Prawdziwy pomocnik w oborze; podejmuj świadome decyzje i działaj skutecznie z DelPro™ Companion

DelPro Companion jest rozwijane przy udziale naszych klientów na całym świecie. To oni decydują o tym, jak chcą rejestrować wydarzenia w gospodarstwie, i jak ma to wyglądać, gdy pracują obok swoich krów. Oznacza to, że inseminacja, kontrola cielności lub leczenie nigdy więcej nie zostaną pominięte, ponieważ kartka, na której zostały napisane, zaginęła lub była zbyt mokra, aby można ją było odczytać. Oznacza to, że zbliżamy się do rzeczywistości, gdzie pióro i papier nie są już potrzebne. Zamiast tego przechodzimy do rozszerzonej rzeczywistości otrzymując informacje potrzebne do pracy z krowami na przykład bezpośrednio do ucha.

Bezpośredni dostęp do informacji o zwierzętach za pośrednictwem urządzenia mobilnego, gdziekolwiek jesteś w gospodarstwie, wymaga bezpośredniego połączenia z bazą danych DelPro w gospodarstwie. Po podłączeniu do lokalnej sieci gospodarstwa DelPro Companion automatycznie synchronizuje ostatnie zdarzenia między urządzeniem mobilnym a serwerem gospodarstwa, dzięki czemu można szybko przywołać dane udojowe, dawki żywieniowe, kondycję BCS, poziom aktywności i wszystkie zarejestrowane zdarzenia szybko i bez opóźnień.

Oznacza to, że gdziekolwiek jesteś w swoim gospodarstwie, zawsze masz wszystkie potrzebne informacje w kieszeni, aby podjąć właściwą decyzję oraz zapisać ją w rzeczywistym czasie jej wykonywania.

Dowiedz się więcej o niektórych praktycznych zastosowaniach różnych trybów w DelPro Companion.

Lista zwierząt

Lista zwierząt sprawia podobne wrażenie, jak lista zwierząt w DelPro FarmManager. Najważniejsze informacje o zwierzętach są zaprezentowane w zależności od statusu reprodukcyjnego. Na liście Zwierząt możesz filtrować zwierzęta na podstawie: stada, grupy, selekcji, typu zwierzęcia, statusu rozrodczego zwierząt (po wycieleniu, do inseminacji, inseminowane, cielne, zasuszone lub do brakowania) i poziomów aktywności. Ważne jest, aby mieć dostęp do najbardziej istotnych informacji podczas przeglądania listy zwierząt. Z listy zwierząt masz bezpośredni dostęp do karty zwierzęcia.

Karta zwierzęcia

Przechodząc z listy zwierząt lub wyszukując zwierzę z głównego ekranu, masz dostęp do jego kartoteki. Na podstawie statusu rozrodczego prezentowane są najważniejsze elementy, a okno jest w kolorze zgodnym ze statusem rozrodczym; dokładnie takim samym jak na „wykresie dystrybucji stada” (kolory pasujące do statusu: po wycieleniu, do inseminacji, inseminowane, cielne, zasuszone lub do brakowania) w DelPro FarmManager. Informacje prezentowane według statusu rozrodczego można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Masz pełną swobodę, jakie informacje chcesz zobaczyć najpierw w zależności od statusu zwierzęcia.

Przesuń palcem w górę numeru zwierzęcia, od lewej do prawej lub od prawej do lewej, a będziesz przewijał między zwierzętami na liście zwierząt lub w raporcie.

Przesuń palcem po środku ekranu, aby przewijać różne zakładki w karcie zwierzęcia. W zależności od systemu (VMS lub hala / karuzela) dostępne są różne zakładki. Wszystkie mają taką samą logikę jak w DelPro FarmManager. Ostatnia karta pozwala rejestrować zdarzenia w czasie rzeczywistym, a w zależności od statusu rozrodczego karta zdarzeń umożliwia zarejestrowanie tylko logicznych zdarzeń dla danego zwierzęcia. Na przykład nie możesz sprawdzić cielności krowy, która nigdy nie miała zarejestrowanej inseminacji. Na dole karty zwierzęcia masz również bezpośredni dostęp do szybkiego zapisania zdarzenia na poziomie krowy. Później w trybie pracownika i edycji grupowej zobaczymy, jak można dodawać zdarzenia dla więcej niż jednej krowy naraz. Jeśli pracujesz pomiędzy zwierzętami lub masz grupę zwierząt do sprawdzenia; zapewniamy Ci optymalny sposób dokładnego i szybkiego rejestrowania zdarzeń.

Raporty

Tablica monitorowania DelPro FarmManager (na Twoim komputerze) po lewej stronie ekranu pokazuje „Uwagi dotyczące rozrodu”. Te domyślne raporty, które wskazują np. krowy do zasuszenia lub sprawdzenia cielności, są również dostępne w DelPro Companion. Po wybraniu konkretnego raportu otwiera listę ze zwierzętami, które wymagają uwagi ze względu na swój status rozrodczy.

Istnieje również raport, jeśli posiadasz mierniki aktywności DeLaval. Ten raport pokazuje wszystkie krowy z przypisanymi miernikami aktywności. W filtrze możemy odfiltrować te zwierzęta, których poziomy aktywności chcemy zobaczyć. Oznacza to filtrowanie krów według następujących kryteriów:

Tablica monitorowania DelPro FarmManager (na Twoim komputerze) po lewej stronie ekranu pokazuje „Uwagi dotyczące rozrodu”. Te domyślne raporty, które wskazują np. krowy do zasuszenia lub sprawdzenia cielności, są również dostępne w DelPro Companion. Po wybraniu konkretnego raportu otwiera listę ze zwierzętami, które wymagają uwagi ze względu na swój status rozrodczy.

Istnieje również raport, jeśli posiadasz mierniki aktywności DeLaval. Ten raport pokazuje wszystkie krowy z przypisanymi miernikami aktywności. W filtrze możemy odfiltrować te zwierzęta, których poziomy aktywności chcemy zobaczyć. Oznacza to filtrowanie krów według następujących kryteriów

 • Poziom aktywności +, ++, +++
 • Procentowy poziom aktywności względnej
 • Ilość godzin od wysokiej aktywności zarejestrowanej przez DelPro 

Tryb pracownika

Z „Karty krowy” możesz rejestrować zdarzenia dla poszczególnych zwierząt. Tryb pracownika umożliwia rozpoczęcie pracy z grupą zwierząt podczas rejestrowania tego samego zdarzenia dla wszystkich zwierząt, ale z różnymi wynikami. Na przykład, mając grupę 10 krów do inseminacji; zarejestrujesz inseminację dla wszystkich 10 krów, ale wybór nasienia dla każdej krowy może być inny. Aby mieć pewność, że zdarzenie jest właściwe dla danego zwierzęcia, aplikacja udzieli podpowiedzi, gdy na przykład będziemy chcieli dokonać kontroli cielności krowy, która nigdy nie była inseminowana. Również kolor okna w trybie pracownika zmienia się w zależności od statusu zwierzęcia.

W trybie pracownika możesz wybrać następujące opcje:

 • Tryb rui - zapisuj wszystkie obserwowane ruje z różnymi oznakami (stojąca, obskakiwanie, porykiwanie, śluz itp.)
 • Tryb inseminacji - szybko rejestruj inseminacje (inseminator oraz nasienie)
 • Tryb kontroli cielności - zgłoś wynik i wybierz skuteczną inseminację dla zwierząt u których wykorzystano wiele słomek
 • Tryb zasuszenia - zasusz krowy z różnymi lekami i przypisz je do różnych grup technologicznych
 • Tryb leczenia - dodaj różne zdarzenia leczenia dla wielu zwierząt

Tryb inseminacji

Po wybraniu tego trybu zostaniesz poproszony o wybranie zwierząt, z którymi chcesz rozpocząć pracę. W trybie inseminacji może to być domyślna lista „Krów do inseminacji” lub „Krów w rui po inseminacji”. Wybranie opcji „na żywo” umożliwia zeskanowanie kolczyka usznego ISO krowy za pomocą czytnika ISO ID podłączonego przez Bluetooth i rozpoczęcie rejestrowania zdarzeń dla zeskanowanych krów. W trybie „na żywo” możesz również wpisać numer zwierzęcia. Po wybraniu zwierząt DelPro Companion przełącza się bezpośrednio na zdarzenie inseminacji i dopóki ta czynność jest ważna dla każdej krowy, ekran pozostaje zielony. Jeśli zejestracja inseminacji nie jest dla danego zwierzęcia dozwolona, może to być krowa, która jest już w ciąży, ekran zmieni kolor na czerwony, aby Cię ostrzec. Korzystając z funkcji zamiany tekstu na mowę w urządzeniu mobilnym, możesz również otrzymać powiadomienie głosowe, że próbujesz zarejestrować zdarzenie, które jest nie logiczne dla określonej krowy.

Tryb sprawdzenia cielności

Kiedy potwierdzasz cielność inseminowanych krów, wynik każdej kontroli może być inny (od pozytywnego, przez niepewny do negatywnego). W trybie pracownika masz wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki, aby szybko ukończyć sprawdzenie cielności wraz z lekarzem weterynarii. Wybierz zwierzęta w „trybie na żywo”, albo z odpowiedniego raportu: „krowy do sprawdzenia cielności”. Wybierz krowę aby zgłosić pozytywny, negatywny lub niepewny wynik. Po wybraniu wyniku pozytywnego Companion zapyta czy dni ciąży odpowiadają skutecznej inseminacji. W przypadku wyniku niepewnego zwierzę pozostaje na liście raportu do następnej wizyty lekarza. Krowa z potwierdzoną cielnością może zostać potwierdzona raz jeszcze; opcje zgłaszania są wtedy ograniczone do wyniku pozytywnego lub poronienia.

Zwierzę, które nie może mieć potwierdzonej cielności, na przykład zwierzę po wycieleniu lub do inseminacji, spowoduje pojawienie się czerwonego ekranu a aplikacja zasygnalizuje ostrzeniem dźwiękowym, abyś zwrócił uwagę na potencjalnie źle zgłoszone zdarzenie.

Tryb zasuszenia

Po wybraniu pewnej liczby zwierząt, które mają zostać zasuszone, tryb pracownika pozwala szybko zarejestrować, wszystkie niezbędne działania w tym leczenie i zmianę grupy. Dzięki raportowi „Krowy do zasuszenia” lub za pomocą trybu „na żywo” możesz szybko wyselekcjonować zwierzęta, którymi należy się zająć. Wszystkie informacje są dostępne, wprowadzane i aktualizowane w jednym kroku – to naprawdę wygodne. Jeśli zwierzęta są leczone tymi samymi lekami i przenoszone do tej samej grupy, „Edycja grupowa” poniżej jest rozwiązaniem idealnym dla Ciebie!

Edycja grupowa

Edycja grupowa jest podobna do trybu pracownika, ponieważ wspiera cię podczas pracy z grupą zwierząt, z tą różnicą, iż tryb pracownika pozwala na zapisanie różnych wyników dla wybranych zwierząt, natomiast tryb grupowy rejestruje ten sam wynik dla wszystkich zaznaczonych zwierząt. Na przykład inseminacja 10 krów tym samym nasieniem przez tego samego inseminatora. Dodatkowo w trybie grupowym masz następujące możliwości:

 • Tryb inseminacji - ten sam typ nasienia podany przez tego samego inseminatora wielu krowom
 • Tryb zmiany grupy - przypisuje wszystkie wybrane krowy do tej samej grupy
 • Tryb zasuszenia – grupa krów, które mają być zasuszone, za pomocą tych samych leków i przeniesione do tej samej grupy technologicznej.
 • Tryb leczenia - kiedy zdiagnozowano krowy z tą samą dolegliwością, i leczysz je tym samym protokołem i tymi samymi lekami
 • Tryb inwentaryzacji zwierząt - zmień numer grupy dla zwierząt, które aktualnie znajdują się w niewłaściwej grupie i / lub potwierdź, że wszystkie zwierzęta znajdują się fizycznie we właściwej grupie. W tym trybie pracy, przechodząc obok zwierząt, skanujesz ich kolczyki bądź wpisujesz numer. Krowy, które nie są w wyznaczonej grupie, automatycznie otrzymują zdarzenie zmiany grupy (po potwierdzeniu). 

Tryb inseminacji

Wybierając tryb inseminacji, ponownie możesz pracować z domyślnym raportem lub przejść do trybu „na żywo”. Zanim jednak wybierzesz zwierzęta, uzupełnij szczegóły zdarzenia; którym nasieniem oraz kto będzie inseminował. Po zakończeniu pojawi się lista zwierząt i po prostu zaznaczasz pole przy krowie, aby dodać ją do listy zwierząt inseminowanych. Utworzona w ten sposób lista „wybranych” zwierząt (środkowa karta), jest ciągle edytowalna - możesz po prostu przesunąć dowolne zwierzęta dodane przez pomyłkę z ekranu i usunąć je z listy. Jeśli jest ona poprawna potwierdź zdarzenie inseminacji naciskając zielony przycisk P.

Tryb zasuszenia

Podobnie jak w trybie pracownika, dzięki edycji grupowej sprawiamy, że rejestrowanie zasuszenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. W trybie edycji grupowej będziesz mógł wybrać leczenie, które będzie zastosowane dla wszystkich wybranych zwierząt oraz grupę technologiczną do której mają zostać one przydzielone. Po wybraniu tych parametrów pozostaje tylko potwierdzenie które zwierzęta zostały rzeczywiście zasuszone.

Moc DelPro w Twoich rękach

Moc DelPro w Twoich rękachDzięki DelPro Companion staramy się wspierać Cię w rutynowych czynnościach, takich jak rejestrowanie wszystkich ważnych zdarzeń, które mają miejsce w ciągu dnia. Ma to na celu przyspieszenie działań i zwiększenie ich dokładności, tak abyś miał więcej czasu aby skupić się na Twoich zwierzętach.

Uwaga: DeLaval DelPro Companion wymaga, aby Twoja farma posiadała router DeLaval, Access Point DeLaval i wersję oprogramowania DeLaval DelPro FarmManager 5.3 lub wyższą. DelPro Companion można znaleźć w sklepach z aplikacjami, wyszukując: „DelPro Companion” lub korzystając z kodów QR powyżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem DeLaval.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne