Vaše léčebné protokoly v DeLaval DelPro™

Čím dřív dokážete diagnostikovat a léčit zdravotní problém, tím spíše se zvíře zotaví, a obvykle to má i méně závažný dopad na celkovou užitkovost. Proto byl vytvořen software DelPro, který vám poskytuje rychlé a přesné informace o zdraví zvířat a nabízí rychlou a snadno použitelnou platformu pro nastavení léčebných protokolů.

Když začnete se softwarem DelPro FarmManager poprvé pracovat, najdete v sekci zdraví předvyplněné zdravotní diagnózy zvířat. Můžete s nimi okamžitě pracovat, nebo si můžete diagnózu upravit podle konkrétních léčebných protokolů. V tomto článku se dozvíte, jak událostmi zdraví v programu DelPro pracovat. Pokud chcete, aby bylo pořizování záznamů jednoduché a rychlé včetně varovných upozornění, lze diagnózu propojit s léčebnými protokoly a s konkrétními léčivy. Tím se dosáhne nejefektivnějšího a nejpřesnějšího vedení záznamů - a jakmile to nastavíte, můžete to také pomocí programu DelPro Companion provádět. Nejdříve ale začněme od základů.

Přidat nová léčiva

Než budete moci propojit léčiva s léčebným protokolem, měla by se všechna léčiva, která se na farmě používají, zaregistrovat do programu DelPro FarmManager. Toto menu najdete v modulu zdraví a v okně „Léčiva“. Je důležité se ujistit, zda jsou přesně zaznamenané ochranné lhůty! Ovlivní to délku období, kdy nebude možné dát závadné mléko do mlékárny- je to definované v kartě zvířete pod záložkou status zvířete pro systémy dojení v konvenční a kruhové dojírně; a v záložce Nastavení AMS pro systémy robotického dojení. Ujistěte se, zda jsou léčiva během používání aktivní. Skvělou zprávou je také to, že všechna léčiva označená v DelPro FarmManager jako aktivní („symbol fajfky“), budou k dispozici a synchronizovány také s vaším softwarem DelPro Companion!

Přidat nové ošetření

V závislosti na vaší provozní praxi a předepsaných léčebných protokolech používaných na vaší farmě veterinárním lékařem můžete v menu Zdraví pod záložkou „Ošetření“ začít všechny protokoly vyplňovat. U každého léčebného protokolu můžete specifikovat, která léčiva použít a jak často. Zde si můžete vybrat ze všech léčiv, která jste zadali v předchozím kroku a která máte aktuálně nastavená jako aktivní. Jestliže se jedná o ošetření typu strouhání paznehtů, není povinné k takovému ošetření jakákoliv léčiva přidávat. Prostě vytvořte protokol a políčko týkající se léčiv nechejte prázdné.

Ujistěte se, zda máte vše řádně vyplněné, a můžete začít zaznamenávat zdravotní problémy jednotlivých zvířat - stačí pouze zvolit správnou diagnózu. Po provedení synchronizace s programem DelPro Companion - budou všechna vaše ošetření dostupná na mobilním telefonu s propojením na léčiva, která se mají použít. Takto jste na dobré cestě pro zahájení zaznamenávání událostí týkajících se zdravotního stavu vašich zvířat!

Přidat novou diagnózu

Když začnete pracovat se programem DelPro FarmManager, najdete ve výchozím nastavení rozsáhlý seznam nemocí. Navíc lze k těmto diagnózám přidat v DelPro i diagnózy, které jsou pro danou farmu specifické. Při přidávání nové diagnózy lze vybrat „doporučená“ ošetření a také lze k dané diagnóze přiřadit i více různých způsobů ošetření (léčby). Tím se celý kruh uzavírá - jaké onemocnění jsme u daného zvířete diagnostikovali až po předpokládaný léčebný protokol včetně použití přiřazených léčiv.

Zaznamenávání události o zdravotním stavu zvířete

Jsou-li nastaveny léčebné protokoly a vy chcete nyní přidat událost o zdravotním stavu, zvolte nejprve pro danou krávu diagnózu; potom se automaticky vybere doporučený způsob ošetření (přiřazený k této diagnóze) a odpovídající léčivo. To také znamená, že se použije nastavení pro ochrannou lhůtu daného léčiva a DelPro bude vědět, jak dlouho máme závadné mléko dávat „mimo dodávku“.

Pod záložkou Status zvířete v kartě krávy uvidíte, kolik dní je “závadné mléko” a kolik dní “léčit krávu”. Pod záložkou Nastavení AMS – nastavení dojení pro robotické farmy můžete najít místo určení mléka a časové období pro oddělení mléka mimo dodávku - vše na základě vlastností použitého léčiva.

Jestliže máte ošetřit více zvířat se stejnou diagnózou a se stejným způsobem ošetření, můžete prostřednictvím „Režimu skupinového zadání“ v programech DelPro FarmManager a DelPro Companion přidat událost zdravotního stavu pro všechna vybraná zvířata najednou. Další zefektivnění pro zaznamenávání vašich činností!

Je dobré vědět, že když přidáváte událost o zdravotním stavu zvířete podle výše uvedených kroků - od přidání diagnózy, způsobu ošetření (léčby) a použití léčiv - jsou tak všechny kroky při práci se zvířetem dokončeny. Je to skvělé v případě, jestliže veterinární lékař předepíše novou léčbu pomocí jiných léčiv. Nic nemusíte přidávat znovu po jednotlivých krocích - vše lze dokončit najednou.

Kompletní přehled o léčených kravách

Sestava “Probíhající ošetření” vám poskytuje informaci o zvířatech, u kterých právě probíhá léčba včetně počtu dní léčení a zbývajících dní ochranné lhůty. Jestliže je léčba dokončena, ale zvíře má stále aktivní ochrannou lhůtu na maso, najdete tyto krávy v sestavě „Probíhající ošetření s ochrannou lhůtou na maso“ Je dobré o tom vědět a mít to na paměti, jestliže se rozhodnete brakovat zvíře s aktivní ochrannou lhůtou na maso. DelPro FarmManager vás bude o aktivní ochranné lhůtě na maso informovat, takže můžete dočasně zabránit odvozu tohoto zvířete na jatka - zajištění potravinové bezpečnosti! 

V seznamu událostí stáda lze najít kompletní historický přehled všech událostí o zdravotním stavu zvířat se všemi diagnózami. Toto okno otevřete kliknutím na zvíře – “Seznam událostí stáda”.

Jedna poslední důležitá POZNÁMKA: Jestliže jste léčili krávu o JEDEN den DÉLE než jak je obvyklé a jak bylo zaznamenané v DelPro, ujistěte se, zda jste ošetření aktualizovali také v kartě zvířete a ověřte nastavení statusu zvířete nebo nastavení AMS pro závadné mléko.

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy