Tetra Laval Group věnuje 10 milionů EUR na boj proti COVID-19

Pandemie COVID-19 má nebývalý dopad na společnosti na celém světě. Naše myšlenky a obavy se týkají všech těch, jejichž životy jsou tímto ovlivněny.

S cílem podpořit globální reakci na tuto krizi poskytne Tetra Laval Group 10 milionů EUR různým dobrovolným organizacím podporujícím systémy zdravotní péče v zemích, ve kterých působíme.

Skupina Tetra Laval Group, která se skládá ze společností Tetra Pak, Sidel a DeLaval je při zachování důležitých opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců plně odhodlána hrát svoji roli i při zajišťování nepřetržitého zásobování potravinami v těchto těžkých dobách.

Jsme vděční za neochvějný přínos našich zaměstnanců k řešení této mimořádné výzvy a za jejich snahu o udržení zdraví a bezpečnosti jednotlivců a kontinuitu dodávek potravin.

O společnosti Tetra Laval

Společnost Tetra Laval přispívá k životu lidí na celém světě mnoha pozitivními způsoby. Naše tři průmyslové skupiny - Tetra Pak, DeLaval a Sidel - poskytují inovativní systémy, které zlepšují účinnost, kvalitu a bezpečnost výroby a distribuce potravin.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy