Czy ocena kondycji krowy może mieć wpływ na wydajność w rozrodzie?

Znajomość oceny kondycji ciała (BCS) poszczególnych krów może pomóc w poprawie wskaźników rozrodu w stadzie.

Znajomość oceny kondycji ciała (BCS) poszczególnych krów może pomóc w poprawie wskaźników rozrodu w stadzie.

Podczas gdy mobilizacja tkanki tłuszczowej i utrata kondycji po wycieleniu jest całkowicie normalna, krowy z BCS powyżej 3,5 przed wycieleniem częściej tracą kondycję po wycieleniu. Takie krowy mają mniejsze szanse na zajście w ciążę przy pierwszej inseminacji. W rzeczywistości badanie przeprowadzone przez Colorado State University wykazało, że najniższy wskaźnik ciąż przy pierwszej inseminacji występował u krów, które straciły ponad 0,4 punkta w 5 punktowej skali oceny kondycji krów.

Najwyższe wskaźniki ciąż i najkrótsze okresy do poczęcia stwierdzono u krów, których BCS wzrósł od wycielenia do inseminacji.

Krowy w dobrej kondycji, te powyżej 3,15 (ale nie powyżej 3,5 – patrz wyżej) nie tylko mają większą szansę na zajście w ciążę, ale także na utrzymanie ciąży. Utrata kondycji po wycieleniu o więcej niż 0,25 zwiększa ryzyko poronienia.*

Rys. 1. Schematyczny przegląd wpływu BCS na zarządzanie rozrodem

A to stwarza kolejny problem. Jeśli nie zacielimy krowy na czas lub jeśli stracimy ciążę, wydłuża się okres międzywycieleniowy, a dłuższe odstępy między wcieleniami oznaczają większe prawdopodobieństwo zasuszenia krów ze zbyt wysokim BCS.

Aby tego uniknąć, śledzenie zmian BCS w okresie laktacji jest naprawdę przydatne, a poniższa tabela pokazuje kilka ważnych etapów BCS, o których warto pamiętać.

Utrata kondycji BCS

Normalny trend

Nieprawidłowy trend

Utrata BCS po wycieleniu

0 – 0,7

> 1,2

Od wycielenia do pierwszej owulacji

27 dni

42 dni

Od wycielenia do pierwszej rui

48 dni

61 dni

Od wycielenia do pierwszej inseminacji

68 dni

79 dni

% ciąży po pierwszej inseminacji

65 %

17 %

Inseminacje na ciążę

1,8

2,3

Tabela 1. Wpływ utraty BCS na wyniki rozrodu (Źródło: Butler 2000; Garnsworthy en Webb 2002; Guthrie i West 2003)

Codzienne automatyczne monitorowanie kondycji krów za pomocą kamery BCS dostarcza cennych informacji, które pomagają poprawić ogólną wydajność rozrodu poprzez:

·        Zasuszenie krów w odpowiednim momencie

·    Inseminację, gdy krowy mają pozytywny trend BCS w celu zwiększenia jej skuteczności

·        Unikanie wczesnych poronień

Jak w tym wszystkim pomaga DelPro?

Domyślne raporty w DelPro zapewniają wgląd w wartości BSC poszczególnych krów i stada oraz ich zmian w czasie.

Informacje z systemu oceny kondycji DeLaval BCS można wykorzystać do podjęcia decyzji, kiedy rozpocząć inseminację krów, poprzez dodanie trendu i wartości BCS do raportu: „Krowy do inseminacji”, dzięki czemu tylko krowy o zwiększonej kondycji lub u których nastąpiło zatrzymanie spadku kondycji będą inseminowane.

Automatyczna procedura może być zastosowana do kontrolowania kondycji ciała w okresie zasuszenia, tak aby krowy wchodziły w okres zasuszenia z prawidłową kondycją ciała, a ryzyko zaburzeń metabolicznych w następnej laktacji było zminimalizowane. 


Możesz przeczytać więcej o tym, jak działa DelPro FarmManager oraz kamera punktowej oceny kondycji krów DeLaval BCS tutaj.

*J.E.P. Santos i in. Animal Reproduction Science 110 (2009) 207-221

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne