Mohli byste vydělávat více peněz u krav, které žijí déle?

Dlouhověkost je už nějakou dobu populárním slovem, a to tak dlouho, že jeho význam je nyní možná již trochu rozmazaný. Ponechávat si krávy déle je snadné, prostě je nebrakujeme. Ale udržení zdravých, produktivních a zisk přinášejících krav ve stádě tak dlouho, jak to půjde, to už je trochu něco jiného.

Studie, jako je například ta od Ranasinghe a kol. (2010), postupem doby prokázaly, že řada krav neříjí nebo mají „tiché říje“. Ať už je důvod jakýkoliv, zůstává skutečností, že u krávy, která zůstává ve stádě, je nutné, aby zabřezla. A příliš mnoho krav dnes stádo předčasně opouští právě kvůli „problémům s plodností“.

Krávy ale ve skutečnosti neopouští stádo proto, že mají „problémy s plodností“; jsou brakovány, protože se nám nepodařilo jejich „reprodukci“ řádně zvládnout. Úspěšná reprodukce závisí na inseminaci správných krav ve správné době. Bez ohledu na to, zda jste ve stáji nebo ne, rozhodující je, abyste byli schopni identifikovat krávy, které by měly být březí, ale nejsou.

Jestliže se snažíme omezit, aby se krávy nedobrovolně brakovaly kvůli „problémům“, pak má smysl začít s odpovědí na otázku: na které krávy se zaměřujeme a kdy?

Obrázek 1; Rozdělení reprodukce stáda DelPro zobrazuje krávy v různých fázích reprodukce 

Barevné označení krav podle fáze reprodukce nám pomáhá zaměřit se na ty pravé. Rychlé zrušení označení v políčkách v grafu Rozdělení reprodukce stáda (obr. 1) nám umožňuje snadno odstranit krávy, na které se momentálně nezaměřujeme. Krávy, které jsou zaprahlé, březí, zapuštěné, čerstvě otelené a ty, které nejsou určeny k zapuštění (brakované), lze z grafu odstranit a ponechat jenom krávy, které jsou jalové (s červeným trojúhelníkem ▲).

Protože chceme březí krávy ze zorného pole odstranit, je důležité znát status reprodukce. Buď kráva zabřezla nebo je po kontrole březosti potvrzena jako jalová a je proto vzata zpět do skupiny, na kterou se zaměřujeme. Prostřednictvím softwaru DelPro FarmManager a DelPro Companion máte přístup k předvoleným sestavám upozornění reprodukce, jako jsou “Očekávaná inseminace”, jejímž cílem je ukázat krávy, které by měly zabřeznout. DelPro může také zautomatizovat přípravu návštěv veterináře tak, aby se k této návštěvě ve správný čas přidaly všechny krávy určené na kontrolu březosti nebo krávy, které jsou jalové příliš dlouho; ale toto je jiné téma, kterým se budeme zabývat později.

Co tedy dělat s jalovými krávami? Je samozřejmé, že cílem je inseminovat je a že by se to mělo provést ve správný čas. A to stanovením některých cílů, například mít příležitost inseminovat každou krávu do 21 dnů poté, co skončí dobrovolná čekací doba (VWP). To znamená, že máme velmi jasně danou skupinu krav pro detekci říje buď manuálním pozorováním, nebo analýzou chování (obr. 2) nebo analýzou progesteronu v mléce (obr. 3). Nezapomeňte, že při pouhém pozorování bude hledání „tichých říjí“ velkou výzvou.

Obrázek 2; Pozorování říje pomocí aktivity DelPro

Obrázek 3; DelPro s naměřeným progesteronem pomocí Herd Navigator 

I po intenzivním vyhledávání říje a po pozorování krav, které nejsou inseminovány 21 dní po ukončení dobrovolné čekací doby (VWP), zbudou krávy, které ještě inseminovány nebyly. Pravděpodobně se neříjí nebo mají jinou reprodukční či zdravotní poruchu. To jsou přesně ty krávy, které hledáme. Tyto nefunkční krávy se předčasně staly těmi, které opouštějí stádo kvůli „problémům s plodností“. Naší příležitostí je, aby byla taková kráva opět cyklická (říjící se) a my ji zabránily opustit z výše uvedeného důvodu stádo.

Způsob, jakým sestavy DelPro fungují, vám umožní zobrazit seznam všech krav, které zůstaly po stanoveném reprodukčním cíli jalové. Když k těmto sestavám přidáte své vlastní standardní operační postupy (SOP), bude vás sestava nejen informovat o kravách, ale také o postupu, který chcete provést. Stejné filtry z těchto sestav lze použít k automatickému pozvání krav při další návštěvě veterináře, takže krávy se k veterináři vypíší ve správný čas automaticky. Výsledkem návštěvy veterináře může být to, že je kráva zdravá a potřebuje jen trochu více času, nebo že je zapotřebí nějaký další veterinární zásah. Specifické podpůrné moduly pro Zdraví a Synchronizovanou umělou inseminaci budou sledovat veškeré doporučené činnosti a způsoby ošetření (léčby) předepsané vaším veterinářem, abyste byli schopni tyto krávy udržet v centru pozornosti; a zabránit jim v tom, aby opustili stádo příliš brzy s diagnózou „problémy s plodností“.

Dlouhověkost není jen o prodloužení života krav, ale i o prodloužení jejich produktivní délky života; soustředit se na ty správné krávy a přijímat důsledná opatření ve správný čas povede snad k mnoha dalším příležitostem k inseminaci krav, ke zvýšení počtu březostí a ke snížení počtu brakací. Pokud se bude software DelPro používat dobře, pomůže vám tohle všechno trochu usnadnit.

Ranasinghe, R. M., T. Nakao, K. Yamada, a K. Koike. 2010. Tichá ovulace založená na pohybové aktivitě a koncentraci progesteronu v mléce u holštýnských krav umístěných ve stáji s volným ustájením. Theriogenology 73:942–949

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy