Síla dat na vaší mléčné farmě

FABIAN BERNAL, M.S., P.A.S., PORADCE PRO MLÉČNÉ FARMY - SEVERNÍ AMERIKA

Dnes můžete automaticky zaznamenávat údaje, které kdysi nebylo možné ani změřit - ale co vlastně sledujeme a jak vám mohou tyto informace pomoci naplnění cílů na vaší mléčné farmě?

Vzhledem k tomu, že si producenti v oblasti výroby mléka stanovují své vlastní výkonnostní ukazatele a cíle, je klíčovou součástí řízení porozumět dostupným údajům a technologiím a dát tomu všemu smysl; cílem je změřit fyziologické, behaviorální a produkční ukazatele, zlepšit strategie a celkovou výkonnost farmy.  

Základním účelem využití technologie a dat je maximalizace produkčního potenciálu dojnice, schopnost včasného odhalení nemocí a minimalizace spotřeby vzácných zdrojů. Příkladem, který mají všichni na mysli, je „řízení léčiv“ a omezení četností léčby prostřednictvím preventivních zdravotních opatření. Software DeLaval DelPro™ pomáhá chovatelům na mléčné farmě rychle diagnostikovat zdravotní problémy zvířat, což výrazně ovlivňuje náklady na léčbu a minimalizuje ztráty na užitkovosti.

Management dat v kombinaci s příslušným hardwarem, jako je DeLaval OptiDuo™, může také pomoci s optimalizací krmení, snížením množství zbytků a se zvýšením produktivity. Přesná detekce říje může snížit náklady na inseminaci a zlepšit reprodukci díky řádně využívaným měřičům aktivity a dat z nástroje DeLaval Herd Navigator™.

BioModely DelPro

Disponovat údaji, které lze použít, je důležité, ale klíčem k vynikajícímu řízení farmy je schopnost poskytovat projekce (plánované předpoklady) na co možná nejoptimálnější zlepšování ziskovosti a/nebo produktivity farmy.

Prostřednictvím vhodné interpretace dat může software DelPro pomáhat prvovýrobcům mléka při projekcích (plánovaných předpokladech) založených na současných a historických údajích. Systém může asistovat při vytváření přesných modelů biologických i behaviorálních výstupů; tento jedinečný model nazýváme DelPro BioModely. Informace získané pomocí těchto modelů se často zobrazují ve formě indexu - v souladu s předem nastavenými mezními hodnotami, která vám ukáží, je-li výkonnost menší než jaká se požaduje nebo naopak vyšší, než jaká se očekává.

BioModely vám mohou poskytnout jednoznačný obrázek o výkonnosti krav, statusu reprodukce nebo zdravotního stavu často ještě dříve, než se objeví viditelné příznaky. Přidáním protokolů vašeho veterinárního lékaře do procesu a zahrnutím řízení zdravotního stavu zvířat prostřednictvím DelPro návštěvy veterinárního lékaře a funkce vakcinačního protokolu mohou být návštěvy veterináře maximálně a efektivně využity. Ať už potřebujete očkovat, ošetřit (ostrouhat) paznehty nebo zkontrolovat březost, uživatelé mají možnost nastavit kritéria v modulu zdraví zvířat, aby měli jistotu, že nikdy nezapomenou na krávu, kterou je třeba zkontrolovat.

Software DeLaval DelPro představuje výkonnou platformu řízení farmy, částečně i díky sofistikovanosti svých patentovaných BioModelů, které řídí analýzu dat. Díky inovativním funkcím nástroje Herd Navigator učinila společnost DeLaval další pokrok v oblasti monitorování zdraví. 

Všechna faremní čidla a snímací zařízení pomáhají usnadnit váš život a zvýšit produktivitu krav. Nadále bude pokračovat integrace řešení pro řízení mléčné farmy. Analytická síla softwaru DelPro toto vše na vaší farmě propojuje  v jednom místě a poskytuje vám lepší informace - rychleji, takže můžete činit přesná rozhodnutí - a to dokonce i u problémů, které ještě zcela nepropukly.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy