Protokoły zdrowotności w DeLaval DelPro™

Im szybciej zdiagnozujesz i zaczniesz leczyć chore zwierzę, tym szybciej nastąpi powrót do zdrowia i tym mniejszy będzie wpływ wydajność mleczną. Dlatego DelPro zostało stworzone, aby dostarczać szybkie i dokładne informacje na temat zdrowia zwierząt. Zapewniamy szybką i łatwą w użyciu platformę do automatyzacji procedur leczenia.

Im szybciej zdiagnozujesz i zaczniesz leczyć chore zwierzę, tym szybciej nastąpi powrót do zdrowia i tym mniejszy będzie wpływ wydajność mleczną. Dlatego DelPro zostało stworzone, aby dostarczać szybkie i dokładne informacje na temat zdrowia zwierząt. Zapewniamy szybką i łatwą w użyciu platformę do automatyzacji procedur leczenia.

Kiedy po raz pierwszy zaczniesz pracować z DelPro FarmManager, znajdziesz w zakładce zdrowie wstępnie wypełnione diagnozy dotyczące potencjalnych chorób zwierząt. Możesz natychmiast rozpocząć pracę z tymi diagnozami lub możesz je dostosować do protokołów leczenia specyficznych dla Twojego gospodarstwa. W tym artykule dowiesz się, jak zarządzać zdarzeniami zdrowotnymi w DelPro. Jeśli chcesz, aby rejestracja zdarzeń była prosta i szybka; Twoja diagnoza może być powiązana z specyficznym leczeniem oraz z określonymi lekami. Zapewnia to najbardziej efektywne i dokładne prowadzenie dokumentacji medycznej - po jednorazowym ustawieniu Diagnozy/Leczenia/Leków wraz z dawkowaniem za pomocą jednego kliknięcia tworzysz pełny zapis - możesz to zrobić również za pomocą DelPro Companion. 

Ale, zacznijmy od początku:

Dodawanie nowych leków

Przed połączeniem leków z protokołem leczenia wszystkie leki stosowane w gospodarstwie powinny być zarejestrowane w DelPro FarmManager. Dokonujesz tego w menu „Zdrowie” i oknie „Leki”. Ważne jest, aby pamiętać, że okresy karencji na mleko i mięso muszą być dokładnie zapisane! Wpływa to na czas automatycznej separacji mleka - zdefiniowany w zakładce statusu zwierzęcia w karcie krowy. Upewnij się, że leki są oznaczone jako aktywne podczas wprowadzania. Wszystkie leki oznaczone jako aktywne („”) w DelPro FarmManager będą dostępne i zsynchronizowane z Twoim DelPro Companion!

Dodawanie nowego leczenia

W zależności od praktyki i zalecanych protokołów leczenia stosowanych w gospodarstwie przez lekarza weterynarii; możesz zacząć wypełniać wszystkie protokoły w menu „Leczenie”. Dla każdego protokołu leczenia można określić, które leki należy stosować i jak często. Tutaj możesz wybrać spośród wszystkich leków wprowadzonych w poprzednim kroku i ustawionych jako aktywne. Jeśli masz leczenie, takie jak korekcja racic, dodawanie leków do leczenia nie jest obowiązkowe. Po prostu utwórz leczenie i pozostaw pole leków puste.

Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu wszystkich szczegółów, aby po rozpoczęciu rejestracji zdarzenia leczenia dla zwierzęcia – wystarczyło tylko wybrać diagnozę. Po synchronizacji z DelPro Companion - wszystkie zabiegi będą dostępne w telefonie, powiązane z używanymi lekami; a zatem możesz zaczynać rejestracje zdarzenia dotyczącego zdrowia zwierząt!

Dodawanie nowej diagnozy

Domyślnie obszerną listę chorób można znaleźć po rozpoczęciu pracy z DelPro FarmManager. Oprócz tych diagnoz można dodać diagnozy specyficzne dla gospodarstwa. Dodając nową diagnozę, można wybrać „zalecane” leczenie, a następnie można przypisać wiele zabiegów związanych z tą diagnozą. To zamyka cykl; jaką chorobę rozpoznałeś, jakie leczenie sugerujesz oraz, które leki wybrać. 

Rejestracja zdarzenia dotyczącego zdrowia

Po skonfigurowaniu protokołów leczenia, możesz dodać zdarzenie zdrowotne, najpierw wybierzesz diagnozę dla krowy; zalecane leczenie zostanie automatycznie wybrane (jest już przypisane do tej diagnozy), a lek automatycznie się uzupełniony wraz z odpowiednią dawką. Oznacza to również, że zostaną zastosowane ustawienia karencji dla leku, a DelPro monitoruje jak długo mleko leczonej krowy ma nie trafiać do zbiornika głównego.

W sekcji Status zwierzęcia na karcie krowy będziesz mógł zobaczyć; Ile dni system oddziela mleko i ile dni leczona jest krowa. 

Kiedy leczysz wiele zwierząt wybierając tą samą diagnozę, z tym samym leczeniem; możesz poprzez „Edycję grupową” w DelPro FarmManager i DelPro Companion dodać wydarzenie dla wszystkich wybranych zwierząt jednocześnie. Sprawia to, że raportowanie działań jest jeszcze bardziej efektywne!

Kolejnym ułatwieniem jest to, że kiedy dodajesz zdarzenie dla zwierzęcia zgodnie z powyższymi krokami; od dodania diagnozy, do dawkowania leków wszystkie kroki są zakończone w jednym oknie zdarzenia. Dodatkowo, gdy nowy lek zaaplikowany przez lekarza weterynarii wraz z pozostałymi lekami; nie musisz dodawać go krok po kroku - wszystko możesz edytować z tego samego okna jednocześnie.

Pełny przegląd leczonych zwierząt

Raport „Trwające leczenie” dostarczy informacji o wszystkich zwierzętach, które są obecnie poddawane leczeniu, z dniami leczenia i pozostałymi dniami karencji na mleko. Po zakończeniu leczenia, gdy zwierzę nadal ma aktywny okres karencji na mięso, można znaleźć te krowy w raporcie „Leczenie – karencja na mięso”. Dodatkowo jeśli zdecydujesz się na brakowanie zwierzęcia z aktywnymi dniami karencji na mięso, DelPro FarmManager poinformuje cię o ciągle aktywnym okresie działania leków, abyś nie wysłał tego zwierzęcia do rzeźni za wcześnie.

Kompletną historię zdarzeń leczenia dla wszystkich zwierząt, można znaleźć na liście zdarzeń w stadzie.

Ostatnia ważna uwaga: Jeśli leczyłeś JEDEN dzień krowy DŁUŻEJ niż normalna praktyka jaką zapisałeś w DelPro, upewnij się, że zaktualizowałeś także informacje o leczeniu w karcie zwierzęcia i sprawdź ustawienia przekierowania dla mleka.

 

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne