Jedna liczba określa zdrowie krowy w DelPro™ FarmManager

Materiały szkoleniowe DelPro™

Na tablicy monitorowania zdrowia krów w DelPro™ FarmManager znajduje się wskaźnik mastitis dla każdej krowy - MDi. Jest to zagregowany wynik łączący analizę wielu informacji, które pozyskujemy podczas doju każdego dnia. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić Ci jedną liczbę obrazującą stan zdrowia wymienia każdej krowy. Wskaźnik ten pozwala szybko zidentyfikować zmiany w zdrowiu poszczególnych krów, aby ostrzec Cię o tych krowach, które wymagają specjalnej uwagi. Przekonaj się razem z Emmą, jak w łatwy sposób możesz kontrolować zdrowie Twoich krów

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne