Komfortní stáje v letním počasí

07. 06. 2017

Chladné a příjemné stájové prostředí je důležité pro vaše krávy i pro zaměstnance. Společnost DeLaval nabízí různá řešení ventilace stájí, které mohou fungovat buď jako samostatné jednotky nebo mohou být programovány pro automatické řízení stájového prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Vysoká relativní vlhkost vzduchu, plyny z výkalů, koncentrace prachu a jiné patogeny v nevětraných nebo nedostatečně větraných prostorách vytvářejí pro zvířata nevhodné stájové prostředí. Zatuchlý vzduch má také nepříznivý vliv na produkci
a kvalitu mléka. Ventilátory představují ideální způsob,
jak pro zajištění optimálního stájového prostředí provést nezbytnou výměnu vzduchu.
Měly by se vybrat tak, aby na základě počtu zvířat ve stáji poskytovaly požadovaný chládek, optimální stájové prostředí a letní ventilaci. Prvním krokem v zajištění doplňujícího ochlazení krav je strategické umístění ventilátorů ve stáji. Samozřejmě za předpokladu, že existuje adekvátní přirozená ventilace a že mají zvířata vždy dostatek čerstvé vody. Výzkumné práce prokázaly, že proudění vzduchu o rychlosti 2–3 metry za sekundu (4–6 stop za sekundu) je pro udržení optimální teploty pro krávy prokazatelně dostačující. DeLaval ventilátory udržují vzduch kolem zvířat v pohybu z důvodu zabránění tepelného stresu a optimalizace produkce mléka.

Řádná ventilace pomocí neustálého odvodu tepla, vlhkosti a zápachu, které zvířata produkují, je klíčový faktorem pro udržení vašich krav v komfortní zóně. Jestliže teplota vzduchu překračuje 22°C, začínají mít krávy příznaky tepelného stresu. Jestliže je kráva vystavena teplu dlouhodobě, může být produkce mléka negativně ovlivněna dokonce i při teplotách nižších jak 22°C. Mléčná užitkovost může při 20ºC poklesnout až o 10 procent. Cirkulační ventilátory mohou pomoci zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, ovládání teploty-vlhkosti je prováděno pomocí tepelných řídících jednotek.

DeLaval ventilátor DF1250

DeLaval ventilátor DF1250 je schopen odvětrat veškeré typy ustájení dojných krav. Tento ventilátor o průměru 125 cm zajišťuje svojí kapacitou výměny vzduchu až 34 000 m³/h optimální ventilaci.  Ventilátor poskytuje nejlepší výměnu vzduchu, je-li instalován ve výšce minimálně 2,7 metrů nad podlahou a v úhlu 10°až 15°. Design těla ventilátoru směřuje proud vzduchu přímo k vašim kravám a prodlužuje vzdálenost, od které je rychlost proudění pro udržení optimálního ochlazení krav dostatečně vysoká. Snadno se instaluje, používá a udržuje. Chod není hlučný. To vše vašim kravám pomáhá zůstat v klidu a cítit se pohodlně. Jsou-li nainstalovány, tepelné řídící jednotky ovládají, kdy se má ventilátor zapnout nebo vypnout.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy