyzje dotyczące zarządzania rozrodem w oparciu o wiarygodne wskaźniki oraz rozwiązywać potencjalne czynniki wpływające na sukces hodowlany. W menu Zwierzę / Statystyki stada / Podsumowanie hodowli prezentujemy obliczenia dotyczące ilości inseminacji i skutecznych zacieleń oraz wskaźnika poczęć w oparciu o różne czynniki hodowlane (pokazujemy co wpływa na sukces hodowlany). W tej części skupimy się na analizie wskaźnika poczęć.

Wskaźnik poczęć

Obliczenia przedstawione w Podsumowaniu Hodowli koncentrują się na sukcesach różnych czynników zapłodnienia i są ogólnie znane jako Wskaźnik Poczęcia (CR%) lub liczby słomek na poczęcie. W tych konkretnych przypadkach analizy przedstawiają krowy (pierwiastki – 1 laktacja i wieloródki) oraz jałówki (laktacja 0) jako osobne grupy, w zależności od wybranego widoku. Sukces w rozrodzie zależy od wielu czynników; i często jest wynikiem kombinacji tych czynników. W DelPro FarmManager przedstawiamy najczęstsze czynniki wpływające na sukces inseminacji.

Dla wybranego zakresu dat DelPro FarmManager weźmie pod uwagę liczbę hodowanych zwierząt (kolumna Total Count z tabeli), liczbę zwierząt z potwierdzoną ciążą (Pregnant Count), liczbę krów do inseminacji (Open Count) oraz liczbę inseminacji których wyniku nie znamy (Other Count) do obliczenia wskaźnika CR%. Wzór CR% obejmuje liczbę uzyskanych zacieleń podzielonych przez całkowitą liczbę inseminacji zgłoszonych w tym okresie, minus liczba krów o nieznanym wyniku inseminacji. Ponadto istnieje kolumna pokazująca liczbę krów z potwierdzoną cielnością w każdym rzędzie, które później poroniły (Abort Count). 

Tabela pokazuje również sumę Total (%), poprzedniej do ostatniej kolumny, które reprezentują odsetek całkowitych inseminacji reprezentowanych przez każdy wiersz. Ostatnia kolumna w tabeli pokazuje ilość słomek na poczęcie.

Wskaźnik poczęć ocenia sukces zacielenia krowy. Istnieje pięć czynników, które ocenia DelPro FarmManager, i można użyć ich do analizy i podniesienia wskaźnika CR%.

Wskaźnik poczęć w oparciu o cykl rujowy

Tutaj będą wyszczególnione tylko krowy z co najmniej dwoma inseminacjami. Krowy zostaną posortowane w zależności od czasu przerwy między ostatnią a poprzednią inseminacją. Odstępy wynoszą od 5 do 17 dni od poprzedniej inseminacji; 18-25 dni, 26-35 dni, 36-60 dni, a ostatni wiersz jest ich sumą. Oczekuje się, że większość krów osiągnie największy sukces w zakresie normalnej długości cyklu (18–25 dni). Jednak na przykład wdrożenie protokołu synchronizacji rui (TAI) może prowadzić do innych wyników w różnych odstępach czasu. Jeśli nie stosuje się TAI, dłuższe odstępy stanowią problem, ponieważ mogą oznaczać brak rui lub nieprawidłowe cykle z powodu wczesnej śmierci zarodka (macica nie jest gotowa do przyjęcia zarodka); szczególnie jeśli CR% jest również na niskim poziomie. Krótkie odstępy między inseminacjami również nie powinny występować, ponieważ wpływa to na wskaźnik skuteczności inseminacji i może wskazywać na problemy we właściwym wykryciu rui. Tabela podzielona jest między pierwiastki (laktacja 1) i wieloródki (laktacje 2+).

Wskaźnik poczęć w oparciu o przyczyny inseminacji

Obliczenia te wykorzystają „zdefiniowane przez użytkownika” przyczyny inseminacji jako czynniki analizy potencjalnych problemów. Dlatego wysoce zalecane jest raportowanie w DelPro FarmManager oznak rui oraz powodów inseminacji. Menu Narzędzia / Dostosuj / Elementy wyszukiwania / Typ wykrywania rui pozwala zdefiniować własne powody do inseminacji. Unikaj zbyt wielu powodów, ponieważ wielkość próby każdego indywidualnego czynnika może stać się zbyt mała aby wyciągnąć wnioski. Nie można wyciągać żadnych znaczących wniosków z próby mniejszej niż 50 inseminacji. Jeśli podczas rejestrowania nowej inseminacji nie zostanie określona żadna przyczyna, zostanie ona zapisana jako „inne”. Jest to dobre miejsce do oceny wyników różnych metod synchronizacji rui (TAI), ale unikaj używania tej funkcjonalności do analizy innych czynników już zawartych w DelPro FarmManager; takich jak wskaźniki skuteczności inseminatorów lub nasienia – omówione poniżej.

Wskaźnik poczęć dla poszczególnych rodzajów nasienia

Nasienie różnych byków jest używane i rejestrowane w DelPro FarmManager i będzie ono używane do ukazania skuteczności inseminacji. Zalecamy śledzenie kodów byków wraz z ich nazwami i wskazanie, czy nasienie jest seksowane czy nie w wykazie nasienia. Możesz porównać wyniki poszczególnych byków dla określonego zakresu dat. Pamiętaj, że niektóre słomki w długim okresie (latach) były prawdopodobnie używane w różnych porach roku, co może maskować prawdziwą skuteczność ich nasienia. Porównuj podobne i znaczące rozmiary próbek nasienia danych byków. Na przykład, jeśli właśnie zmieniłeś nasienie na nowego byka, upewnij się, że byk osiągnął rozsądną liczbę inseminacji przed porównaniem jego skuteczności z poprzednio stosowanymi słomkami. Należy również pamiętać, że różne przyczyny hodowlane lub oznaki rui i grupy krów mogą wpływać na skuteczność i wyniki poszczególnych byków.

Wskaźnik poczęć dla poszczególnych inseminacji

Powszechnie wiadomo, że szanse zajścia w ciążę zmieniają się w zależności od liczby dni laktacji. Tutaj pokazujemy wyniki pierwszej inseminacji w porównaniu z drugą, trzecią, czwartą i kumulatywną piątą i kolejnymi. W zależności od programu rozrodczego, zarządzania krowami zasuszonymi w okresie przejściowym, pierwsza inseminacja może mieć najlepszy lub najniższy % wskaźnik CR. Ważne jest, aby zrozumieć, kiedy ta pierwsza inseminacja zostanie zakończona. Weź pod uwagę, że krowy, które osiągnęły 5 lub więcej inseminacji, miały powód, aby tam się znaleźć, więc nie zdziw się, jeśli ich wyniki będą słabsze.

Wskaźnik poczęć dla poszczególnych inseminatorów

Czynnik ludzki i technika inseminacji również są powiązane z wskaźnikiem poczęć. Porównując inseminatorów, należy pamiętać, że niektórzy z nich mogą być okazjonalnymi inseminatorami, dlatego rzadziej inseminują. Inseminator może być również powiązany z konkretnym powodem hodowlanym (zajmujący się tylko synchronizacją rui TAI) lub inseminatorem pomagającym w pracowite dni lub pracującym z określoną grupą krów (krowy problematyczne, których główny hodowca nie chce inseminować w klasyczny sposób). Więc nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków wobec inseminatora, który ma słabe wyniki, bez uprzedniego zapoznania się z powodami takiego stanu rzeczy.

Uwaga: opisane tutaj analizy są podstawą dla DelPro FarmManager 5.5. Ciągle kontynuujemy aktualizację naszej platformy, w starszych wersjach można znaleźć pewne różnice.

 

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne