Váš software DelPro FarmManager byl právě aktualizován!

O NĚKOLIK DALŠÍCH FUNKCÍ, KTERÉ PODPORUJÍ VAŠE ROZHODNUTÍ

Software DelPro FarmManager 5.5 je vyvinut s vaší pomocí, s pomocí našich uživatelů, kteří sdílí velkou praktickou zpětnou vazbu, a společně tak vyvíjíme nástroje na podporu každodenního rozhodování na vašich farmách. Zde jsou nejnovější funkce a vylepšení, která jsou založena na zpětné vazbě softwaru FarmManager, který je součástí nejvyšší platformy pro řízení farmy: DeLaval DelPro.

Nikdy nezapomeňte znovu obnovit panel monitoru nebo vaši oblíbenou sestavu

Panel monitoru je středobodem vašeho softwaru DelPro FarmManager. Je podstatné, že kdykoliv získáte přístup k informacím prostřednictvím panelu monitoru, tak se jedná o informace, které jsou aktualizované v reálném čase. Abychom už nikdy nezapomněli znovu aktualizovat informace, implementovali jsme funkci, která umožňuje aktualizaci panelu monitoru ve vámi zvoleném intervalu. Kdykoliv se vrátíte ze stáje a podíváte se znovu na panel monitoru, jste si jisti, že najdete nejaktuálnější informace, které potřebujete. Tuto funkci můžete aktivovat v menu nastavení farmy v záložce „Obecné“ - aktivujte nastavení „Automaticky obnovit panel monitoru“.

Navíc máte tuto funkci přidanou také v sestavách, které máte otevřené v programu FarmManager. Můžete si proto být jisti, že informace prezentované ve vašich oblíbených sestavách jsou vždy aktuální bez nutnosti jejich opětovného otevírání a obnovování! Pouze si pro danou sestavu zvolte požadovaný interval obnovy.

Pomocí nové aplikace WorkFlow zrychlete události, které každý den zaznamenáváte

Přemýšleli jste někdy, jestli byste mohli změnit skupinu zvířat při zaznamenávání události zaprahnutí? Nyní to můžete díky skupinovému zadání provést. Můžete také přidat událost třídění (pouze pro standardní/kruhovou dojírnu) Pomocí režimu „Skupinové zadání“ máte nyní při zaznamenávání události u zvířete možnost aktivovat také funkci „Změnit skupinu“ a/nebo „Třídit“. Například: Při zaprahování skupiny zvířat přidáte těmto kravám událost stání na sucho, a to s největší pravděpodobností tak, že je převedete ze skupiny dojených na skupinu zaprahlých krav a chcete je „třídit jednou“. Nyní se v programu FarmManager 5.5 po uložení události zaprahnutí automaticky otevře okno pro přidání změny skupiny, po kterém následuje okno pro přidání „třídit jednou“. Takto urychlíte způsob, jakým můžete zaznamenávat více událostí najednou!

Palce nahoru nebo dolů? Záznam kontrol zdraví zvířat

Rozumíme tomu, že přechodné období je nejdůležitější dobou pro laktaci vašich zvířat. Kdykoliv zavedeme nastavený rutinní postup, abyste zkontrolovali, řekněme během prvního týdne (v rámci pravidelné návštěvy veterináře), každé právě otelené zvíře - máte na konci týdne  možnost zaznamenat „událost kontroly zdraví“. Toto je NOVÝ typ události, která je přidaná do programu DelPro FarmManager 5.5. U kontroly zdraví máte dva možné výstupy:

 1. kráva je zdravá
 2. kráva není zdravá 

V případě, že kráva není zdravá, máte možnost:

 1. Přidat ke zvířeti událost o provedeném zdravotním ošetření (léčbě)
 2. vypsat zvíře na příští plánovanou návštěvu veterináře
 3. pouze zaznamenat událost „není zdravá“, což vám umožňuje pracovat s doplňkovými položkami a filtry sestav, abyste si udrželi přehled o užitkovosti zvířete. Tím se budete soustředit pouze na ty krávy, které to nejvíce potřebují - na čerstvě otelené!

Kombinujte více vakcinačních protokolů na jednu návštěvu

Když jdeme do stáje a tam pracujeme se svými zvířaty, je nejpraktičtější mít na jednom místě přehled „co dělat - a s kým“. Při práci s modulem vakcinace jsme si uvědomili, že by bylo ještě lepší, kdybychom mohli kombinovat různé protokoly pro různé skupiny zvířat, řekněme; ošetřování (léčba) telat, jalovic, laktujících a zaprahlých zvířat v rámci jedné veterinární návštěvy. To, co zde v programu DelPro FarmManager 5.5 představujeme, je schopnost propojit více protokolů do jedné návštěvy. Místo toho, abyste museli plánovat více návštěv veterináře, což by vedlo k vytváření více sestav, musíte nyní vytvořit pouze jednu vakcinační návštěvu. Prostřednictvím okna „pozvaných“ zvířat pak můžete po dokončení vakcinace (očkování) snadno zaznamenávat zpětnou vazbu. Jiným praktickým příkladem je mít dva protokoly vytvořené pro ošetření paznehtů, kde: jeden protokol je pro laktující krávy, kterým jsou strouhány paznehty 2 krát za laktaci, a druhý protokol, když jsou krávy zaprahlé - vše v jedné sestavě.

Kdykoliv čelíte necyklujícím kravám, můžete je přidat do protokolu synchronizované umělé inseminace (UI)

Jednou z největších výzev pro dosažení ziskovosti mléčné farmy je zajištění, aby byly vaše krávy březí. I když máte v DelPro několik nástrojů, jak detekovat krávy v říji, abyste zajistili, že budou řádně inseminovány, vždy budete mít krávy, které cyklické nejsou (nemají pravidelný říjový cyklus). Mohly by mít prodlouženou říji nebo mohou čelit problémům s cystami. Bez ohledu na stanovenou diagnózu nástrojem DeLaval Herd Navigator nebo veterinářem můžete nyní snadno vypsat zvířata do protokolů synchronizované UI. Tímto způsobem si zajistíte dozor nad těmito krávami a pomocí denních připomínek o léčbě jejich abnormalit docílíte jejich řádného zabřeznutí.

Kategorie ošetření (léčby) 

Výše uvedené dvě funkce, které jsme popsali, prokázaly zlepšené fungování vakcinačních protokolů a modulu synchronizované UI. Když jsme pomocí těchto protokolů ošetřili více zvířat, věřili jsme také, že je čas zajistit větší flexibilitu, aby bylo možné všechna „ošetřená“ průběžně analyzovat.  To znamená, že si chceme být jisti, že jsou záznamy zvířat léčených na mastitidu nebo podle protokolu synchronizované UI odděleny od záznamů ošetřených na synchronizovanou UI nebo vakcinaci. Za tímto účelem jsme zavedli funkci, která kategorizuje ošetření jako 

 1. normální léčba zdravotního problému
 2. ošetření vakcinace
 3. ošetření synchronizované UI 

Každé ošetření může být současně aktivní pouze pro jednu z kategorií - výsledkem je jasný přehled, zda bylo ošetření provedeno z důvodu nemoci, očkování nebo synchronizované UI. Jestliže byla ošetření v minulosti součástí vakcinačního protokolu nebo protokolu synchronizované UI, použije DelPro automaticky tuto informaci pro zavedení správné kategorie na již existující typ ošetření.

Na malých detailech záleží

Výše uvedená vylepšení a nové funkce není to jediné, co bylo do softwaru DelPro FarmManager 5.5 přidáno. Níže uvádíme stručný přehled dalších vylepšení, která by vás mohla zajímat - protože víme, že na malých detailech také záleží.

 • U automatického výpočtu dávky jsme nyní vytvořili novou sestavu, která ukazuje krávy s neúspěšnými změnami dávky podle výpočtu. Tato sestava je nyní předvoleně nastavena na vašem panelu monitoru.
 • Pořadí událostí, které můžete zaznamenávat, se nyní řídí standardem v tom, jak věříme, že se nejlépe hodí vašim rutinním postupům. S tím, že změna skupiny je coby nejčastěji používaná událost uvedena jako první.
 • Grafy prezentované pro každé zvíře jsou vylepšeny tak, aby zajistily větší viditelnost při různých událostech reprodukce. Najdete různé barvy na jednotlivé události reprodukce, nyní jsou viditelné události zmetání a v grafu získáváte podrobnosti o léčebných postupech.
 • S touto verzí jsou také přidány další položky sestavy. Nyní najdete údaje o: Poslední dny stání na sucho (poslední laktace), datum úhynu a stáří při prvním otelení.
 • Můžete nyní také uložit filtr zabudovaný v sestavě, jako je „uživatelem definovaný filtr“. To vám umožňuje filtr opětovně použít v jiných sestavách, které jste vytvořili.
 • Návštěva veterináře vám dává více možností, jak zaznamenávat události přímo z okna pozvaných zvířat. Je zde zabudovaná nová funkce „kontrola zdraví“.
 • Seznam Události stáda má více sloupců, ze kterých lze vybírat. Klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec a zvolte „volič sloupce“.
 • V modulu Zásoby semene jsme zabudovali funkce, které vám umožňují: Rozdělit dávky semene, označit semeno (sperma) a zaznamenat plemenářskou společnost.
 • Nyní je také možné kopírovat/uložit SOP (standardní provozní postupy), takže je můžete rychleji opětovně použít nebo upravit.

Poznámka: Pro jakékoliv dotazy týkající se kompatibility softwaru DelPro FarmManager 5.5 s vaší farmou kontaktujte vašeho zástupce společnosti DeLaval.

 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy