Vy řídíte strategii krmení - od otelení po zaprahnutí a s pomocí softwaru DeLaval DelPro™

Krmivo představuje při výrobě mléka podstatnou nákladovou položku. Rozumíme tomu, že potřebujete svoje krávy krmit efektivně. Pro dosažení co nejlepšího využití těchto zdrojů jsme přesvědčeni, že vám dokážeme poskytnout maximální flexibilitu při zavádění strategií krmení koncentrovaných krmiv, které odpovídají požadavkům vašich stád.

V průběhu různých fází laktace vyžadují vaše krávy ve vztahu ke krmení různý přístup. Software DelPro FarmManager je vyvinut tak, aby vám umožnil nastavit řízenou strategii a implementovat ji pro různé dny v laktaci, pořadí laktace, úrovni produkce a pro příslušnou skupinu zvířat. Důležité je, abychom vám umožnili vyhovět všem těmto rozdílům; snadno a automaticky, s důvěrou ve znalosti, které máme.

Karta zvířete

V záložce krmení v kartě zvířete (obrázek 1) můžete najít krmné dávky, které jsou danému zvířeti přiřazené a vy můžete také vidět přijatou dávku tohoto zvířete. Je důležité porozumět následujícím termínům:

Obrázek 1: Detaily krmné dávky v kartě zvířete v softwaru DelPro FarmManager
Obrázek 1: Detaily krmné dávky v kartě zvířete v softwaru DelPro FarmManager

  • Dávka zobrazuje, co kráva za den přijímá v kilogramech
  • Cíl ukazuje množství krmiva, které přijme za „x” počet dní (dny do cíle)
  • Dříve, než může kráva krmivo přijmout, musí být toto krmivo dostupné (dostupné množství krmiva se v průběhu dne automaticky navyšuje)

Kromě „jednoduchého“ nebo stejnoměrného způsobu krmení můžeme použít automatizovanou strategii pomocí automatických krmných tabulek, která je založena na užitkovosti dané krávy nebo na fázi laktaci. DelPro dává uživatelům možnost krmit krávy podle různých kritérií; 

  • Stáří ve dnech
  • Dny v laktaci (DIM)
  • 7 denní maximální užitkovost
  • 7 denní průměrná užitkovost
  • Dny do otelení (DTC)

Cílené krmení

Jestliže krmíme zvířata neměnnou krmnou dávkou v průběhu celé laktace, jedná se o tradiční jednotné krmení, které se spoléhá na mobilizaci tukových zásob. Cílené krmení má na druhou stranu za cíl dodávat kravám přesně tolik živin, kolik jich je v daném okamžiku v příslušné fázi laktace potřeba.

Cílené krmení je běžné v zemích, kde se často používá doplňkové krmení koncentrovaným krmivem (jádrem), kde je drtivá většina z celkového množství založena na objemné píci, jako je travní senáž nebo kukuřičná siláž. Výhodou této metody je zejména to, že se snáze udržuje optimální tělesná kondice jednotlivých zvířat a že má každá kráva stejnou šanci projevit svůj produkční potenciál. Důvody pro použití této krmné strategie jsou velmi výrazné. Každý litr na vrcholu laktace navíc může vyústit ve vyšší užitkovost za laktaci. 

Strategie je v souvislosti s různými fázemi laktace rozdělena do různých etap. 

  1. Cílené krmení probíhá v rané fázi laktace (adaptace a proporce/cíl níže). Zahrnuje každou krávu bez ohledu na užitkovost. Krávě je 3-6 týdnů po otelení předkládána maximální dávka koncentrátů a tato dávka se udržuje na maximu až do 15-ti týdnů po otelení. Tento způsob dává kravám díky neomezené dostupnosti koncentrovaného krmiva možnost projevit svůj produkční potenciál.
  2. Druhá fáze, krmení podle mléčné užitkovosti (označena pomocí 2 světlemodrých barev na obrázku níže), začíná přibližně 70-100 dnů po otelení. Kráva je krmena na základě její mléčné užitkovosti. Směrem ke konci laktace lze krmivo pomocí tabulky krmení „dny do otelení“ strategicky snižovat. Tato strategie znamená, že každá kráva se krmí individuálně. Šetří se krmivem a snižuje se riziko výskytu krav s vysokým indexem BCS (tučné krávy).

Software DelPro vám pomáhá implementovat tuto strategii od otelení do zaprahnutí a během období stání na sucho až do dalšího otelení. Je nutné, abyste svoji strategii krmení do softwaru DelPro FarmManager pouze nastavili.

Obrázek 2: Schématický přehled strategie krmení krav na základě individuálních dávek koncentrovaného krmiva
Obrázek 2: Schématický přehled strategie krmení krav na základě individuálních dávek koncentrovaného krmiva

Cíl podle vrcholu nádoje aktuální laktace

Pomocí softwaru DelPro FarmManager můžete nyní také nastavit období cíleného krmení, které se přizpůsobuje podle aktuální užitkovosti krav. Provádíme to vytvořením tabulky krmení, která je založena na vrcholu nádoje na začátku laktace. Místo příkladu uvedeného výše, ve kterém se používá přístup přiblížení se cíli, který je pevně daný pro všechny krávy, vyhodnocujeme aktuální vrchol laktace a když tento překračuje naše očekávání, dávku zvířatům zvyšujeme. Zaměřujeme se na zvýšení dávky u zvířat, která produkují více, než kolik očekáváme - to je uvedeno níže na obrázku 3 jako „top up“. S tabulkou krmení podle vrcholu nádoje nebudeme v tomto období krmnou dávku snižovat (pokud to nepožadujete). Nastavení snižování množství koncentrovaného krmiva zůstává součástí strategie ve druhém období - krmení podle průměru produkce mléka.

Od otelení po otelení

Se znalostí, že v různých fázích laktace od otelení do dalšího otelení mají krávy na krmení specifické požadavky, si můžeme být jisti, že modul krmení softwaru DelPro FarmManager všechny tyto potřeby pokrývá. Strategie různých tabulek krmení dostupných v programu DelPro FarmManager napříč celou laktací od otelení po otelení může vypadat jako na obrázku 4 níže. Na začátek laktace můžeme implementovat strategii přídavku pomocí tabulky krmení „dny v laktaci“. Poté lze zavést cílené krmení krav podle jejich aktuálního vrcholu nádoje na základě tabulky krmení „vrchol nádoje“. Ve středu laktace jsou potom krávy krmeny podle jejich průměrného 7-denního nádoje. Před zaprahováním můžeme snižovat krmivo na minimální množství, aby došlo k přirozenému zasušení krav. A ke konci období stání na sucho navyšujte před otelením dávky koncentrovaného krmiva.  Takto můžete zavést strategii krmení, která vyhovuje potřebám na vaší farmě.

Obrázek 3: Kombinované tabulky krmení pro pokrytí vaší strategie krmení od otelení po otelení
Obrázek 3: Kombinované tabulky krmení pro pokrytí vaší strategie krmení od otelení po otelení

Učiňte další krok na vaší osobní cestě k DelPro a kontaktujte zástupce společnosti DeLaval.

 

 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy