Před narozením

UIžitkovost telat a jalovic utváříme již před narozením.

Kravám, které stojí na sucho, a oteleným jalovicím věnujeme méně pozornosti, než si zaslouží. Ale je třeba si uvědomit, že právě tato období jsou důležitá pro budoucí produktivitu a výkonnost zvířete.

Optimální management a správná výživa zajišťuje kravám stojícím na sucho a oteleným jalovicím zdravé narození, silná telata a optimální počátek laktace.

Existují užiteční ukazatelé, které bychom měli uchovávat v mysli po celou dobu před narozením zvířete. Kliknutím na publikaci "Péče o telata" o nich získáte úplný přehled.

Dodržujte:

 • Minimální období stání na sucho – 45 dní
 • Přizpůsobte dávky kravám stojícím na sucho
 • Zajistěte dostatečnou zásobu vitamínů rozpustných v tucích
 • Nabídněte kravám chutnou a čistou dávku píce a velké množství čerstvé vody
 • Pečlivě sledujte krávy, které mají 3 dny do porodu, minimálně dvakrát denně
 • Pokud je to nutné, očkujte krávy stojící na sucho, abyste podpořili úroveň protilátek v mlezivu

Vyvarujte se:

 • Vynechání nebo zkrácení doby stání na sucho
 • Vysokému přísunu kalcia a draslíku
 • Přesouvání krav 10 – 3 dny před porodem
 • Stresu z přehřátí v pokročilém stádiu březosti
 • Přezvěření krávami těsně před porodem
 • Náhlých změn ve složení krmných dávek
 • Porodu na laťky nebo v boxech

Více o období před porodem si můžete přečíst zde: Brožura péče o telata
Pokud byste se chtěli poradit o vylepšení péče pro Vaše telata, kontaktujte naše obchodní zástupce.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy