Skutečný společník ve stáji; provádět díky DelPro™ Companion zasvěcená rozhodnutí a jednat podle nich

Software DelPro Companion je vyvíjen v souladu s poznatky našich zákazníků z celého světa o tom, jak chtějí zaznamenávat události na farmě, ke kterým dochází, když pracují se svým stádem. To znamená, že inseminace, kontrola březosti nebo léčebná ošetření se už nikdy nevynechají, protože kus papíru, na kterém byl úkol napsán, se ztratil nebo byl příliš rozmočený a nešel přečíst. To znamená, že můžeme předvídat realitu, když na farmách již není pero ani papír potřeba. Místo toho můžete mít při práci s krávami informace, které potřebujete, přímo v uchu.

Software DelPro Companion je vyvíjen v souladu s poznatky našich zákazníků z celého světa o tom, jak chtějí zaznamenávat události na farmě, ke kterým dochází, když pracují se svým stádem. To znamená, že inseminace, kontrola březosti nebo léčebná ošetření se už nikdy nevynechají, protože kus papíru, na kterém byl úkol napsán, se ztratil nebo byl příliš rozmočený a nešel přečíst. To znamená, že můžeme předvídat realitu, když na farmách již není pero ani papír potřeba. Místo toho můžete mít při práci s krávami informace, které potřebujete, přímo v uchu.

Mít okamžitý přístup k informacím o zvířeti prostřednictvím mobilního telefonu, kdekoliv se na farmě nacházíte, vyžaduje přímé připojení s faremní databází DelPro. Vždy, když jste připojeni k vaší faremní lokální síti, tak software DelPro Companion mezi mobilním zařízením a faremním serverem automaticky synchronizuje poslední proběhlé události, takže si můžete rychle vyvolat informace o dojení, krmení, indexu BCS, aktivity a všechny zaznamenané události. Pohotově a bez jakéhokoliv zpoždění.

To znamená, že ať jste kdekoliv na farmě, vždy všechny informace, které potřebujete ke správnému rozhodování, máte ve své kapse a v reálném čase můžete zaznamenávat vaše úkony.

Zde se dozvíte něco více o některých praktických důsledcích různých režimů v programu Companion.

Seznam zvířat

Seznam zvířat je velice podobný seznamu, který je v programu DelPro FarmManager. Nejdůležitější informace o zvířeti jsou prezentovány v závislosti na jeho reprodukčním statusu. V seznamu zvířat můžete zvířata filtrovat na základě: stáda, skupiny, výběrů, typu zvířete, reprodukčního statusu (čerstvě otelená, jalová, zapuštěná, březí, zasušená nebo brakovaná) a hladiny aktivity. Při procházení seznamem zvířat je důležité, abyste měli k dispozici ty nejdůležitější informace. Ze seznamu zvířat máte přímý přístup ke kartě zvířete.

Karta zvířete

Přístup ke kartě zvířete je ze seznamu zvířat nebo pomocí vyhledávání zvířete z hlavního okna. Na základě statusu reprodukce se zobrazují nejdůležitější položky a podle statusu reprodukce je zabarveno i okno; přesně jako v „grafu rozdělení stáda“ (barvy odpovídají různým statusům: čerstvě otelená, jalová, zapuštěná, březí, zasušená nebo brakovaná) v programu DelPro FarmManager. Informace prezentované podle statusu reprodukce se mohou přizpůsobit uživateli. Dává vám plnou flexibilitu při rozhodování, jaké informace chcete v závislosti na statusu zvířete vidět jako první.

Přejeďte prstem po horní části čísla zvířete zleva doprava nebo zprava doleva a budete se posunovat mezi jednotlivými zvířaty v seznamu zvířat nebo v sestavě upozornění.
DelPro Companion - Karta zvířete
Přejeďte prstem uprostřed obrazovky pro posouvání se mezi různými záložkami karty zvířete. V závislosti na systému (VMS nebo dojírna/kruhová dojírna) jsou dostupné různé záložky. Všechny drží stejnou logiku jako program DelPro FarmManager. Poslední záložka umožňuje zaznamenávat události v reálném čase a v závislosti na statusu reprodukce umožňuje záložka událostí zaznamenávat logické události zvířat. Všechny mají stejnou logiku jako program DelPro FarmManager. Nemůžete například kontrolovat březost krávy, když u ní nebyla nikdy zaznamenána inseminace. Ve spodní části karty zvířete máte také přímý přístup k zadání události na úrovni jednotlivé krávy. Později v pracovním a skupinovém režimu uvidíte, jak lze přidávat události pro více jak jednu krávu najednou. Jestliže pracujete se zvířetem nebo máte skupinu zvířat, která se má zkontrolovat, tak se ujistěte, zda máte optimální způsob přesného a rychlého zaznamenávání událostí.

Sestavy upozornění

Obrazovka monitoru (na vašem PC) programu DelPro FarmManager na levé straně obrazovky ukazuje „Upozornění reprodukce“. Tyto předvolené sestavy, které zvýrazňují například krávy k zaprahnutí nebo ke kontrole březosti jsou také dostupné v softwaru DelPro Companion. Jestliže vyberete určitou sestavu, otevře se seznam zvířat, která mají dané upozornění reprodukce.

Jestliže pracujete s měřiči aktivity DelPro, je tu další sestava. Tato sestava ukazuje všechny krávy s přiřazenými visačkami aktivity. Pomocí filtru potom můžeme filtrovat zvířata s hladinami aktivity, které chceme zobrazit. To znamená filtrovat krávy podle:

 • +, ++, +++
 • Relativní aktivita
 • Hodiny od vysoké aktivity

Pracovní režim

Z „Karty zvířete“ můžete zaznamenávat činnosti u jednotlivých zvířat. Pracovní režim vám umožňuje začít pracovat se skupinami zvířat, jestliže se koná u všech zvířat stejná událost, ale s rozdílnými výstupy. Máme například skupinu 10-ti krav k inseminaci. U všech 10-ti krav budete zaznamenávat inseminaci, ale volba použitého semene na krávu bude jiná. Abychom se ujistili, zda jsou události u zvířat platné, budou se oznamovat výzvy, když například zkontrolujeme březost krávy, která není dosud zapuštěna. V závislosti na statusu zvířete se mění také barva okna v pracovním režimu.

V „Pracovním režimu“ můžete zvolit mezi:

 • Režim říje - zaznamenávejte všechny pozorované říje a jejich různé příznaky (naskakování, držení atd...)
 • Režim inseminace - zaznamenávejte promptně inseminace různými plemeny a semeny
 • Režim kontroly březosti - zaznamenávejte výsledek a zvolte účinnou inseminaci u zvířat s více inseminacemi vedoucí až k této kontrole březosti
 • Režim stání na sucho - zasušujte krávy pomocí různých léčiv a přiřaďte je k různým skupinám zaprahnutých krav
 • Režim zdraví - přidejte různé události zdravotního stavu u více zvířat

Režim inseminace

Režim inseminace
Po provedení volby činnosti budete vyzváni k výběru zvířat, se kterými chcete začít pracovat. Pro Režim inseminace to mohou být předvolené seznamy upozornění „Očekávaná inseminace“ nebo „Očekávaná kontrola inseminace“. Volbou „live (živě)“ můžete skenovat ISO ušní visačku krávy pomocí k Bluetooth připojené čtečky ISO ID a začít zaznamenávat události pro ušní visačky krav, které jste naskenovali. V režimu „live (živě)“ můžete také pouze zadat ID zvířete, se kterým pracujete. Po výběru zvířat se program DelPro Companion přepne přímo na událost inseminace a tak dlouho, dokud tato akce platí pro každou krávu, zůstane obrazovka zelená. Pokud to platné není, snad proto že je kráva již březí, potom se  obrazovka zabarví červeně, aby vás na to upozornila. Pomocí funkce Text-na-řeč na vašem mobilním zařízení můžete také přijmout zvukové upozornění, že se pokoušíte zaznamenat událost, která není pro danou krávu logická.

Režim kontroly březosti

Režim kontroly březosti
Když se chystáte zkontrolovat vaše zvířata na březost, bude výsledek každé kontroly jiný. V pracovním režimu máte veškeré potřebné informace pro dokončení kontroly březosti na dosah ruky; buď prostřednictvím „režimu live (živě)“ nebo pomocí sestavy očekávané kontroly březosti. Jestliže provádíte kontrolu březosti u zapuštěného zvířete, můžete zaznamenat pozitivní, negativní nebo nejistý výsledek. S pozitivním výsledkem také uvedete, zda dny březosti odpovídají úspěšné inseminaci. Jestliže je výsledek nejistý, zůstává zvíře pro další návštěvu veterináře za účelem kontroly březosti na seznamu upozornění. Březí kráva může být opětovně potvrzena jako březí; možnost záznamu je tedy buď pozitivní nebo zmetání.


Zvíře, které nelze kontrolovat na březost, například čerstvě otelené nebo jalové, bude mít jako následek viditelnou červenou obrazovku a je vydáno zvukové upozornění na pravděpodobně nesprávnou událost.

Režim Stání na sucho

Režim Stání na sucho
Jestliže jste vybrali určitý počet zvířat na zaprahnutí, pracovní režim vám umožní rychlý záznam, když jste daný úkon dokončili. Pomocí sestavy očekávaného zaprahnutí nebo použitím živého režimu můžete podat zprávu jedním úkonem o události stání na sucho, ošetření zvířete a změně skupiny. Veškeré informace se u zvířete potom jedním úkonem aktualizují - tuto akci pomocí jediného úkonu si musíte zamilovat. Jestliže jsou všechna zvířata léčená stejnými léčivy a odeslána do stejné skupiny, tak si přečtěte, jak bude právě pro vás vhodný skupinový režim!

Skupinový režim

Skupinový režim se podobá pracovnímu režimu v tom, že vám pomáhá při práci se skupinami zvířat s tou výjimkou, kdy pracovní režim umožňuje různé výsledky u jednotlivých zvířat, zatímco skupinový režim zaznamenává stejný výsledek pro všechna zvířata. Například při inseminaci 10-ti krav se používá stejné semeno od stejného plemeníka. Ve skupinovém režimu můžete navíc volit z:

 • Režim inseminace - zaznamenejte stejného plemeníka a semeno pro větší počet krav
 • Režim změny skupiny - přiřaďte všechny vybrané krávy k jedné nové skupině
 • Režim stání na sucho - zaznamenejte skupinu krav na zasušení pomocí stejných léčiv a odeslané do stejné skupiny stání na sucho
 • Režim zdraví - jestliže jsou diagnostikovány krávy se stejným onemocněním, ošetřené pomocí stejného protokolu a stejnými léčivy
 • Režim inventury zvířat - opětovně přiřaďte číslo skupiny zvířat, které jsou aktuálně ve špatné skupině a/nebo potvrďte, že jsou všechna zvířata ve správné fyzické skupině. Během tohoto pracovního postupu se při průchodu zvířat naskenují nebo zadají čísla krav. Krávy, které nejsou v určené skupině, přijmou událost změny skupiny (po potvrzení)

Režim inseminace

Režim inseminace
Při výběru úkonu máte opět volbu pracovat s předvoleným seznamem upozornění nebo přejít do „živého (live) režimu“. Nicméně před výběrem zvířat zkompletujte podrobnosti události;  jaké semeno, který plemeník atd... Jakmile je hotovo, objeví se seznam zvířat a vy jednoduše zatrhnete políčko pro jejich přidání do daného úkonu. Z mých „vybraných“ zvířat (prostřední záložka) můžete jednoduše vyšvihnout z obrazovky jakákoliv zvířata přidaná omylem a to tak, že je odstraníte ze seznamu a úkon potvrdíte oproti zbývajícím zvířatům klepnutím na zelené znaménko fajfky.

Režim Stání na sucho

Režim Stání na sucho
Stejně jako v pracovním režimu, tak také pomocí skupinového režimu provádíme záznamy o zaprahnutí snadněji než kdykoliv předtím. Ve skupinovém režimu budete schopni vybrat ošetření použitelné pro všechna vybraná zvířata a do které skupiny budou přiřazeny. Odtud jde již jen o potvrzení zvířat, která byla skutečně zaprahnuta.

Síla DelPro ve vaší kapse

Cílem programu DelPro Companion je podpořit vaše pracovní postupy při zaznamenávání všech důležitých událostí, ke kterým v provozu během dne dochází. Je tu proto, aby se věci udělaly rychleji a přesněji - a vy jste měli možnost strávit více času se svými krávami.

Poznámka: Program DeLaval DelPro Companion vyžaduje, aby byl na vaší farmě instalován router (směrovač) DeLaval, DeLaval bezdrátový přístupový bod a  software DeLaval DelPro FarmManager verze 5.3 nebo vyšší. Program DelPro Companion najdete v obchodě s aplikacemi vyhledáním: “DelPro Companion” nebo pomocí QR kódů uvedených výše.

Pro jakékoliv dotazy týkající se kompatibility s vaší farmou kontaktujte vašeho zástupce DeLaval.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy