Vize, mise a základní hodnoty

Toto jsou hlavní body naší celkové vize, mise a základních hodnot, kterými se řídí naše společnost i jednotlivci.


Naše vize
Naše vize je to, co chceme být a jak chceme být vnímáni. Je to především to, o co usilujeme, co nás inspiruje a motivuje. My utváříme alternativní a ekologické zemědělství v globalizovaném prostředí.

Naše mise
Naše mise je důvod, proč existujeme a co děláme každý den - to naplňuje naši vizi. Spolupracujeme se zákazníky a výsledkem jsou spokojené farmy a naši zákazníci. Naše vedoucí pozice v mlékárenském průmyslu nám napomáhá k inovaci, růstu do nových segmentů i nových zeměpisných oblastí. Poskytujeme komplexní řešení a všude, kde podnikáme, zabezpečujeme komplexní podporu. Jsme k dispozici 24 hodin denně.

Naše základní hodnoty
Naše základní hodnoty nám pomáhají učinit správná rozhodnutí a řídit naší každodenní činnost.

 Vášeň

 •  Jsme rádi, že můžeme pomáhat farmářům s jejich každodenními úkoly
 •  Jsme hrdi na naše dedictví a na náš úspěch
 •  Jako vedoucí firma na trhu neustále rozšiřujeme naše podnikání
 •  Tato vášeň odlišuje naší společnost od ostatních

 Lidé

 • Stavíme úspěch na kompetencích a neustále investujeme do osobního rozvoje
 • Dělíme se o naše znalosti, podporujeme jeden druhého a jsme rádi, že můžeme být součástí týmu
 • Oceňujeme kreativitu, která pramení ze směsi národů, pohlaví, sexuální orientace, náboženství, zkušeností a rozmanitosti různých osobností
 • Jsme součástí globálního týmu

 Profesionalita

 • Dbáme na kvalitu ve všem, co děláme
 • Naše povinnosti jsou nám jasné a vždy dodržujeme naše závazky
 • Nasloucháme, učíme se a neustále se zlepšujeme a inovujeme
 • Jsme hrdi na to, kdo jsme a pokorně to projevujeme prostřednictvím našeho postoje a chováním
 • Zůstáváme věrni našim hodnotám

 Partnerství

 • Naši zákazníci, jejich potřeby a očekávání se staly východiskem všeho, co děláme
 • Dealeři jsou naši obchodní partneři, s jejichž pomocí obstaráváme zákazníky
 • Zaměstnanci firmy DeLaval, naši dealeři a zákazníci jsou naši partneři pro dlouhodobé obchodní výsledky

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy