Rostoucí zájem o automatická řešení na velkých farmách ve střední a východní Evropě

Náš maďarský tým dokončil jedinečnou instalaci na soukromé farmě v maďarském Koscu. Tato investice byla realizována z vlastních finančních zdrojů, bez dotace EU. Dne 18. října maďarský ministr zemědělství slavnostně spustil chod farmy za přítomnosti 150 návštěvníků. Jedná se o kompletní řešení pro 540 krav, 8 VMS, vybavení stáje, chladící zařízení a zařízení pro manipulaci s mrvou. Ve střední a východní Evropě nemá investice této velikosti konkurenci, žádný jiný dodavatel se nemůže pochlubit podobnou referencí.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy