DeLaval InService All-Inclusive – program klíčových služeb

08. 03. 2018

Vše, co se ve společnosti DeLaval děláme, je o tom, jak získat více a ještě kvalitnějšího mléka. Nedodáváme prvovýrobcům mléka pouze technologie dojení, ale také detergenty, strukové návlečky a spotřební zboží, bez kterého není možné zajistit takovou úroveň, jakou od nás očekáváte a jakou sami od sebe požadujeme.

Prostřednictvím All-Inclusive smlouvy InServiceTM zajišťujeme všechny tyto produkty a také dopředu naplánované servisní služby a odborné poradenství expertů, a to vše za pevně stanovené ceny bez ohledu na to, zda dojíte na klasické dojírně, kruhové dojírně, na vazném stání do potrubí nebo pomocí systému dobrovolného dojení. Váš systém je tak vždy optimalizován na maximální výkonnost. Se vším, co pro každodenní provoz potřebujete, se budete moci obracet pouze na jednoho partnera. To Vám usnadní život. Také budete mít k dispozici spotřební zboží – jako jsou strukové návlečky, hadice, detergenty, přípravky na dezinfekci struků, filtry a olej. Vše s Vaší technologií dojení DeLaval bezproblémově funguje. Pravidelná údržba také snižuje nebezpečí náhlých poruch, sklouzávání opotřebených návleček, vysoký počet somatických buněk a výskyt mastitid.

Klid v duši

Váš dojicí systém pracuje mnoho provozních hodin a stejně jako jakékoliv jiné tvrdě pracující zařízení nebo systém vyžaduje provádění údržby v pravidelných časových intervalech s předem danými servisními činnostmi. Díky systému InServiceTM All-Inclusive je Vaše dojicí zařízení dobře udržované a vždy připravené na bezproblémový provoz. Také zajistíme, abyste měli vždy k dispozici dostatečné množství detergentů, přípravku na dezinfekci struků, mléčné filtry a olej.

Zajištěna vysoká kvalita mléka

Řádné podojení pomocí správných strukových návleček a optimální nastavení podtlaku a pulzace společně s dobrou funkcí mytí pomocí teplot a dávkování podle doporučení DeLaval je při výrobě vysoce kvalitního mléka tím rozdílovým faktorem. Systém InService TM All-Inclusive Vám pomůže vysokou kvalitu mléka zajistit.

Zabezpečení vysoké mléčné užitkovosti

Vysoká mléčná užitkovost je pro zajištění zisku z výroby mléka jednou z nejdůležitějších věcí. Je obecně známo, že vysoký počet somatických buněk (SB) prokazatelně snižuje produkci mléka. Jedním způsobem, jak chránit Vaše krávy před mastitidou, je použití systému dezinfekce struků s prověřenými a účinnými přípravky. Systém InService TM All-Inclusive Vám to může poskytnout.

Odsouhlasené náklady

Čím větší provoz máte, tím důležitější je udržet si kontrolu nad výrobními náklady. Prostřednictvím systému InServiceTM Vám můžeme prezentovat odsouhlasené roční náklady nebo náklady na několik let dopředu podle toho, co upřednostňujete. Znalost nákladů Vám ulehčí plánování Vašeho provozu.

Výkonnost dojení

Pravidelným prováděním preventivní údržby na Vašem dojicím zařízení si zajistíte bezproblémový provoz dojírny bez nečekaných poruch. Kontrola a seřízení hladin podtlaku a parametrů pulzace Vám pomůže zabránit problémům se zdravotním stavem mléčné žlázy. Výměna strukových návleček společně se servisem dojicí soupravy a s nastavením parametrů dojení podle doporučení společnosti DeLaval Vám zajistí optimální funkci dojení a dobrou kvalitu mléka. Také to přispěje k rychlejšímu podojení. Pokud tak neučiníte, bude to znamenat vyšší riziko sklouzávání, více nekompletně podojených krav a větší podíl výskytu mastitid.

Poradenské služby

Pouze servisní organizace společnosti DeLaval mají přístup k DeLaval Dynamickým Analýzám (DDA), které pomáhají optimalizovat nastavení dojicího zařízení za účelem získání co možná nejvíce mléka za co nejkratší dobu s minimálním negativním vlivem na zdravotní stav mléčné žlázy a chování krav. Jsme si jisti, že Vaše krávy tak beze zbytku naplní svůj potencionál.

Naplnění klíčových výzev

Welfare (pohoda) zvířat

Řádné podojení se správnými strukovými návlečkami je z pohledu udržení dobrého zdravotního stavu vemene klíčové. Dalším příkladem, který má na welfare zvířat velký vliv, je dezinfekce struků pomocí účinného přípravku. Dodáváme pouze takové.

Produktivita práce

Díky pravidelné údržbě je Vaše dojicí zařízení v dobrém stavu a je po celou dobu své životnosti zcela funkční. Také zajistíme, abyste měli vždy k dispozici dostatečné množství detergentů, přípravků na dezinfekci struků, mléčné filtry nebo olej. Staráme se o Váš dojicí systém a vy se tak můžete více zaměřit na své krávy.

Potravinová bezpečnost

Řádné podojení pomocí správných strukových návleček a optimálního nastavení společně s dobrou funkcí mytí při optimální teplotě a správném dávkování je tím rozdílovým faktorem. Systém InServiceTM All-Inclusive Vám pomůže vysokou kvalitu mléka zajistit.

Ziskovost farmy

Čím větší provoz máte, tím důležitější je udržet si kontrolu nad výrobními náklady. Pomocí systému InService All-Inclusive můžeme odsouhlasit a stanovit náklady na delší časové období, což usnadňuje Vaše finanční plánování.
DeLaval InServiceTM All-Inclusive Vám poskytne všechny služby, které pro Váš provoz potřebujete! 

Zdroj: Náš Chov – odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře
Autor: Tamás Tóth (solution manager at DeLaval)

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy