2-minutová kontrola

2-minutová kontrola není žádná funkce v softwaru DelPro FarmManager. Jedná se ale o manažerský postup, který vám usnadňuje sledovat každou jednotlivou krávu ve stádě. To vám umožňuje podniknout ve velmi krátkém časovém horizontu požadované kroky, jestliže se zjistí změna v užitkovosti a/nebo zvýšené zdravotní riziko.

“Pravidlo 2-minutové kontroly” představuje rychlou kontrolu obrazovek, které jsou ‘živé’ a po každém dojení jsou v DelPro FarmManager nepřetržitě aktualizované.

Kontrola těchto obrazovek třikrát denně zlepší prokazatelně vaše znalosti o každé krávě ve stádě. Rozpoznáním konzistence a trendu v prezentovaných údajích je snadné během 2 minut najít krávy, které vyžadují zvýšenou pozornost a/nebo ošetření (léčbu). Obrazovky, které se používají pro 2-minutovou kontrolu, se nazývají panel statusu a monitoring krav. Zatímco provádíte 2-minutovou kontrolu, očistěte zároveň kameru robotického ramena.

Sled dojení

Vše, co vidíte, souvisí s fyziologií krávy. Při kontrole této obrazovky statusu minimálně třikrát denně si lze velice rychle všimnout změn v užitkovosti na úrovni stáda i jednotlivé krávy. Proveďte prosím třikrát denně 2-minutovou kontrolu a sami sebe se zeptejte:

  • Které krávy se opožďují (založeno na fázi laktace a produkci)?
  • Které krávy jsou pod užitkovostí (Pokles v produkci? Dny v laktaci? Proč?)?
  • KTERÉ A KOLIK nekompletně podojených krav zde je?

Monitor krav

Monitor krav je nejdůležitější nástroj, který nám umožňuje sledovat krávy, které aktuálně čelí mastitidě nebo podstupují její léčbu. Důležité parametry zdravotního stavu mléčné žlázy jsou: hladina příměsi krve, počet SB (používá-li se), a DelPro BioModel řízený indexem detekce mastitidy (MDi). MDi je kombinací vodivosti, intervalu dojení a hodnot příměsí krve.

Index se vypočítává na úrovni vemene, ne pro jednotlivou čtvrť. MDi je pro vás pomocným ukazatelem potenciálních zdravotních problémů ve stádě.

Jak sčítače pracují a co znamenají

Sčítač na úrovni vemene = ovlivněno indexem MDi a používá-li se, tak i měřičem somatických buněk (OCC)

Sčítače na úrovni struku (nastavitelné) = vodivost a hladiny příměsi krve ovlivňují sčítače na jednotlivý struk.

  • Červená = něco je špatně v předchozích dojeních, jedná se o ‘špatné’ dojení (ve vztahu ke zdraví vemene)   
  • Žlutá = něco dříve bylo špatně, nicméně poslední dojení se zlepšilo 
  • Zelená = vše v pořádku 

Stejně jako u panelu statusu, čím častěji kontrolujete obrazovku monitoru krav, tím rychleji můžete vizuálně kontrolovat a/nebo ošetřit jakoukoliv krávu s odchylkami. Poznáním každé krávy se rozdíly v jejich hodnotách mnohem rychleji, přesněji a efektivně rozpoznají. Zahrňte monitor krav do 2-minutové kontroly a zeptejte se sami sebe:

  • Která kráva je nahoře v seznamu sčítače na úrovni vemene (založeno na MDi a OCC, pokud se používá), ale mnohem důležitější je, která je v tomto výběru NOVÁ?
  • Která kráva je v horní části seznamu sčítače na úrovni čtvrti, ale mnohem důležitější také je, která je NOVÁ?
  • Jak vysoká je hodnota vodivosti v upozorněních krav a je-li tu šance na dokonce ještě vyšší hodnotu?

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy