Skupinové dojení DeLaval VMS™ - nový přístup pro velké mléčné farmy

Tisková zpráva

Flexibilní uspořádání robotů umožňuje skupinovému dojení na velkých farmách využívat novým způsobem výhody systému DeLaval VMS™ V300 a V310.

Na celém světě nabírá na rychlosti trend slučování farem, což je jedním z důvodů rostoucí poptávky po účinných řešeních automatického dojení i u větších prvovýrobců mléka. „Díky úspěšnému uvedení na trh našich systémů DeLaval VMS™ V300 a V310 před několika lety a vysoké kapacitě jednotlivého dojicího boxu jsme spatřili příležitost uspořádat roboty do skupinového nastavení dojení a nabídnout tak flexibilní řešení automatického dojení pro velké farmy,“ říká Robert Jensen, specialista na řešení AMS pro velká stáda v seskupení EMEA. „Díky potenciálu více než 200 dojení denně a velkých výhod při dojení pomocí systému VMS včetně aplikací InControl ™, InSight ™, PureFlow ™ a online měřiče somatických buněk jsme si jisti, že naše systémy VMS mohou být skvělým řešením pro velké mléčné farmy, kde by rádi dojili automaticky a zároveň si zachovali určitou předvídatelnost, kterou poskytuje skupinové dojení,“ říká Jensen. 

Při poohlížení se po novém systému dojení je třeba vzít v úvahu několik aspektů. „Abychom zmínili jen několik klíčových oblastí, farmáři musí vzít v úvahu například své dlouhodobé strategie, uspořádání stáje, požadavky na pohodu krav a samozřejmě i osobní preference. Neexistuje řešení, které by vyhovovalo všem farmám. Nicméně naše skupinové uspořádání VMS lze použít u širokého spektra farem včetně těch velmi velkých, jelikož je flexibilní a lze ho snadno rozšiřovat. Automatické dojení navíc vyžaduje malý podíl manuální práce, která může snížit závislost na pracovní síle a s tím související náklady,“ říká Jensen.

Nejvyšší nákladovou položku na mléčné farmě tvoří v současnosti náklady na krmení. Pomocí skupinového uspořádání VMS budou chovatelé schopni zachovat svůj nynější krmný plán s TMR (směsná krmná dávka) a v dojicím boxu nabídnout pouze „lákací“ krmnou dávku, což pomůže udržet nákladově efektivnější krmení.  

 „Kapacita dojení na jeden dojicí box se bude farma od farmy lišit v závislosti na plemeni krav, managementu farmy, uspořádání stáje a frekvenci dojení, nicméně lze očekávat hodnotu mezi 8-9 krávami na box za hodinu,“ říká Jensen. „Používá se uspořádání od osmi jednotek VMS a výše, přičemž horní limit počtu jednotek a celkové kapacity zatím nebyl určen, možnosti jsou otevřené.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy