Światowy Sukces Polskiego Posiadacza Robota Udojowego VMS

Gratulujemy naszemu klientowi – Adamowi Warnke – zdobycia prestiżowego międzynarodowego tytułu Flagship Farmer (Flagowy Hodowca). Przyznawany jest on gospodarzom na całym świecie, którzy prowadzą zrównoważoną produkcję - nie wywierającą negatywnego wpływu na środowisko, a jednocześnie przynoszącą zyski.

Wizją DeLaval jest umożliwienie zrównoważonej produkcji żywności. Oznacza to, że znajdujemy sposoby, aby pomóc naszym klientom - producentom mleka - w tworzeniu zrównoważonych biznesów. Tym bardziej jesteśmy dumni z nagrody przyznanej naszemu klientowi.

Na zrównoważony rozwój patrzymy z trzech głównych perspektyw:

Środowiska

Największy wkład w ochronę środowiska, jaki możemy wnieść, mają gospodarstwa naszych klientów, ponieważ dążymy do zmniejszenia wpływu każdego litra wyprodukowanego mleka na środowisko.

Bezpieczeństwa żywność i dobrostanu zwierząt

Bezpieczeństwo żywności ma kluczowe znaczenie dla wszystkich części łańcucha wartości produktów mleczarskich. Pracujemy nad bezpieczeństwem żywności poprzez rygorystyczne kontrole, jak również promujemy rozwiązania zapewniające dobrostan zwierząt.

Społeczno-ekonomiczne

Zrównoważony rozwój gospodarczy to sposób, w jaki tworzymy wzrost gospodarczy bez negatywnego wpływu na równowagę społeczną i środowiskową.

Więcej informacji o nagrodzie znajdziecie Państwo na 

https://www.flagshipfarmers.com/en/profile/adam-warnke/

Więcej informacji o wizji zrównoważonego rozwoju znajdziecie Państwo na 

http://www.delavalcorporate.com/sustainability/

 

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne