Ochlazování podle libosti krav

Společnost DeLaval na jaře ve Španělsku představila nové řešení technologie ochlazování krav, které chrání zvířata před tepelným stresem. V principu jde o systém aktivně spouštěné sprchy kravami doplněné o chlazení ventilátory. Tato kombinace zajistí dojnicím opravdové a účinné ochlazení.

Společnost DeLaval v posledních několika letech investovala do vývoje stájové technologie, která zvyšuje tepelný komfort krav. Na farmě S. A. T. Hermanos Miquel v obci Talavera la Nueva nedaleko Madridu se v posledních dvou letech chladicí zařízení testovalo. Vlastník farmy a manažer José Maria Miguel úzce spolupracoval s týmem DeLaval a doktorem Israelem Flamenbaumem, dlouholetým konzultantem společnosti DeLaval.

Tepelný stres dojnic se projevuje již zhruba od 20 °C a zejména chovy
v oblastech s horkým a suchým klimatem jako Španělsko, Argentina a
nebo Kazachstán zaznamenávají dramatický vliv těchto podmínek na užitkovost a zdraví dojeného skotu. A nemusíme chodit daleko, letošní jako ve střední Evropě také bylo pro krávy tepelně stresující. Jak zmínil Lior Yaron ze společnosti DeLaval, tepelný stres není jen otázkou subtropů, ale jeho vliv lze sledovat také v mírném klimatu Švédska. „Se zvyšující se užitkovostí krav roste také jejich produkce tepla a vlhkosti, jako u maratónského běžce. Je potřeba kravám pomoci se tohoto přebytečného tepla zbavit.


Vysokoprodukční holštýnky v subtropech
Mléčná farma Josého Maria Miguela vykazuje na španělské poměry vynikající výsledky v užitkovosti i plodnosti. Celkem je na farmě 150 holštýnských krav, obvykle se z nich dojí něco kolem 120 až 125. Mléčná produkce odevzdaná do mlékárny byla za rok 2016 přesně 1 591 369 litrů, v roce 2017 to bylo přesně 1 499 651 litrů.
Stáj je velice vzdušná, má ocelovou konstrukci s plechovou střechou. U jednoho štítu jsou instalované dva automatické dojicí boxy DeLaval VMS oddělené krmnou chodbou uprostřed haly. Návštěva robotů je pro krávy dobrovolná, systém neobsahuje žádné selekční branky vymezující nucený pohyb stáda. Boxová lože jsou stlána pískem, chodby jsou shrabovány v častých intervalech šípovými lopatami do laguny navazující na stáj v opačné části, než je dojení.
Průměrná užitkovost krav na první laktaci z KU činí podle údajů poskytnutých společností DeLaval 10 800 litrů, průměr druhých a dalších laktací je 12 600 litrů, což odpovídá 43 litrům na krávu a den. Průměrný obsah tuku je 3,6 % a obsah bílkovin 3,25 %.
Blízkost řeky Tajo dovoluje farmářům zavlažovat ornou půdu pomocí systému důmyslných zavlažovacích kanálů (betonových koryt), které jsou v této oblasti obvyklé. Lze tedy asi na 50 zavlažovaných hektarech vypěstovat poměrně kvalitní silážní kukuřici a trávu ke konzervaci.

Horko od jara do podzimu
V Talavera de la Nueva v létě může teplota snadno vystoupat na 35 °C i více. Ale jak zmiňuje farmář, rekordy v teplotách nejsou hlavním problémem: „Naše vysokoprodukční zvířata jsou vystavena teplotám nad hranici kravského komfortu po dobu pěti měsíců, a to i během nocí, kdy se stájové prostředí výrazněji neochlazuje,“ podotkl farmář.

Pokud, který mnohé naznačil
V letech 2016 a 2017 se farma pustila do testace nového systému chlazení od společnosti DeLaval. Základem je instalace smáčecí linky a ventilátorů podél linie krmného žlabu. Dr. Flanenbaum sledoval spolu s farmářem tepelný komfort krav ve stáji během dvou sezón. Jako ukazatel přehřívání se v reálném čase monitorovala vaginální teplota.
Krávy byly rozděleny do dvou skupin po 60 dojnicích – každá skupina byla umístěna v jednom křídle stáje na jednom dojicím automatu VMS.
V roce 2016 byly pouze instalovány ventilátory a sprchy spouštěné v nastavených časových intervalech.
Chlazení v čekárně před dojicími roboty se uskutečnilo podle jejího obsazení zvířaty. Cyklus chlazení spouštěl snímač instalovaný na vstupní bráně.
Další rok byla jedna strana stáje (dojicí robot VMS 2) ponechána v systému chlazení podle časových cyklů – jeden cyklus nastaven na 30 minut – 15 sekund smáčení a 5 minut větrání (6x smáčení, 6x ventilace).
V opačném křídle stáje (VMS 1), byla chodba podél krmného žlabu rozdělena do čtyř zón a každá měla individuálně spouštěné chlazení – sprchu a ventilátor. Každý smáčecí cyklus i cyklus větrání spouštěla kráva individuálně, když vystrčila hlavu mezi zábrany směrem do krmného žlabu v určitém místě a přerušila tím světelný paprsek.

Jaké vybavení bylo nainstalováno:

 • ventilátory ve vzdálenosti 9 až 11 metrůsada senzorů reagující na přerušení světelného paprsku – podle počtu zón
 • vodní trysky (sprchy) – ve vzdálenosti každé 2 metry
 • solenoidní ventil (pro regulaci vody)
 • senzor vstupu
 • trysky 80° nebo 360° pro oblast čekárny
 • systém ovládání – ovladač systému transformátor pro solenoidový ventil, relé, senzor teploty a snímač vlhkosti (volitelně)

Výsledky

 • Ve skupině VMS 1 (čtyři individuální chladicí části) krávy strávily více denního času v krmné chodbě. V obou případech navštívilo více krav krmiště během prvních hodin odpoledne.
 • Krávy v sekce na VMS 2 (chlazené v pevně stanovených časových intervalech) více denní doby stály, zejména v extrémně teplých dnech.
 • Krávy z VMS 1 uskutečnily více návštěv robotu a zkonzumovaly více koncentrovaného krmiva.
 • Kromě velmi teplých dnů (noci nad 23 °C a dny blízké 40 °C), krávy v obou skupinách udržovaly vaginální teplotu nižší než 39,5 °C po celých 24 hodin. V extrémech však některým jedincům ze skupiny VMS 2 teplota stoupla nad fyziologickou hranici.
 • Denní průměrná produkce mléka se statisticky mezi dvěma skupinami nelišila. Průměrná denní produkce mléka v letních měsících však byla na farmě S. A. T. Hermanos Miguel vyšší a stálejší v porovnání se sousední farmou.
 • Chladicí postupy uvedené do praxe na farmě S. A. T. Hermanos Miguel umožňují kravám udržovat normální tělesnou teplotu 24/7 kromě extrémně teplých dnů.
 • Postupy chlazení, které se v praxi prováděly na farmě s VMS, umožňují kravám udržovat vyšší produkční a plodnost.
 • Produkce mléka a ukazatele reprodukce byly v létě roku 2017 ve srovnání s předchozími roky na stejné farmě a ve srovnání se sousedními farmami vyšší.
 • Využití snímačem řízeného chladicího systému v létě roku 2017 má potenciál snížit spotřebu elektřiny pro chlazení a přitom dosahují v létě stejného nebo lepšího výkonu.

Dr. Israel Flamenbaum doporučuje srovnávací výzkum obou chladicích systémů opakovat se zaměřením na další aspekty.
Farmář José Maria Miguel má jasno. S novým hladicím systémem by krávy mohly i přes léto udržet konstantní úroveň užitkovosti. Oproti roku 2014 farma v roce 2017 navýšila mléčnou užitkovost o 6 %. Kromě toho by chovatel rád udržel výsledky zabřezávání na konstantní úrovni 39 %.

Kdy spustit chlazení?
Výzkumný tým DeLaval doporučuje zapínat odpolední chlazení vždy, když stoupnou noční (i denní) teploty nad 18°C a drží se nad touto hodnotou. Následně doplnit chlazení na 6 až 8 cyklů denně, pokud jsou noční teploty vyšší než 22 °C. Zapnout také noční ochlazování, když jsou noční teploty stále nad 25 °C.

Zdroj: Náš Chov 7/2018
Autor: Lukáš Prýmas

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy