Moc danych w gospodarstwie mlecznym

Dzisiaj możesz automatycznie rejestrować dane, które były niegdyś niemożliwe do zmierzenia - ale co monitorujemy i w jaki sposób te informacje mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele?

Dzisiaj możesz automatycznie rejestrować dane, które były niegdyś niemożliwe do zmierzenia - ale co monitorujemy i w jaki sposób te informacje mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele?

Ponieważ hodowcy ustalają własne cele w zakresie wydajności gospodarstwa mlecznego, kluczowym elementem zarządzania jest zrozumienie dostępnych danych i pełne wykorzystanie posiadanych technologii; chodzi o zmierzenie wskaźników fizjologicznych, behawioralnych i produkcyjnych, w celu poprawy własnej strategii i ogólnej wydajności gospodarstwa.

Podstawowym celem wykorzystania posiadanej technologii i dostępnych danych jest maksymalizacja potencjału krów mlecznych, wczesne wykrywanie chorób i racjonalne gospodarowanie ograniczonymi zasobami. Przykładem jest „zarządzanie lekami” i redukcja użycia leków w gospodarstwie poprzez profilaktykę oraz stosowanie środków bez karencyjnych. DeLaval DelPro™ pomaga hodowcom w szybkim diagnozowaniu problemów zdrowotnych zwierząt, w dużym stopniu wpływając na koszty leczenia i minimalizując spadek wydajności.

Zarządzanie danymi w połączeniu z odpowiednim sprzętem, takim jak DeLaval OptiDuo™, może również pomóc w optymalizacji żywienia, pomagając zmniejszyć ilość niedojadów i zwiększyć wydajność.

Dokładne wykrywanie rui może zmniejszyć koszty inseminacji i poprawić wskaźniki rozrodu dzięki zastosowaniu mierników aktywności czy też analizy progesteronu przez DeLaval Herd Navigator™.

BioModele DelPro

Posiadanie danych umożliwiających podjęcie działań jest ważne, ale kluczem do doskonałego zarządzania gospodarstwem jest możliwość przeprowadzania projekcji w przyszłość, w celu zbadania możliwych scenariuszy i zastosowania ulepszeń pozwalających na podniesienie rentowności i wydajności gospodarstwa.

Dzięki odpowiedniej interpretacji danych DelPro może pomóc producentom mleka w prognozach opartych na danych bieżących i historycznych. System może pomóc w tworzeniu dokładnych modeli wyników zarówno biologicznych, jak i behawioralnych; nazywamy je unikalnym BioModelem DelPro. Informacje przetwarzane przez te modele mają postać indeksu - zgodnie z ustalonymi wcześniej progami – dzięki czemu w prosty sposób pokazują, kiedy i czy wydajność jest mniejsza niż pożądana lub lepsza niż oczekiwano.

BioModele mogą dać wyraźny obraz wydajności krów, statusu rozrodczego lub zdrowia - często przed pojawieniem się jakichkolwiek widocznych znaków. Dodając protokoły weterynaryjne do procesu zarządzania oraz łącząc je z funkcjonalnościami automatycznego protokołu szczepień, wizyty weterynarza mogą być bardziej skuteczne i dokładniejsze jeśli chodzi o wymagania zdrowotne zwierząt. Niezależnie od tego, czy konieczne jest szczepienie, korekcja racic lub kontrola cielności, użytkownicy mają możliwość ustawienia kryteriów w module zdrowia zwierząt, aby uniknąć przypadkowego pominięcia krowy wymagającej sprawdzenia przez weterynarza. Automatyzując procesy pozwalamy DelPro na koordynację działań, dzięki czemu znacząco oszczędzamy własny czas zachowując przy tym pełną kontrolę.

DeLaval DelPro to potężna platforma służąca do zarządzania gospodarstwem, po części dzięki zaawansowanej technologii BioModeli, które dokonują analizy danych. Dzięki innowacyjnym funkcjom Herd Navigatora, DeLaval wyznaczył nowe standardy w monitorowaniu zdrowia.

Wszystkie czujniki i urządzenia rejestrujące w gospodarstwie ułatwiają życie hodowcy, a krowom pozwalają na większą wydajność. Integracja danych z rozwiązaniami do zarządzania gospodarstwami mlecznymi będzie nadal postępować. Analityczna moc DelPro łączy to wszystko w jednym miejscu na farmie, dając Ci rzetelne informacje, szybciej, dzięki czemu możesz podejmować trafne decyzje - nawet w kwestiach, które nie są jeszcze problemami.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne