Czy możesz zarobić więcej dzięki krowom, które żyją dłużej?

Długowieczność jest popularnym słowem od długiego czasu, tak długiego, że jego znaczenie trochę się rozmywa. Hodowanie krów dłużej jest najłatwiejszą częścią, po prostu ich nie brakujemy; ale utrzymanie ich zdrowych, produktywnych i co najważniejsze rentownych tak długo, jak to możliwe, to trochę inna historia.

Z biegiem czasu badania, takie jak Ranasinghe i in. (2010) wykazały, że wiele krów nie owuluje regularnie lub ma „ruję cichą”. Niezależnie od przyczyny, jedno pozostaje niezmienne: krowa aby pozostać w stadzie, musi zajść w ciążę, niestety, dużo krów dzisiaj, przedwcześnie jest brakowanych z powodu „problemów z płodnością”.

Krowy nie opuszczają stada, ponieważ mają „problemy z płodnością”; są brakowane, ponieważ nie udało nam się prawidłowo zarządzać rozrodem. Udany rozród zależy od zapłodnienia właściwych krów we właściwym czasie. Bez względu na to, czy jesteś w oborze, czy poza nią, krytyczne jest abyś miał wiedzę, które krowy powinny być inseminowane, a które nie.

Jeśli chcemy ograniczyć dobrowolne brakowania z powodu „problemów”, warto zacząć od odpowiedzi na pytanie: kiedy i na których krowach powinniśmy się skupić?

Wykres 1; DelPro „Rozkład stada – Rozród” pokazuje krowy o różnych statusach reprodukcyjnych.

Kolorowanie krów zgodnie ze statusem rozrodczym pomaga w szybkim przeglądzie całego stada. Szybkie odznaczenie pól na wykresie „Rozkład stada – Rozród” (Wykres 1) pozwala łatwo wyłączyć krowy na których nie musimy się skupiać. Krowy, które są zasuszone, cielne, inseminowane, po wycieleniu i te, które zostały aktywnie wybrane do brakowania, mogą zostać wykluczone z wykresu, pozostawiając tylko krowy, które są do inseminacji (każda krowa oznaczona jest czerwonym trójkątem ▲ a jej pozycja na wykresie zależy od wydajności mlecznej [oś Y] oraz dni laktacji [oś X]).

Ponieważ chcemy wykorzystywać kryterium cielności do wykluczenia krów, ważne jest, aby znać status rozrodczy każdej krowy. Krowa z potwierdzoną cielnością znika z grupy krów przez nas kontrolowanych, a krowa z negatywnym wynikiem kontroli cielności, ponownie do niej wraca. Dzięki DelPro FarmManager i DelPro Companion masz dostęp do domyślnych raportów zwracających Twoją uwagę na status rozrodczy każdej krowy, takich jak „Krowy do inseminacji”, którego celem jest wskazanie krów gotowych na zacielenie. DelPro może również zautomatyzować przygotowanie wizyt weterynaryjnych, tak aby wszystkie krowy wymagające kontroli cielności lub krowy, które nie wykazywały rui zbyt długo, zostały dodane do tej wizyty w celu sprawdzenia przyczyn takiego stanu.

Co więc zrobić z krowami do inseminacji? Oczywiście inseminować, jednak należy to zrobić we właściwym momencie. Przede wszystkim powinniśmy mieć określony protokół działań dotyczący rozrodu w stadzie, na przykład inseminacja każdej krowy w 21 dni po okresie dobrowolnego oczekiwania. Oznacza to, że mamy bardzo wąską grupę zwierząt , na których musimy się skupić i określić moment rui poprzez obserwację fizyczną lub analizę aktywności ruchowej czy też poziomu progesteronu.

Wykres 2; DelPro - Analiza graficzna aktywności zwierzęcia z zaznaczoną rują.

Wykres 3; DelPro z Nawigatorem Stada mierzącego wartości progesteronu w mleku.

Nawet po intensywnej obserwacji krów i analizie danych, pozostaną krowy, które nie zostały inseminowane w 21 dni po dobrowolnym okresie oczekiwania. Prawdopodobnie są to krowy, które nie owulują cyklicznie lub mają inne zaburzenia rozrodcze lub zdrowotne. Są to dokładnie te krowy, które chcemy zidentyfikować. Krowy te przedwcześnie stają się tymi, które opuszczają stado z powodu „problemów z płodnością”. Naszą szansą jest przywrócenie cyklu i skuteczna inseminacja np. poprzez kurację hormonalną dzięki czemu nie opuszczą one przedwcześnie stada.

Raporty w DelPro pozwalają zobaczyć listę wszystkich krów, które nie zostały inseminowane w określonym terminie hodowlanym. Dodając do tych raportów swoje procedury (SOP – Standardowe Operacje i Procedury), raport nie tylko poinformuje Cię o krowach, ale także o przebiegu działań, które należy podjąć. Te same raporty mogą być używane do automatycznego zapraszania krów na następną wizytę weterynaryjną, a automatycznie uzupełnione uwagi przedstawią weterynarzowi powód dla którego zostały one wezwane na badanie. Rezultatem wizyty weterynarza może być potwierdzenie, że dana sztuka jest zdrowa i potrzebuje tylko trochę więcej czasu lub wymaga leczenia. Specyficzne moduły wsparcia dla zdrowia i hormonalnej synchronizacji rui będą monitorować poszczególne kroki i wskazywać bieżące czynności wraz z określonymi  dawkami leków przepisanymi przez weterynarza, tak abyś był w stanie utrzymać te krowy w stadzie, dzięki zapobiegnięciu przedwczesnemu brakowaniu związanemu z „problemami z rozrodem”.

Długowieczność nie polega tylko na dłuższej hodowli krów, ale na wydłużeniu produktywnego życia krów w Twoim stadzie; wybierając właściwe krowy i podejmując stosowne działania we właściwym czasie, zwiększasz skuteczność inseminacji, dzięki czemu poprawiasz wskaźniki cielności i zmniejszasz liczbę niezamierzonych brakowań. 

Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego robić sam, DeLaval DelPro znacząco ułatwia Ci zarządzanie rozrodem.

Ranasinghe, R. M., T. Nakao, K. Yamada, i K. Koike. 2010. Silent ovulation, based on walking activity and milk progesterone concentrations, in Holstein cows housed in a free-stall barn. Theriogenology 73:942–949

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne