Użytkownicy robotów udojowych VMS spotykają się w Hamrze

DeLaval zaprasza na farmę Hamra szwedzkich rolników użytkujących roboty VMS, którzy uzyskali doskonałe wyniki w produkcji mleka.

W spotkaniu uczestniczyło dziesięciu hodowców ze Szwecji użytkujących roboty DeLaval VMS™. Wszyscy uzyskują doskonałe wyniki w produkcji mleka i są bardzo chętni do podzielenia się swoim doświadczeniem.

Hodowcy spotykają się w gospodarstwie DeLaval Hamra już po raz drugi. Pierwsze spotkanie 'VMS ERFA'* zostało zorganizowane, ponieważ dostrzegliśmy potrzebę, by korzystać z wiedzy i doświadczenia hodowców - posiadaczy robotów udojowych VMS -  którzy wiedzą, co jest kluczem do ich sukcesu i chcą się dzielić ze sobą i innymi rolnikami swoim doświadczeniem, mówi Susanna Berg – doradca klienta w DeLaval.

Jednym z tematów podjętych podczas spotkania było jak dostępne aplikacje do robota, włączając w to Herd Navigator™, MyFarm i DelPro Companion, mogą być wykorzystywane i pomocne użytkownikom robotów w codziennej pracy.

 

Dyskutowano także o najważniejszych wskaźniakach efektywności gospodarstwa oraz co zrobić, by polepszyć swoje wyniki w produkcji mleka. Wszyscy uczestnicy dzielili się doświadczeniem ze swoich farm.

 

"Drużyna DeLaval podzieliła się wiedzą jak wpłynąć na wyniki w biznesie poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach VMS i pracy z systemem DelPro. Wywiązało się wiele różnych dyskusji, które były bardzo interesujące dla uczestników. "Klienci byli bardzo zadwoleni, że mogli poznać innych rolników i ekspertów DeLaval podczas tych dwóch dni w Hamrze. Mieliśmy wspólną kolację wieczorem i dyskusje o VMS-ach ciągnęły się do późnych godzin wieczornych”, relacjonuje Susanna.

 

Doradztwo zaprocentowało wyższymi wynikami w produkcji mleka

 

Ośmiu na dziesięciu uczestniczących w wydarzeniu rolników brało udział w spotkaniu również w ubiegłym roku. "To było bardzo cenne śledzić wyniki i obserwować wzrost w produkcji mleka w porównaniu z zeszłym rokiem. Pokazuje to, że doradztwo ekspertów i wymiana doświadczeń z innymi hodowcami są niezwykle cenne ", podsumowuje Susanna.

 

By dowiedzieć się więcej o profesjonalnym doradztwie DeLaval odwiedź stronę Produkty i Rozwiązania

 

*ERFA meeting = erfarenhetsmöte =experience meeting

 

 

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne