Silné odvětví – silné značky

14. 12. 2017

Již léta zjišťuje DLG u zemědělců image a stupeň známosti značek. Co se v roce 2017 změnilo a co zůstalo stejné, ukazují Frank Volz a Guido Oppenhäuser.

Od té doby, co byl DLG barometr image před třemi lety změněn jako výpočtová metoda na mezinárodně uznávaný index značky, se náhodný výběr dotazovaných zemědělců rozšířil na více než 650. Po výrazných změnách v roce 2015 oproti roku 2014 se výsledky roku 2016 opět přiblížily stavu v roce 2014. Proto jsme byli napjatí, jakým směrem se bude ubírat anketa v roce 2017.

Typický účastník ankety hospodaří v průměru na 290 hektarech. Kolem poloviny dotazovaných se zabývá chovem skotu, asi jedna třetina chovem prasat. Téměř třetina zemědělců jsou mistry v zemědělské výrobě, více než čtvrtina ukončila studium zemědělského oboru.

Chov dobytka

I u živočišné výroby oproti loňskému roku nepatrně poklesly celkové počty bodů. Na rozdíl od zemědělské techniky se tyto nepatrné poklesy většinou netýkají všech firem ve vedoucí desítce. DeLaval může oproti roku 2016 dokonce narůst a po roce absence se opět dostává do vedení CEA. To se mimo jiné ukazuje ve vedoucí pozici ve všech čtyřech regionech a – vyjma 30letých – ve všech věkových skupinách. Stejně jako dříve si společnost Lely na 3. místě udržuje dobré hodnoty image ve skupině, a to ještě před oběma firmami na prvních místech. Lely zůstává na špičce u mladých vedoucích podniků, 4. a 5. místo patří stejně jako v roce 2016 firmám Big Dutchman a Lemmer-Fullwood.

Na 6. místě se poprvé v první desítce v uvedeném odvětví objevil výrobce podlahovin Kraiburg díky intenzivní kvalitní práci především v uživatelském indexu. Na 7. až 10. místě následují společnosti Meyer-Lohne, WEDA, BouMatic a Urban. 

Výpočtová metoda

DLG barometr image 2015 zahrnuje telefonickou anketu mezi více než 700 zemědělci z panelu DLG, kterou provedla Kleffmann Group v srpnu/září 2017. Ne každý zemědělec musel odpovídat na všechny otázky. Odborníci na výzkum trhu se ptali bez opory, pomocí otevřených otázek, a aniž by uváděli název firmy. Dosažený index značky zahrnuje čtyři dílčí oblasti: *znalosti trhu (hodnota známosti), *loajalita ke značce (aktuální a budoucí užívání značky), *performance značky (preference značky a hodnoty oblíbenosti), *image značky (hodnoty image, inovace a komunikace). Všechny čtyři indicie mají takovou váhu, že lze vždy dosáhnout maximálního počtu po 25 bodech a celkem maximálně 100 bodů.

Jednotlivé hodnocení:

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy