Efektivní a řízený odchov telat pomocí krmných automatů DeLaval

14. 08. 2017

Řádné krmení již od narození a v průběhu celého odchovu je rozhodujícím faktorem pro další život zvířete a jeho mléčnou užitkovost. Optimální postup při krmení telat: často a ve svobodně vymezených dobách dne v malých, individuálně přizpůsobených dávkách. Velice důležité je předkládání vždy čerstvě připravené porce mléka o správné teplotě, protože příliš vysoká nebo naopak příliš nízká teplota mléka může způsobit různé nemoci a poruchy zažívacího systému. Měl by se klást důraz na dosažení bezstresového stájového prostředí a krmení bez ohledu na to, jedná-li se o malé skupiny telat nebo o individuální boudy.

Napájecí automaty pro telata společnosti DeLaval imitují přirozený odstav a zajišťují pro telata příjemný způsob krmení. Telata pijí z cucáku, což poskytuje ve srovnání s pitím z kbelíku mnoho výhod: podporuje to přirozené chování při sání a díky tomu je zabráněno průniku mléka do nevyvinutého bachoru. Také to přispívá k omezení nežádoucího chování, protože telata sají struk v napájecím automatu místo toho, aby se ocucávala navzájem.

Napájecí automaty pro telata DeLaval CF500S a CF1000S mohou používat čerstvé nativní mléko nebo mléčnou náhražku nebo obojí současně. Automatický krmný automat na jádro lze připojit k napájecím automatům a díky tomu lze telata odstavovat automaticky.
Automat CF500 obslouží 50 telat ve dvou krmných boxech/2 cucáky. Chcete-li napájet více jak 100 telat ročně, doporučujeme použít zařízení CF1000S, které má větší kapacitu. Automat CF1000S může prostřednictvím 4 napájecích boxů obsloužit dokonce až 120 telat. Z důvodu této vyšší kapacity má jednotka CF1000S větší 5 kW bojler, zatímco jednotka CF500S má tepelný výměník 2,5 kW. I z tohoto důvodu lze místo standardního zásobníku na sušené mléko vybavit jednotku CF1000S zásobníkem o kapacitě 50 kg.

Několik společných výhod napájecích automatů CF500S a CF1000S:

  • přímé připojení k síti prostřednictvím kabelu ethernetu
  • jeden automat s možností souběžného krmení flexibilních krmných plánů pro čerstvé mléko, mléčnou náhražku a koncentrované krmivo
  • automatická kalibrace systému, kdy se komponenty krmiv kalibrují během krmení zcela automaticky
  • automatické mytí s čerpadlem detergentu
  • dávkovače aditiv pro použití tekutých a/nebo práškových doplňků krmiv
  • možnost propojení s krmným automatem na jádro
  • prostřednictvím internetu se lze připojit k aplikaci CalfCloud

Do krmných automatů lze z domácího PC nebo z mobilních aplikací vytvořit pomocí vzdáleného připojení přímý přístup. Tyto aplikace poskytují rychlou a snadnou kontrolu denní spotřeby zvířat, rychlost pití a různé alarmy.  Také umožňují dávkování aditiv a monitorování provozu zařízení a jeho nastavení.

Dávkovače léčiv nebo aditiv dávkují v nastaveném čase jednou, dvakrát nebo v průběhu celého dne tekutá nebo prášková aditiva jednotlivým zvířatům nebo skupinám zvířat. Na gram přesné množství léčebných dávek lze naprogramovat dle tělesné hmotnosti, na porci mléka, na zvíře nebo na den.

Jestliže je krmný automat vybaven automatickou kalibrací, může to zajistit kontinuální přesné dávkování porcí krmiva. Systém kontroluje 4 krát denně během přípravy krmiva jeho jednotlivé komponenty. Jestliže je zjištěn příliš velký rozdíl, objeví se na displeji přenosného terminálu varovné upozornění. Díky časté a automatické kalibraci již není nutné provádět časově náročnou manuální kalibraci. Zákazník může uspořit drahou mléčnou náhražku nezávisle na její teplotě, vlhkosti nebo měrné hmotnosti.

Zákazník může v každém plánu krmení vytvořit krmný/napájecí plán až pro 4 skupiny, kde může definovat 5 časových period krmení. Tyto krmné plány jsou flexibilní, lze je u zvířete upravit podle stáří (dny). Poslední studie prokazují, že vývoj telete je v zásadě předurčen prvními 40-ti dny jeho života. Jestliže není dostupná porce mléka v tomto období teleti omezována, lze vývoj a růst telete maximalizovat a zvíře může být mnohem lépe připravené na to, aby se z něj stala zdravá a vysoce užitková kráva. Tomu se říká napájecí plán 40FIT, který neomezuje množství denního dostupného mléka, musí se ale nastavit množství na jednu návštěvu. Napájecí plán 40FIT podporuje automatický odstav telat, který je ještě zdokonalen, pokud je k dispozici a k napájecímu automatu připojen krmný automat na jádro.

Odstav probíhá dle stavu připravenosti bachoru, a právě z tohoto důvodu může zákazník díky brzo a dobře vyvinutému bachoru ušetřit významnou část nákladů na krmení. Chovatelé totiž mohou monitorovat a sledovat individuální příjem koncentrovaných krmiv. Díky automatickému odstavu a krmnému plánu 40FIT zde dochází k postupnému a bezstresovému období odstavu.

Napájecí automaty DeLaval CF500S a CF1000S napomáhají chovatelům v úspoře nákladů na krmení. Díky těmto zařízením mohou chovatelé omezit množství drahé sušené mléčné náhražky nebo nativního mléka, protože automaty mohou připravit a nadávkovat mléko v souladu s potřebami jednotlivých telat v malých porcích a s ohledem na jejich stáří a podle požadavku nastaveném v krmném plánu.

Napájecí automat může také prokazatelně snížit náklady na pracovní sílu díky zkrácení doby potřebné na přípravu, distribuci a mytí, protože všechny tyto úkony nyní probíhají automaticky.

Jestliže se automaty používají odpovídajícím způsobem, lze konečný výsledek vidět ve vyšší užitkovosti krav, které byly takovým způsobem odchovány, protože jako telata měly optimální průměrný přírůstek živé hmotnosti a dobře vyvinuté předžaludky. A zdravější telata nejsou tolik náchylná vůči různým nemocem.

Lze tak také vykázat nižší náklady na veterináře a vlastní léčbu. Existuje menší riziko průjmu a onemocnění dýchacích cest v důsledku dobré přípravy krmiva (nápoje): telata vždy dostanou odpovídající množství čerstvého mléka při konstantní a správné teplotě a koncentraci.

Díky napájecím automatům a krmným automatům na jádro od společnosti DeLaval a díky správně zvoleným a použitým technologiím krmení bude dosaženo lepší konverze krmiva a optimální kondice zažívacího traktu telat. Během období odstavu bude dosaženo odpovídajících přírůstků při menším množství zbytků krmiva.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy