Automatické hodnocení tělesné kondice na mléčných farmách pomocí DeLaval kamery BCS

27. 02. 2017

Je dobře známým faktem, že hodnocení tělesné kondice krav (BCS) je na mléčných farmách užitečným nástrojem řízení stáda. Hodnocení tělesné kondice se obvykle provádí několikrát během laktace za účelem kontroly kondice krav - a to manuálně, pocitově a pohledem. Běžně používané vizuální hodnocení vyžaduje velice zkušené osoby. Jedná se také o velmi časově náročnou práci.

Automatické hodnocení tělesné kondice na mléčných farmách pomocí DeLaval kamery BCS 

Většina veterinářů a výživářů vám zdůrazní důležitost pravidelného hodnocení krav a jeho význam pro mléčnou farmu. O hodnocení tělesné kondice krav existuje mnoho vědeckých prací a studií. Schopnost aktivně ovlivňovat množství tělesného tuku je pro dosažení některých protikladných cílů, jako je dobrá plodnost, vysoká užitkovost mléka a zdraví velice významná - říká dokument Univerzity v Illinois.

V současnosti nabízí společnost DeLaval farmářům možnost každodenního přesného hodnocení tělesné kondice, které lze zobrazovat a využívat přímo z faremního počítače. DeLaval systém hodnocení tělesné kondice krav se skládá ze dvou komponent: z kamery, která pořizuje 3D snímek krávy, a ze speciálního softwaru, který je propojen s programem řízení farmy DelPro. 

DeLaval kamera BCS umístěná na VMS automaticky odesílá hodnocení krávy – a to pokaždé, když prochází robotem VMS - do softwarového programu DeLaval řízení farmy DelPro a v přehledném grafickém formátu provádí vyhodnocení ve vztahu k cyklu laktace. Chovatelé mohou vidět, které krávy (pokud takové jsou), se nacházejí nad nebo pod křivkou nastavenou faremním počítačem.

Jak se rozložení BCS ve stádě zobrazuje v DelPro?

DelPro2

Vedle toho mohou také sledovat individuální hodnocení jednotlivých krav. Obrázek níže ukazuje hodnocení jednotlivé krávy v DelPro.

DelPro


Klíčovým přínosem této informace je schopnost dokázat zlepšit účinnost krmení. Snížení dávek a koncentrátů u překrmovaných krav a naopak jejich zvýšení u podvyživených krav znamená, že každému jedinci ve stádě lze pro danou fázi laktace předložit správnou krmnou dávku. Jestliže máte přehled o překrmovaných kravách, šetří to vaše peníze a zcela jistě to zajistí lepší návratnost nákladů na krmení na jednotku litru mléka upraveného na poměr tuk/bílkovina. Dalším přínosem je možnost zlepšení parametrů plodnosti. Krávy, které mají v průběhu laktace optimální hodnotu BCS, mohou dosáhnout kratšího intervalu mezi jednotlivými laktacemi. To jinými slovy znamená, že k zabřeznutí obvykle potřebují méně inseminací. Jestliže krávy zůstávají na křivce BCS, nemusí chovatel provádět žádná opatření. U krav, které jsou pod křivkou, je větší riziko zhoršené plodnosti a nižší mléčné užitkovosti. U krav, které jsou nad křivkou, je větší riziko nebezpečí propuknutí ketóz a s tím souvisejících vedlejších problémů.
Kamera ve stáji

Optimální index tělesné kondice během celé laktace je známkou dobrého zdravotního stavu krávy. Počáteční trajektorie poklesu křivky v přibližně prvních 100 dnech laktace, kdy je nadojena přibližně polovina z celkového nádoje za laktaci, je také doba, kdy je kráva připravena na inseminaci. Krávy, které jsou v průběhu laktační křivky v optimálních hranicích BCS, dosáhnou během svého produkčního života větší užitkovosti a lepších parametrů při inseminaci. Dobré hodnoty BCS také pomáhají omezit výskyt zdravotních problémů, jako je například kulhání. Některé studie prokazují, že pokles anebo naopak zvýšení hodnot BCS může znamenat větší riziko kulhání a menší šanci na uzdravení. „Pravidelné monitorování a udržení optimálního indexu BCS může být klíčovým nástrojem k redukci výskytu kulhání“.

Ačkoliv jsou potenciální přínosy automatického hodnocení tělesné kondice na každé farmě stejné, mohou farmy VMS a tradiční farmy využívat tyto údaje různě. Kamera BCS uživatelům dává možnost okamžitě vidět, je-li kráva mimo optimální hodnotu a na základě toho změnit krmnou dávku. Je to něco, co nikdy takto efektivně nemohli chovatelé v minulosti bez této kamery provádět.

Prvovýroba mléka je složitý a komplikovaný obor. Farmáři investují dva roky do krmení, ustájení, inseminace a celkového odchovu mladé jalovice, aniž by věděli, zda se počáteční náklady někdy vrátí. Potom trvá většinou dvě laktace, než se začne tato investice vyplácet.

DeLaval systém řízení stáda BCS je efektivní systém, jak pomoci kravám produkovat při celkových nižších nákladech a jak snadno a nepřetržitě monitorovat jejich tělesnou kondici.Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy