A vy jste si mysleli, že DelPro Companion nemůže být lepší?!

VEZMĚTE SI SVÉ PROTOKOLY S SEBOU KAMKOLIV VE STÁJI

Platforma řízení stáda DeLaval DelPro má pro vás další aktualizaci. Již dříve jsme uvolnili software DelPro FarmManager 5.5 – a nyní nastal čas pro DelPro Companion 5.5. V této nové verzi je zahrnuto několik skvělých nových funkcí a vylepšení. Funkce, které byly inspirovány na základě vaší zpětné vazby, a které posunuly program DelPro Companion na zcela novou úroveň.

Nyní můžete u vašich zvířat zaznamenávat ještě více událostí

Klíčovou součástí programu DelPro Companion bylo vždy mít schopnost snadno zaznamenávat události u jednotlivých zvířat. A nyní, po uvolnění verze Companion 5.5, jsme přidali 11 nových typů událostí, které můžete u zvířat zaznamenávat. Zamilujete si práci s novými událostmi jako jsou: Přídavek, Zmetání - a otevření nové laktace, Kontrola zdraví, Rozhodnutí o brakaci, Úhyn, Rektální teplota, Tělesná hmotnost (manuální událost), Pozvat k vakcinaci, Pozvat k návštěvě veterináře, Pozvat k synchronizované UI, Změna ID měřiče aktivity, Přiřadit ušní visačku (pravou/levou), Požadavek na vzorek progesteronu pro Herd Navigator™. To vše vám k již existujícím událostem dává ještě větší flexibilitu pro zaznamenávání událostí zvířat ve stáji.

Zvířata s upozorněním ve vašem programu Companion

Víme, že máte rádi vytváření vlastních sestav v DelPro FarmManager, abyste našli zvířata, na která se chcete zaměřit. Sestavy používají filtry na pozadí, aby se zajistilo, že budou rychlé a snadné pro používání, protože zobrazují pouze zvířata, která potřebujete. Filtry, které v sestavách vytváříte a používáte, mohou být nyní odeslány do DelPro Companion. Kdekoliv jste ve stáji, máte přístup ke zvířatům, která figurují na jedné z vašich 20-ti nejlepších (top 20) sestavách. Jednoduše jděte v programu FarmManager do menu „nástroje - filtry“ a vyberte filtr, který chcete „Použít pro Companion“. DelPro udělá zbytek za vás. V novém „režimu filtrů“ najdete seznam se všemi aktivními filtry, kde u každého z nich máte požadovaná zvířata, o kterých chcete vědět. Ať už se jedná o filtr „zvířata na zapuštění“ nebo o váš vlastní filtr, program Companion vám ukáže zvířata, o kterých chcete vědět. 

Návštěva veterináře

DelPro FarmManager společně s DelPro Companion nabízejí ještě větší podporu při provádění praktických rutinních postupů na vaší farmě. Jestliže jste naplánovali návštěvu veterináře pomocí modulu návštěvy veterináře v aplikaci DelPro FarmManager, má program Companion všechna tato zvířata k dispozici, aby mohl zaznamenat vaše pozorování a provedená ošetření. Můžete automaticky naplánovat týdenní nebo měsíční návštěvu veterináře na kontrolu čerstvě otelených krav nebo na kontrolu březosti. Sestava Návštěva veterináře automaticky pozve (vypíše) zvířata na návštěvu a vy máte také možnost manuálně pozvat (vypsat) jakákoli další zvířata. Při práci s veterinářem ve stáji budete mít vždy po ruce informace, které potřebujete pro správnou volbu způsobu léčby.

Vakcinace (očkování)

Dnes si můžete v DelPro FarmManager navrhnout své vlastní vakcinační protokoly a automaticky je spustit; a když dorazíte ráno do stáje, v programu Companionu přesně vidíte, která zvířata máte ošetřit! Pracujte se zvířaty a velmi jednoduše zaznamenejte, co proběhlo. To vše vede k tomu, že údaje o ošetření (léčbě) jsou ještě dříve, než dorazíte do kanceláře, znovu synchronizovány s příslušnými protokoly. A vy jste připraveni pozvat (vypsat) zvíře znovu na další ošetření  nebo na návštěvu veterináře.

Protokoly synchronizované UI

V softwaru DelPro FarmManager můžete nakonfigurovat protokol synchronizované umělé inseminace (dále UI), aby byla příslušná zvířata připravena na inseminaci. Zvířata, které nemají pravidelný říjový cyklus, jak mají mít, lze pozvat automaticky nebo je můžete do protokolu zapisovat jednotlivě. Klíčové je, že máte v aplikaci DelPro Companion všechna aktivní zvířata, která dnes potřebují ošetření. Když pracujete přímo ve stáji, máte v jednoduchém modulu přehled o podrobnostech protokolu a o aktuálních aktivních ošetřeních každého zvířete. Vidíte zde předchozí ošetření a přesně víte, co máte dělat dnes. Pouhým potvrzením pomocí odklepnutí se zaznamenají údaje a zvíře se vám v protokolu znovu prezentuje pro další případný krok v ošetření (léčbě)

Na malých detailech záleží

Kromě těchto nových funkcí jsme také pracovali na obecných vylepšeních aplikace Companion. Abychom vám poskytli ochutnávku toho, co jsme přidali:

  • Změna skupiny nyní také podporuje schopnost přiřadit novou nebo cílovou dávku zvířeti. Tato funkce funguje jak pro jednotlivá zvířata, tak v režimu skupinového zadání.
  • Událost diagnózy nyní také podporuje schopnost zaznamenat místo ošetření a číslo předpisu
  • U našich zákazníků se standardními/kruhovými dojírnami jsou nyní viditelné názvy připomínkových kódů
  • U našich VMS zákazníků je nyní v záložce dojení viditelná hodnota průměru denních dojení za posledních 7 dní
  • V záložce Krmení můžete nyní vidět tabulku krmení, která je přiřazena ke každému zvířeti, zda jsou zvířata vyloučena z výpočtů dávek nebo zda mají 24 nebo 72 hodinový alarm nízké spotřeby.
  • V záložce Události je k dispozici více historických typů událostí - podívejte se na to!
  • U každého zvířete je nová záložka, která zobrazuje „dnešní přehled“. Zde zjistíte, zda u zvířete probíhá léčba (ošetření), zda je zvíře zahrnuto do veterinární návštěvy, vakcinačního protokolu, protokolu synchronizované UI nebo zda nemá v některé z vašich sestav status upozornění.
Poznámka: Program DeLaval DelPro Companion 5.5 vyžaduje, aby byl na vaší farmě instalován router (směrovač) DeLaval, DeLaval bezdrátový přístupový bod a  software DeLaval DelPro FarmManager verze 5.5 nebo vyšší. Pro jakékoliv dotazy týkající se kompatibility s vaší farmou kontaktujte vašeho zástupce DeLaval.

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy