DeLaval systém měření aktivity - mějte kontrolu nad reprodukcí

21. 02. 2018

Úspěch Vašeho podnikání na mléčné farmě závisí na Vaší schopnosti zajistit zabřeznutí zvířat. Pro dosažení vysokého podílu březosti potřebujete vyhledat krávy v říji a načasovat inseminaci tak, aby došlo po inseminaci k oplodnění. Vše začíná vyhledáváním Vašich krav v říji.

Jako pomoc při vyhledávání krav v říji Vám společnost DeLaval nabízí do Vaší stáje další pár očí. DeLaval systém aktivity pro detekci říje byl představen v roce 1998 jako první systém detekce říje s radiofrekvenčním přenosem dat na světě. Za posledních 20 let se v rámci společnosti DeLaval nashromáždilo o problematice detekce říje mnoho znalostí a zkušeností a také náš systém měření aktivity se během tohoto období neustále zdokonaloval. Způsob, jakým to děláme, je pomocí pokročilé statistické analýzy pohybu krávy během dne a porovnáváním jejího současného pohybu s tímm, co se od ní očekávalo. Každodenní pohybová aktivita Vám říká mnoho o aktuálním statusu říje nebo o zdravotním stavu zvířat. Na základě nástupu říje Vám můžeme nejen poradit, že je tato určitá kráva v říji, ale také říci, jaká je optimální doba pro její inseminaci.
Software DeLaval DelPro Farm Manager propojuje farmu chytrým způsobem s měřiči aktivity, které jsou umístěny na krku krav. Každých 15 minut odesílají visačky aktivity nejnovější údaje o pohybu krav do systému DelPro. Díky tomuto častému připojení máte aktuální přehled o aktivitě krav. Pomocí srozumitelných sestav jste potom upozorňováni na krávy, které vykazují vysokou aktivitu. Také se vypočítává začátek nástupu říje, takže můžete určit optimální dobu inseminace. Grafy aktivity zvířat navíc ukazují podrobné hodinové vzorce aktivity a statisticky vyhodnocují očekávanou aktivitu zvířat s jejím skutečným stavem. Kde je nalezen statisticky průkazný rozdíl, tam je v grafu vyznačen barevný symbol (trojúhelníček – znak). Tento nástroj Vám uživatelsky přívětivým způsobem pomůže s každodenním řízením reprodukce. Měřič aktivity obsahuje digitální 3D akcelerometr, který detekuje pohyby zvířat. Měřič aktivity se automaticky zapíná při průchodu krávy kolem RFID antény na dojírně, přes třídicí branky nebo u krmných automatů na jádro. Jestliže měřič neodesílá žádné údaje o aktivitě, tak se po 48 hodinách automaticky vypíná. Životnost baterie je deset let nepřetržitého provozu, což představuje nejdelší životnost na trhu. Funkce automatického vypnutí šetří životnost baterie, když se měřič nepoužívá a leží někde na polici.
Pohyby krav se agregují do hodnoty hladiny aktivity, která se pomocí radiofrekvenčních vln přenáší každých 15 minut do přijímače aktivity. Každý přenos dat obsahuje údaje aktivity za období posledních 24 hodin. Díky tomuto častému odesílání je zjištění doby začátku říje a určení optimální doby inseminace mnohem přesnější.
Přijímač aktivity představuje spojovací článek mezi měřiči aktivity a řídicí jednotkou systému, kde se data z měřičů aktivity zpracovávají. Dříve uváděný radiofrekvenční dosah 200 metrů lze u nových přijímačů aktivity prokazatelně zvýšit dokonce až na 2,5 km!

 

Pro zajištění velké oblasti snímání může být mezi jednotlivými přijímači vzdálenost až 800 m. Jestliže jsou zvířata umístěna daleko od kanceláře farmy a připojení přijímače aktivity prostřednictvím komunikačního kabelu a elektrické sítě není proveditelné, je možné instalovat takzvané bezdrátové převáděče, které se dají připojit na solární panely a dobíjecí baterie. To umožňuje monitorovat zvířata, i když jsou například na pastvě. Přijaté hlášení je zkontrolováno na platnost, a pak je převedeno prostřednictvím kabelu do řídicí jednotky systému, která všechny přicházející údaje o aktivitě shromažďuje a ukládá. V PC běžící software DelPro Farma Manager přijímá informaci z řídicí jednotky systému. Informace ze systému aktivity se zcela integruje do softwarového programu DelPro Farm Manager. Tyto informace lze pro podporu provozních rozhodnutí v různých formátech a na různých podrobných úrovních vizualizovat. Pro podporu při vyhledávání krav v říji a jejich inseminaci ve správný čas a pro dosažení co nejlepších reprodukčních ukazatelů jsou dostupné předem definované sestavy. Existují také sestavy, které používají informaci o aktivitě k vyhledávání nemocných krav, zmetání nebo jiných reprodukčních problémů. Jestliže jsou všechny krávy vybavené měřičem aktivity, může uživatel získat následující různé automatické sestavy, které zobrazují:

  • Krávy na kontrolu říje
  • Krávy, které nikdy neměly říji
  • Krávy na inseminaci
  • Krávy s alarmy vysoké aktivity
  • Krávy s alarmy nízké aktivity

DeLaval systém aktivity se nemusí používat pouze na detekci krav v říji a na vyhledávání krav s nízkou aktivitou. Chovatele může také informovat o možných případech zmetání
u březích krav a také o začátku telení!

Grafy jednotlivých krav umožňují analyzovat vzorec aktivity každé krávy ve stádě.
Je možné vizualizovat informaci o aktivitě v různých časových obdobích a také kombinovat data s jinými informacemi řízení farmy. Většina krav má konzistentní (neměnné) denní rituály (krmení, dojení, odpočinek, socializace…). To znamená, že každý den se každá kráva věnuje každému z těchto rituálů přibližně ve stejnou denní dobu předchozího dne. Jestliže rozdíl překročí určitou mezní hodnotu, spustí se alarm vysoké aktivity. Alarmy vysoké aktivity jednotlivé krávy lze vizualizovat v grafech DelPro.
Dokonce i krávy s méně konzistentními rituály jsou docela stálé v tom, ve kterou denní dobu se každý den věnují příslušné činnosti. Každou hodinu se průměr hladiny aktivity každé krávy za 24 hodin porovnává ke stejnému 24hodinovému období v předchozích dnech. Díky tomuto porovnávání je systém aktivity DeLaval schopen vyhledat krávy s nízkou aktivitou, když se pohybují méně, než jak se předpokládá. Jelikož by měla být denní hladina aktivity konzistentní, prokazatelný pokles hladiny aktivity signalizuje, že by kráva mohla být nemocná, a tím pádem vyžaduje naši pozornost. Nízká aktivita může souviset s poklesem nádoje mléka, se špatnou tělesnou kondicí, s výskytem laminitid nebo jiných onemocnění. Fakt, že má systém aktivity DeLaval model odhadu pro každých 24 hodin každého dne, znamená, že můžeme nejen říci, zda se aktivita prokazatelně zvýšila, ale také, v kterou hodinu přesně začala, tzn. kdy začala doba vrcholu říje. Hodina počáteční doby vrcholu říje také říká, zda není na inseminaci již příliš pozdě – to z dlouhodobého hlediska šetří Vaše náklady!
Průměrná hodnota měření za 24 hodin je vyhovující při nepravidelných intervalech dojení, které jsou typické v systémech robotického dojení. Systém aktivity lze použít také u jalovic, protože pracuje nezávisle na dojírně a lze ho také použít například na pastvě. V závislosti na intenzitě a neměnnosti aktivity zvířat ve stádě se může požadovat nastavení přesnosti. Jelikož jalovice nejsou dojená zvířata, mohly by mít méně konzistentní rutinní činnosti než krávy ve stejném stádě. Snížení nebo zvýšení nastavení přesnosti by mohlo tyto výsledky ještě více zlepšit.
Dnes je na farmách čím dál méně zaměstnanců, což může být nákladově efektivní. Na druhé straně pak často chybí profesionální dovednost při vyhledávání krav v říji. Přepracovaní a přetížení chovatelé potom nejsou schopni každý den důsledně a pravidelně pozorovat chování krav včetně probíhajících změn, nástupů říjí, inseminací atd. Software DelPro Farm Manager a systém aktivity může chovatelům v těchto každodenních provozních činnostech efektivně pomoci.

Zdroj:
odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře: Náš Chov
autor: Peter Boldizsár (solution manager - Hungary)

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy