Jak analyzovat reprodukční ukazatele v softwaru DelPro™ FarmManager

ČÁST 1 - POMĚR BŘEZOSTI A POMĚR INSEMINACE

Parametr reprodukce je rozhodující pro ziskovost mléčné farmy, a proto se jedná o oblast, kterou jako chovatel, veterinární lékař nebo poradce neustále sledujete. V softwaru DelPro FarmManager představujeme klíčové ukazatele výkonu (KPI), abychom mohli sledovat parametry reprodukce na vaší farmě

Naším konečným cílem je spravovat údaje o reprodukci, abyste mohli přijímat správná rozhodnutí týkající se řízení reprodukce na základě spolehlivých ukazatelů KPI, řešit potenciální problémy a zlepšovat tak efektivní zabřezávání krav. Prostřednictvím menu Zvíře/ Statistika stáda/ Sumář reprodukce prezentujeme výpočty poměru inseminace a březosti (účinnost) a poměru zabřezávání (oplodnění) pomocí různých faktorů reprodukce (úspěch reprodukce). V této 1. části se zaměřujeme na analýzy poměru březosti a poměru inseminace.

Poměr březosti a poměr inseminace

Poměr březosti (pravá strana) i poměr inseminace (levá strana) jsou zobrazené v tabulce v 3-týdenním intervalu; najdete to při výběru zobrazení Poměr březosti. Počáteční datum a koncové datum bude prezentované na prvních 2 sloupcích vlevo a období bude zahrnovat tyto dny. Pro tento výpočet vyhodnocuje DelPro FarmManager velmi specifický vzorek stáda, který se označuje jako „riziko, že zabřezne“, proto někteří odborníci označují tento výpočet jako Riziko březosti nebo Riziko inseminace. Tato metrika byla popsána jako jediný úspěšný nástroj pro hodnocení historické i probíhající efektivity reprodukce u dojného stáda. Metrika bude odhadovat „rychlost“ výpočtem poměrů u každého uvedeného 3-týdenního cyklu.

Krávy, které přicházejí v úvahu

Pro výpočet každého z poměrů používá software DelPro FarmManager počet oprávněných krav, které byly inseminovány nebo zabřezly v daném období, který je dělen celkovou „rizikovou“ populací (nebo krávami, které přichází v úvahu) za to stejné období.

Poměr inseminace byl dříve znám jako Poměr detekce říje, protože u krav, které zde byly uvedené, se předpokládalo, že bude u nich detekována říje a že budou následně zapuštěné. Nicméně protože se protokoly synchronizované UI (TAI) stávají stále více rozšířené, měly by se uvedené krávy inseminovat po přirozeném projevu říje, pomocí zařízení na detekci říje nebo jako výsledek protokolu TAI. Exkluzivní záznam Události říje (bez inseminace), ačkoliv je ojedinělý, se zde tedy nezapočítává.

Je důležité porozumět kritériu oprávněnosti. Pro oprávněnost (přichází v úvahu) u obou poměrů požadujeme, aby kráva:

  • Byla na první nebo další laktaci (v kalkulaci nejsou zahrnuty žádné jalovice).
  • Uplynula jí dobrovolná čekací doba (VWP), která je specifikována v Nastavení farmy DelPro FarmManager (nastavení reprodukce) jako „Prvně inseminované krávy“ (předvolená hodnota je 50). Jinými slovy, kráva byla z hlediska managementu definována jako ta, která je zajímavá (vhodná) pro zabřeznutí. Software DelPro FarmManager odečte 10 dní od VWP (dobrovolné čekací doby), což umožní zahrnutí krav, které splní požadavek uprostřed cyklu.
  • Je jalová nebo zapuštěná (ne březí) na začátku cyklu. To znamená, že kráva může mít předchozí inseminaci bez známého výsledku nebo nebyla nikdy zapuštěná nebo nemá potvrzení z předchozí inseminace.
  • Je aktuálně aktivní v systému. Jinými slovy nebyla na začátku cyklu brakovaná (uhynulá) nebo nebyla označená jako „k brakaci“ s budoucím datem.

Být oprávněnou (vhodnou) neznamená, že kráva skutečně cykluje, nebo že se pro zahrnutí předpokládá očekávané datum říje. Nezapomeňte, že metrika zahrnuje také krávy ze synchronizované UI. Navíc celkový počet oprávněných krav se nerovná celkovému počtu jalových krav ve stádě v daném čase a reprezentuje pouze specifický vzorek populace. Podobně počet zapuštěných a březích krav v každém cyklu nepředstavuje součet takových událostí v konkrétním období, protože se zaměřuje pouze na oprávněné (vhodné) krávy.

Krávy, které zmetaly, budou v dalším cyklu okamžitě oprávněné (od počátečního data daného období). Ačkoliv nemusí být některé krávy po zmetání v odpovídající kondici, většina ztrát březosti, které vidíme, se vyskytuje brzy po početí a jsou detekovány jako důsledek říje, která se u dříve březí krávy projevila (časné embryonální úmrtí). Poměr březosti a inseminace udržuje vaši koncentraci na dosažení toho, aby vaše krávy co možná nejdříve opět zabřezly. Pravidlo VWP (dobrovolné čekací doby) se uplatní u pozdních zmetání, kdy krávy již spustily novou laktaci.

Shrnutí

U těchto specificky definovaných skupin oprávněných krav měříme každé 3 týdny efektivitu farmy z hlediska inseminace a schopnosti zabřeznutí u co možná největšího počtu krav, které mají k tomu oprávnění. Předpokládá se, že průměrně zdravá kráva by měla prokázat schopnost ve stejném 3týdenním intervalu zabřeznout.

Poměr březosti je výsledkem poměru inseminace a poměru zabřeznutí (oplodnění), a proto zlepšení obou dvou parametrů zlepší i poměr březosti. Nicméně se jedná o vzácný scénář, kdy se obě kritéria zlepšují současně. Proto je nejvíce preferovanou strategií udržení vysokého poměru inseminace se slušným poměrem zabřezávání (oplodnění).  Pravdou je, že šance na zabřeznutí krav, aniž by se inseminovaly, je nulová. Na druhé straně je riskantní soustředit se pouze na poměr zabřezávání (úspěšnost oplodnění), aniž by byla věnována pozornost poměru inseminace (účinnost), protože často farma zapustí méně krav, aby se zvýšil poměr zabřezávání (oplodnění), což povede k nižšímu množství, než kolik jich bylo pro březost určeno.

Poznámka: Analýzy zde popsané jsou základem pro DelPro FarmManager 5.5. Tak, jak pokračujeme v inovaci naší platformy, můžeme ve starších verzích najít u těchto informací určitý rozdíl.

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy