Czy inseminowałbyś krowę z niższą niż rekomendowana oceną kondycji ciała?

Na powodzenie inseminacji wpływa wiele czynników. Czy krowa jest w rui, czy jest to optymalny czas na inseminację, jak starannie przygotowywana była słomka, czy występowały infekcje macicy. To tylko niektóre z nich. Istnieje również coraz więcej dowodów wskazujących na to, że stan otłuszczenia krowy mlecznej podczas inseminacji ma wpływ na to, czy inseminacja będzie skuteczna.

Oczywiście dbanie o to, aby krowy były żywione prawidłowo, zgodnie z ich etapem laktacji i wydajnością, jest kluczowa w ich przygotowaniu do skutecznej inseminacji. DeLaval DelPro wspiera Cię w tym. Jednak im większe stado tym większym wyzwaniem dla hodowcy staje się dokładna wiedza, o tym co dzieje się z każdą krową, każdego dnia.

Codzienne i automatyczne monitorowanie punktowej kondycji ciała krów podczas laktacji pomaga Ci dokonać korekt tam, gdzie jest to konieczne. Znajomość ostatnich zmian w BCS-ie krowy, którą planujemy inseminować, może również pomóc w podjęciu tej ważnej decyzji: Czy inseminować ją teraz?

BioModele DelPro analizują dane BCS każdego dnia dla każdej krowy, więc gdy nadejdzie moment inseminacji, masz w naszym systemie wszystkie informacje potrzebne do podjęcia tej decyzji.

Możliwe jest nawet dodanie BCS jako kryterium logicznego do standardowej procedury występującej w Twoim gospodarstwie, tak aby decyzja o inseminacji lub jej braku została przedstawiona w DelPro FarmManager automatycznie w postaci codziennego raportu.

 

W przypadku gdy obserwujemy negatywny trend BCS, zdajemy sobie sprawę, iż im większy spadek kondycji tym niższa skuteczności inseminacji. Jednak w przypadku, gdy z nie chcemy czekać kolejnych 21 dni, możemy po prostu na podstawie wszystkich informacji dostępnych za pośrednictwem DelPro zdecydować się na użycie mniej kosztownej słomki.

Zobacz inne artykuły z serii Zainspirowani DelPro. Jeśli interesuje Cię kamera BCS, więcej informacji można znaleźć tutaj.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne