Ještě VÍCE síly ve vaší kapse - DelPro Companion 1.1

VÍCE FUNKCÍ, KTERÉ BUDETE VE STÁJI MILOVAT

Software DelPro Companion 1.1 je navržen tak, aby usnadňoval práci se zvířaty ve stáji, umožňoval přístup k potřebným informacím, které potřebujete při rozhodování a přesně zaznamenával vaše zjištění a činnosti. Zde jsou nejnovější funkce a vylepšení v programu Companion, který je součástí nejvyšší platformy pro řízení farmy DeLaval DelPro.

Přídavné sestavy upozornění pro vaši informovanost

Chceme si být jisti, že víte o všech zvířatech, které vyžadují ve stáji vaši pozornost. Kromě předvolených upozornění reprodukce a sestav aktivity jsme nyní přidali také dvě sestavy obsahující krávy, které jsou aktuálně ošetřovány (léčeny), nebo krávy, které léčbu ukončily, ale stále mají aktivní ochrannou lhůtu na maso.

  • Probíhající ošetření
  • Dny ochranné lhůty u masa

Prostřednictvím výše uvedených dvou sestav můžete rychle získat přístup ke kartě zvířete a zjistit počet zbývajících dnů léčby a dnů ochranné lhůty.

Přidejte vaše vizuálně zjištěné indexy hodnocení BCS

Kromě existujících událostí zvířat, které by mohly přidávat ke každému zvířeti, jste nyní také schopni zaznamenat manuálně zjišťovaná hodnocení tělesné kondice krav (BCS) do do programu Companion. Jděte do vaší stáji, vizuálně ohodnoťte zvíře a zjištění snadno zaznamenejte. Pokud pracujete s novozélandskou stupnicí hodnocení BCS (NZ 1-10), můžete v DelPro FarmManager, nastavení farmy, upravit systém vyhodnocování BCS, se kterým chcete pracovat. Buď se stupnicí 1-5 nebo 1-10.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vás program DelPro podporuje při získávání a analýze dat BCS pomocí naší kamery automatického hodnocení tělesné kondice krav, pokračujte prosím s četbou zde.

Váš pracovní režim nyní funguje také u více událostí najednou

Pracovní režim vám umožňuje efektivně pracovat se skupinami zvířat při provádění více událostí u mnoha zvířat najednou s různými výsledky těchto událostí. S nově zavedenou funkcí „Vícenásobný výběr“ můžete použít pracovní režim nejen pouze pro jeden typ události najednou, ale pro více událostí reprodukce (Říje, Inseminace, Kontrola březosti a Stání na sucho). Na základě „očekávaného statusu reprodukce“ zvířete program Companion ví, jaký typ události chceme u zvířete zaznamenat.

Vezměme si příklad: jestliže je zvíře březí, je blízko k období zaprahnutí (má status očekávané zaprahnutí a lze ho nalézt na seznamu upozornění pro očekávané zaprahnutí) - událost se poté zobrazí a my budeme schopni ji zaznamenat jako událost stání na sucho (zaprahnutí). Stejné principy se aplikují u zvířat, kterým uplynula dobrovolná čekací doba (servis perioda) - přijímají status „očekávaná inseminace“. Událost se poté zaznamená jako událost inseminace. Je důležité si uvědomit, že tato funkce funguje nejlépe, pokud vedete o událostech reprodukce vašich zvířat úplné a aktuální záznamy. Program DelPro je potom schopen identifikovat „očekávané“ statusy a aplikace Companion může na základě tohoto přiřazeného očekávaného statusu prezentovat aktuální událost, která se má zaznamenat.

Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí možnosti přidat při zaznamenávání dalších událostí změnu skupiny

Chceme co nejvíce zefektivnit naše pracovní postupy v DelPro Companion, aby co nejvíce odpovídaly vašim každodenním kontrolám a zvykům při zaznamenávání událostí. Uživatel aplikace Companion nás informoval, že při zaznamenávání události, jako je například stání na sucho, je nutné také změnit skupinu zvířat. Za účelem zjednodušení si nyní můžete v nastavení aplikace zvolit do pracovního postupu v rámci událostí stání na sucho, inseminace, kontrola březosti, zmetání a ošetření funkci přidání změny skupiny . Až budete příště léčit zvíře a přesunovat ho do skupiny upozornění, lze záznam události dokončit jedním pracovním úkonem.

Na malých detailech záleží

Kromě těchto nových funkcí jsme také pracovali na obecných vylepšeních aplikace Companion. Abychom vám poskytli ochutnávku toho, co jsme přidali

  • Nyní se můžete rozhodnout, zda chcete umožnit přidání zvířat k vybraným zvířatům v rámci skupinového režimu.
  • Při zaznamenávání událostí u zvířat, když jsme offline (mimo rozsah wifi), lze události vidět na kartě zvířete jako čekající (nevyřízené) události.
  • Nyní je ještě více přizpůsobený filtr v seznamu zvířat, aby bylo možné vybrat více skupin nebo status reprodukce, který má být zahrnut.
  • Nyní si můžete vybrat jiný jazyk, který se použije u aplikace Companion ve srovnání s používaným jazykem v mobilním telefonu.
  • Pomocí funkce vyhledávání můžete nyní zobrazovat detaily skupiny, do které zvíře patří.

Poznámka: Program DeLaval DelPro Companion vyžaduje, aby byl na vaší farmě instalován router (směrovač) DeLaval, DeLaval bezdrátový přístupový bod a  software DeLaval DelPro FarmManager verze 5.3 nebo vyšší. Pro jakékoliv dotazy týkající se kompatibility s vaší farmou kontaktujte vašeho zástupce DeLaval.

 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy