Alternativní zemědělství

Alternativní zemědělství je unikátní iniciativa firmy DeLaval. Jejím cílem je vyšší produkce a lepší kvalita mléka s menším dopadem na životní prostředí.

Zemědělství a životní prostředí jsou spolu spjaty a vzájemně se ovlivňují. Každá tato změna farmáře bezprostředně ovlivní.

Naše firma je zodpovědná za podporu a rozvoj farem a pomůže Vám zvládnout jakékoliv nepříznivé nástrahy přírody způsobené vodou, metanem, energií a odpadem.
Tyto oblasti společně vytváří základ pro dlouhodobý vývoj.
Naším úkolem je podpora a vývoj farem v těchto čtyřech oblastech:

  • Pohodlí zvířat
  • Ziskovost farmy
  • Životní zodpovědnost
  • Sociální zodpovědnost

Jsme přesvědčeni, že můžete dosáhnout vyšší produkce a lepší kvality mléka s nižším dopadem na životní prostředí. Nabízíme řešení zlepšující budoucnost farem a tím uvádíme naše zákazníky do popředí minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy