KPI: klíč k řízení činností Vašeho robotického dojení

04. 07. 2017

Jestliže to nedokážete změřit, nemůžete to řídit. Chcete-li vidět, jak dobře Vaše robotické dojení probíhá, potom je důležité používat některé specifické klíčové indikátory výkonu (KPI).

Klíčové indikátory výkonu lze využít jako pomoc při dosažení vašich krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů. U robotického dojení by se měly nastavit ve třech úrovních: na úrovni stáda, podsystémů a procesu dojení.

1. StádoStanovené KPI, jako jsou dny v laktaci, poměr březosti, jalové dny, počet somatických buněk atd., jsou již dobře známé. Měly by se používat spolu s následujícími parametry:

  • Kapacita robota  Kapacita jednotlivého boxu robotického dojení je určena frekvencí dojení (x) a počtem krav, které se mají podojit. Čím větší počet krav se má dojit, tím nižší je frekvence dojení a naopak. Chovatel by se měl rozhodnout, zda dojit 60 krav 3x denně nebo 90 krav 2x denně. Celkový počet dojení bude stejný – 180 – ale lze ho nakonfigurovat v souladu s provozními podmínkami.
  • Množství mléka nebo mléčného tuku získaného na robota a den Na celkový výsledek bude mít vliv strategie krmení jako je TMR (TMR na krmném stole + jádro v dojicím robotu), pastva, organická produkce mléka, typ volné stáje a lehacích boxů. Například: Volné stání a TMR: 60 krav na robota vynásobeno krát 43 kg na krávu a den = 2580 kg na robota a den. Pastva, volné stání a TMR: 80 krav na robota vynásobeno krát 32kg na krávu a den = 2560 kg na robota a den.

2. Podsystémy Obecně řečeno, podsystémy se řídí standardními průmyslovými principy. Hlavní rozdílné oblasti jsou:

  • Výživa Měla by být vyjádřena jako % koncentrovaného krmiva spotřebovaného na krávu a den v robotu nebo v externích krmných boxech.
  • Kvalita mléka Důležitý je počet somatických buněk a celkový počet mikroorganismů. Vynikajícím nástrojem při řízení každodenních postupů je index detekce mastitidy (MDI). Cílem MDI je hodnota nižší jak 1,2. Je-li hodnota vyšší jak 1,4 - zkontrolujte následující - interval dojení: nižší jak 12 hodin u všech laktujících krav - vodivost: pod 7 (mS/cm) - krev: 0 Je-li jeden nebo více ukazatelů zvýšených, proveďte příslušná opatření.

3. Proces dojení Robotické dojení je o čase - a zbytečné sekundy jakékoliv prodlevy jsou příležitostí pro získání ještě více mléka na dojicí box a den. Pro vyhodnocení efektivity dojení se podívejte na aktivitu robota v časovém období 24 hodin.

  • Doba dojení – množství času, které robot stráví při dojení krav. Umožňuje vyhodnotit pohyb krav do dojicího boxu a jaký vliv na motivaci krav mají strategie krmení, pohoda zvířat a protokoly učení krav. Dobrým cílem by mělo být 20-21 hodin, které jsou strávené dojením.
  • Doba mytí – ta se za účelem udržení robota v čistotě pohybuje typicky mezi 1 - 1,5 hodinou denně.
  • Časová prodleva – doba, kdy je robot prázdný anebo čeká na další návštěvu krávy. Tyto 2 až 3 hodiny lze považovat za potenciální dobu dojení.
  • Odmítnutí – robot odmítne krávu, pokud nemá povolení k dojení. Cílem by mělo být žádné odmítnutí, kterého lze dosáhnout přidáním předselekční branky.
  • Doba stání – doba od chvíle, kdy kráva vstupuje do dojicího boxu až do momentu, kdy z něj vystupuje, včetně doby strávené přípravou, dojením a dezinfekcí struků. Optimální cíl je méně jak 7 minut na dojení.

Celkový počet dostupných dojení za den – optimálním cílem je 180 dostupných dojení. Funguje to takto:

Jeden den = 24 hodin nebo 1 440 minut Doba dojení = 21 hodin nebo 1 260 minut Průměrná doba stání = 1260 minut Průměrná doba stání = 7 minut

Počet dostupných dojení na robota:  1260 min děleno 7 minutami na dojení = 180 dojení na robota a den.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy