InService VMS All-Inclusive

03. 04. 2017

Služba InService VMS All-inclusive vám poskytuje vše, co potřebujete pro dosažení optimálního provozu systému DeLaval VMS za pevně stanovených nákladů po dobu tří let. Zahrnuje preventivní údržbu, pohotovostní servis, originální díly a výrobky schválené pro VMS.

 

Co je součástí služby InService VMS All-inclusive?

Preventivní údržba InService
Technik certifikovaný pro VMS bude servisovat váš dojicí box každé čtyři měsíce. To zahrnuje kontrolu a promazání boxu, výměnu servisních dílů jako standard a seřízení pro zajištění optimálního provozu.

Roční test zařízení InService
Během jedné ze servisních návštěv provede technik také kompletní prozkoušení zařízení. Je to z důvodu zajištění optimálního provozu VMS, což napomáhá k dosažení maximální návratnosti investice. Test zařízení zahrnuje ověřování doporučených hodnot rozhodujících parametrů, jako je průtok vzduchu, podtlak a pulzace. Přídavným přínosem testu je to, že může určit oblasti potenciálních potíží, které, pokud se ponechají bez povšimnutí, mohou přerůst v zásadní problém.

Pohotovostní servis
Protože mohou nastat případy, kdy jsou požadovány služby technika VMS mimo stanovené termíny programu preventivní údržby, pokrývá InService VMS All-inclusive po dobu tří let také tyto přímé náklady na pracovní sílu a jakékoliv originální díly, které je nutné vyměnit.

Originální díly
V programu preventivní údržby InService se používají výlučně originální díly DeLaval. Originální díly DeLaval jsou specificky vyvinuté tak, aby vyhovovaly originálnímu systému a zajistily maximální funkčnost.

Schválené strukové návlečky DeLaval pro VMS
Strukové návlečky VMS byly specificky vyvinuty pro použití ve VMS pro dosažení rychlého, efektivního a šetrného dojení s menší četností sklouzávání.

Originální hadice DeLaval
Hadice jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality za účelem zajištění transportu nekontaminovaného mléka a produkce kvalitního mléka. Hadice DeLaval splňují mezinárodní i národní směrnice týkajících se výroby potravin.

Schválené mléčné filtry DeLaval pro VMS
Filtry jsou certifikované pro styk s potravinami a zajišťují ideální kombinaci zachycování nečistot, rychlosti průtoku a pevnosti ve vlhkém stavu. Exkluzivní modré, netkané, vlhké filtry VMS perfektně padnou do jednotky mléčného filtru.

Schválené detergenty DeLaval pro VMS
Schválené detergenty pro VMS byly v systémech automatického dojení pečlivě testovány. Dokážou splňovat specifické nároky automatizace a dojení v režimu 24/7 (24 hodin/7 dní v týdnu). Zajišťují čistotu dojicího zařízení a tudíž i udržení kvality vašeho mléka po celou dobu.

Schválené rozstřikovací přípravky na dezinfekci struků DeLaval pro VMS Rozstřikovací přípravky na dezinfekci struků, které jsou schválené pro použití ve VMS, kombinují optimální ochranu krav s ideálními sprejovacími vlastnostmi, jež se vyžadují pro automatické sprejování. Extra vlastnosti pečující o pokožku struku udržují navíc struk v dobrém stavu.

Schválený vývěvový olej DeLaval pro VMS
Zajištění řádného chodu vývěvy je nezbytným předpokladem dobře fungujícího boxu VMS. Vývěvový olej schválený pro použití ve VMS zajišťuje po dlouhou dobu životnosti maximální výkon vývěvy.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy