Společnost DeLaval rozšiřuje svoji farmu o zbrusu novou a nejmodernější stáj

Společnost DeLaval nadále investuje do budoucnosti prvovýroby mléka rozvíjením své vlastní vysoce technologicky vyspělé farmy s novou nejmodernější stájí. Farma bude využívat některá z nejinovativnějších řešení dojení včetně čtyř dojicích robotů ─ DeLaval VMS™ V300. "Nové stáje budou postaveny s důrazem na zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Nová moderní technologie zvýší nejen efektivitu, ale zajistí i nejlepší možnou péči o naše zvířata,“ říká Joakim Rosengren, prezident a generální ředitel společnosti DeLaval.


Nákres nové stáje VMS včetně čtyř DeLaval dojicích robotů VMS™ V300.

Hamra Farm je komerčně provozovaná farma, která se nachází na krásném kopci poblíž sídla společnosti DeLaval jižně od Stockholmu ve Švédsku. „Farma se nachází přímo v srdci společnosti DeLaval. Neustále se snažíme hledat nové a inovativní způsoby, jak pomoci našim chovatelům provozovat ještě více udržitelné mléčné farmy s novými a lepšími řešeními, a Hamra Farm je důležitou součástí tohoto snažení. My jsme také farmáři a Hamra Farm patří mezi nejproduktivnější mléčné farmy ve Švédsku s průměrnou mléčnou užitkovostí 12 100 kg ECM mléka ročně na krávu, “říká Lars Johansson, SVP pro firemní komunikaci & udržitelnost. 

Plánujeme téměř zdvojnásobit počet dojených krav z 260 na 550. „Na farmě neustále probíhá mnoho vývojových a výzkumných projektů a tato investice nám umožní získat další prostor k testování softwaru a pokročilých systémů a k předvedení některých nejnovějších řešení společnosti DeLaval,“ říká Johansson. "Kromě toho slouží Hamra Farm již po mnoho let jako předváděcí farma pro zákazníky a další klíčové odborníky v celém řetězci prvovýroby mléka, protože farmu navštíví každý rok přibližně 3 000 návštěvníků.“ 

Rozvojový plán zahrnuje novou stáj pro robotické dojení, modernizované stáje pro telata a jalovice a rekonstrukci prostor pro návštěvy. Vše bude umístěno ve stávajícím areálu farmy.

Položení základního kamene se plánuje na jaře roku 2021 a nové stáje by měly být dokončeny ve druhé polovině roku 2022.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy