DeLaval a životní prostředí

Péče o životní prostředí je součástí společných hodnot firmy DeLaval. Naši zákazníci a farmáři jsou spjaty s přirodou více než většina z nás. My dobře víme, že zemědělský průmysl má dopad na životní prostředí a zároveň je ovlivňován změnou klimatu.

Péče o životní prostředí je součástí společných hodnot firmy DeLaval. Naši zákazníci a farmáři jsou spjaty s přirodou více než většina z nás. My dobře víme, že zemědělský průmysl má dopad na životní prostředí a zároveň je ovlivňován změnou klimatu.

Vyšší produkce a lepší kvalita mléka s menším dopadem na životní prostředí

Zemědělství a životní prostředí jsou spolu spjaty a vzájemně se ovlivňují. Každá tato změna farmáře bezprostředně ovlivní.

Naše firma je zodpovědná za podporu a rozvoj farem a pomůže Vám zvládnout jakékoliv nepříznivé nástrahy přírody způsobené vodou, metanem, energií a odpadem.
Našim úkolem je podpora a vývoj farem v těchto čtyřech oblastech:

  • Pohodlí zvířat
  • Ziskovost farmy
  • Životní zodpovědnost
  • Sociální zodpovědnost

Tyto oblasti společně vytváří základ pro dlouhodobý vývoj.
Jsme přesvědčeni, že můžete dosáhnout vyšší produkce a lepší kvality mléka s nižším dopadem na životní prostředí. Nabízíme řešení zlepšující budoucnost farem a tím uvádíme naše zákazníky do popředí minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy