Twój DelPro FarmManager właśnie otrzymał aktualizację!

WIĘCEJ FUNKCJI WSPIERAJĄCYCH TWOJE DECYZJE

DelPro FarmManager 5.5 został opracowany z Twoją pomocą, nasi użytkownicy dzielą się praktycznymi opiniami i wspólnie wypracowujemy narzędzia wspierające codzienne podejmowanie decyzji w gospodarstwach na całym świecie. Oto najnowsze funkcje i aktualizacje, oparte na opiniach hodowców korzystających z FarmManagera, stanowiącego część najlepszej platformy zarządzania gospodarstwem: DeLaval DelPro.

Automatyczne odświeżanie informacji na tablicy monitorowania i w raportach

Tablica monitorowania jest jak centrum dowodzenia dla Twojego DelPro FarmManager. Ważne jest, aby za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do informacji za jej pośrednictwem, przedstawiała ona aktualne informacje. Aby mieć pewność, że nigdy nie zapomnisz jej odświeżyć, wdrożyliśmy funkcję, która umożliwia odświeżanie w wybranym odstępie czasu. Ilekroć wrócisz z obory i ponownie spojrzysz na tablicę monitorowania, na pewno znajdziesz najbardziej aktualne informacje, których potrzebujesz. Możesz aktywować tę funkcję w menu ustawień gospodarstwa, w zakładce „Ogólne” - „Automatyczne odświeżanie tablicy monitorowania”. 

Ponadto dodaliśmy tę funkcję również do raportów, które są otwarte w DelPro. Dlatego możesz mieć pewność, że informacje przedstawione w Twoim ulubionym raporcie są zawsze aktualne, bez konieczności ich ponownego otwierania lub odświeżania! Wystarczy wybrać żądany interwał odświeżania w raporcie.

Automatyczne odświeżanie raportu

Auto Refresh Report

Przyspiesz codzienne rejestrowanie zdarzeń

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy możesz przypisać nową grupę dla zwierząt podczas rejestrowania zdarzenia zasuszenia? Teraz możesz to zrobić poprzez edycję grupową. Możesz także dodać zdarzenie sortowania (tylko dla CMS). W trybie „Edycji grupowej” podczas rejestrowania zdarzenia dla zwierzęcia masz teraz możliwość aktywowania pól „Zmień grupę” i / lub „Sortuj”. Na przykład: kiedy zasuszasz grupę zwierząt, dodajesz dla tych krów zdarzenie zasuszenia, najprawdopodobniej dokonasz również zmiany grupy z udojowej na grupę krów zasuszonych oraz będziesz chciał oddzielić je do separatki aby dokonać odpowiednich zabiegów. Teraz w DelPro FarmManager 5.5, po zarejestrowaniu zdarzenia zasuszenia, automatycznie otwiera się okno zmiany grupy, a następnie okno sortowania. Przyspieszy to sposób pracy umożliwiając wykonanie kilku zadań za jednym razem!

Zmiana grupy i sortowanie

Group change and sort WorkFlow

Kciuki w górę czy w dół? Zarejestruj wynik kontroli zdrowia

Rozumiemy, że okres po wycieleniu jest najważniejszym okresem w laktacji Twoich zwierząt. Ilekroć wprowadzasz ustaloną procedurę codziennej inspekcji każdego zwierzęcia po wycieleniu, powiedzmy w pierwszym tygodniu (zaproszenie na wizytę weterynarza) – po jej odbyciu masz możliwość zarejestrowania „zdarzenia kontroli zdrowia”. Jest to NOWY typ zdarzenia dodany w DelPro FarmManager 5.5. W przypadku wydarzenia dotyczącego kontroli zdrowia masz dwa możliwe wyniki:

1. Krowa jest zdrowa
2. Krowa nie jest zdrowa.

Kiedy zwierzę nie jest zdrowe, masz możliwość:

1. Dodania zdarzenia leczenia dla zwierzęcia
2. Zaproszenia zwierzęcia na następną zaplanowaną wizytę weterynarza
3. Wystarczy zarejestrować zdarzenie „nie jest zdrowa”, które pozwala pracować z dodatkowymi elementami raportu i filtrami, aby skutecznie śledzić zwierzęta wymagające dodatkowego sprawdzenia przez lekarza. To skupi uwagę tylko na tych krowach, które najbardziej tego potrzebują!

Nowe zdarzenie – Sprawdzenie zdrowia

New Health Check event

Połącz wiele protokołów szczepień podczas jednej wizyty

Kiedy pracujemy z naszymi zwierzętami, najbardziej praktyczne jest, aby nasze „zadania” były wyraźnie widoczne w jednym miejscu. Podczas pracy z modułem szczepień zdaliśmy sobie sprawę, że byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli połączyć różne protokoły dla różnych grup zwierząt, powiedzmy; leczenie cieląt, jałówek, krów w laktacji i zwierząt zasuszanych w jedno – w końcu będą one sprawdzone / leczone podczas tej samej wizyty lekarza weterynarii. W DelPro FarmManager 5.5 wprowadzamy możliwość łączenia wielu protokołów w jedną wizytę. Zamiast planować wiele indywidualnych wizyt (cielęta osobno, jałówki osobno, itd.), w wyniku których powstaje wiele raportów, możesz teraz utworzyć tylko jedną wizytę. Za pośrednictwem okna zapraszanych zwierząt możesz z łatwością zarejestrować wynik po zakończeniu szczepienia. Innym praktycznym przykładem jest utworzenie dwóch protokołów do korekcji racic; jeden protokół dla krów w okresie laktacji, korekcja 2 razy w okresie laktacji i drugi protokół przy zasuszeniu krów - w ramach jednego raportu.

Wiele protokołów szczepień podczas jednej wizyty weterynaryjnej.

Multiple vaccination protocols in one visit

Za każdym razem, gdy masz do czynienia z niecyklicznymi krowami, możesz dodać je do protokołu synchronizacji rui

Jednym z największych wyzwań dla zyskownej hodowli jest upewnienie się, że zwierzęta są cielne. Chociaż w DelPro masz wiele narzędzi do wskazania krów w rui, zawsze znajdą się takie sztuki, które nie będą cykliczne. Jak skutecznie inseminować takie krowy? Brak cykliczności może być spowodowany zaburzeniami hormonalnymi lub schorzeniami takimi jak torbiele. Niezależnie od diagnozy postawionej przez DeLaval Herd Navigator lub weterynarza, możesz teraz łatwo zapraszać te zwierzęta do protokołów synchronizacji rui. W ten sposób masz pewność, że krowy są monitorowane, a dzięki codziennym przypomnieniom, kiedy i jak leczyć je hormonalnie - szybciej uporasz się z nieprawidłowościami, przywrócisz cykliczność i skutecznie zainseminujesz.

Zaproszenie do protokołu synchronizacji rui

Time AI manual invite

Kategoria leczenia

Dwie powyższe funkcje, które opisaliśmy, pokazały ulepszoną funkcjonalność protokołów szczepień i synchronizacji rui TAI. Mając więcej zwierząt leczonych za pomocą tych protokołów, wierzymy również, że nadszedł czas, aby dać większą elastyczność w celu analizy wszystkich „leczonych” zwierząt. Oznacza to, że chcemy się upewnić, że zapisy dotyczące zwierząt leczonych z powodu mastitis są traktowane oddzielnie od danych o leczeniu z powodu synchronizacji rui lub szczepienia. W tym celu wprowadziliśmy funkcję, która klasyfikuje leczenie jako
1. Normalne leczenie
2. Szczepienie
3. Synchronizację rui.

Każde leczenie może być aktywne tylko dla jednej kategorii na raz - dzięki temu masz jasny obraz, czy leczenie było spowodowane chorobą, szczepieniami lub kuracją hormonalną. Jeśli leczenie w przeszłości było częścią protokołu szczepień lub protokołu synchronizacji rui, DelPro automatycznie wykorzysta te informacje, aby wprowadzić odpowiednią kategorię dla już istniejącego leczenia.

Nowe kategorie leczenia

New treatment categories

Drobne szczegóły mają znaczenie

Powyższe ulepszenia i nowe funkcje to nie wszystko, co zostało dodane do DelPro FarmManager 5.5. W celach informacyjnych poniżej znajduje się krótki przegląd dodatkowych ulepszeń, które mogą Cię zainteresować - ponieważ wiemy, że drobne szczegóły również mają znaczenie.

  • Do automatycznego obliczania racji żywnościowych opracowaliśmy teraz nowy raport, który pokazuje krowy z niezaakceptowanymi automatycznie dawkami. Ten raport jest teraz domyślnie widoczny na tablicy monitorowania.

  • Kolejność zdarzeń, które można rejestrować, jest teraz zgodna ze standardem, który naszym zdaniem najlepiej pasuje do Twoich procedur. Wraz ze zmianą grupy najczęściej używane zdarzenie, przedstawione jest jako pierwsze do wyboru.

  • Wykresy przedstawione dla każdego zwierzęcia są ulepszone, aby zapewnić jeszcze lepszą rozpoznawalność różnych zdarzeń w rozrodzie. Rozróżnienie kolorami dla każdego zdarzenia rozrodu i zdarzenia poronienia zapewnia lepszą orientację. Dodatkowo wyświetlane są szczegóły zabiegów na  pasuje do Twoich procedur. Wraz ze zmianą grupy najczęściej używane zdarzenie, przedstawione jest jako pierwsze do wyboru.

  • Dodatkowe elementy raportu są również dodawane w tej wersji. Teraz znajdziesz dane dotyczące: ostatnich dni zasuszenia (ostatnia laktacja), daty brakowania, oraz wieku przy pierwszym wycieleniu.

  • Możesz teraz zapisać filtr stworzony przez Ciebie w raporcie i ponownie użyć go w innych utworzonych raportach.

  • Wizyta weterynarza daje więcej opcji rejestracji zdarzeń bezpośrednio z listy zaproszonych zwierząt. Włączono tutaj nową funkcję „kontroli zdrowia".

  • Lista zdarzeń w stadzie zawiera więcej kolumn do wyboru. Kliknij kolumnę prawym przyciskiem myszy i wybierz „selektor kolumn”.

  • W module inwentaryzacyjnym nasienia wdrożyliśmy funkcje, które umożliwiają: użycie połowy słomki nasienia, oznaczenie nasienia jako nasienie sexowane oraz zarejestrowanie dostawcy nasienia.

  • Możliwe jest teraz także kopiowanie / wklejanie utworzonych filtrów SOP, abyś mógł ponownie użyć ich lub je dostosować do swoich potrzeb.

Pamiętaj: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności DelPro FarmManager 5.5 z Twoim gospodarstwem, skontaktuj się z przedstawicielem DeLaval.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne