DeLaval ochlazování krav v systémech automatického dojení

Každý farmář, který má „systém dobrovolného dojení“ (VMS) nebo jakýkoliv jiný systém automatického dojení, ví, že nejdůležitější a jednou z nejtěžších věcí je udržet vysokou četnost návštěv dojícího robota, a to zejména tehdy, jsou-li krávy vystaveny riziku tepelného stresu. Ve společnosti DeLaval jsme vyvinuli skrápěcí systém u šíjové krmné zábrany, který šetří energii a udržuje vaše krávy v požadovaném pohybu, a to dokonce i ve velmi horkých letních dnech.

Delaval-64.jpg

Jestliže není ochlazování pouze pomocí ventilátorů dostatečné, může skrápění u šíjové krmné zábrany hrát důležitou roli při udržení tělesné teploty krav na požadované úrovni. V běžných systémech běží systém ochlazování u šíjové krmné zábrany po celý den, aby byl schopen „zachytit“ a ochladit všechny krávy. My víme, že krmný stůl ve stájích se systémem AMS není nikdy zcela obsazen. V takovém případě pak můžete spotřebovat zbytečně stovky litrů drahocenné vody, mít znečištěné a mokré prostředí a spotřebovat mnoho kilowatt na provoz ventilátorů.

Maximální kontrola pomocí čidel


Pomocí našeho řídícího systému (patentová přihláška v projednávání) pro ochlazování krav s řídící jednotkou systému stáje coby ústředním prvkem připojeným k čidlům na krmné zábraně dokážeme krmiště rozdělit na několik zón. Jestliže kráva aktivuje světelný paprsek čidel, spustí se v té sekci krmné zábrany, kde je detekován pohyb, ochlazovací cyklus.
Tak je příchod k šíjové krmné zábraně stimulován nejen možností nakrmení, ale i ochlazení. Jestliže si krávy udrží požadovaný příjem krmiva, udrží si i svoji mléčnou užitkovost. Také v prostoru čekárny před  dojicím robotem máme čidla, která automaticky spouští ochlazování. Náš řídící systém vám umožňuje plně přizpůsobit a automatizovat všechny cykly ochlazování v různých zónách.

Udržujte své krávy motivované

Pomocí našeho systému ochlazování stimulujeme pohyb krav požadovaným směrem. Motivujeme krávy k příjmu krmiva, dojení a k odpočinku. Jestliže krávy ulehnou k odpočinku a po určité době se začnou zahřívat, vědí, že u krmné zábrany budou odměněny ochlazením. A když se jdou podojit, opět je odměníme za chování, které by stejně chtěly provést.

Správný ventilátor pro dosažení správného proudění vzduchu


Pro řádné ochlazení a osušení krav potřebujeme dosáhnout vysoké rychlosti proudění vzduchu (v horkých klimatických podmínkách až 3 m/sekundu). Pomocí našich unikátně řešených DeLaval ventilátorů DDF1200 se speciálně tvarovanými lopatkami ventilátoru dosahujeme rychlého a dlouhého proudění vzduchu. Díky tomu potřebujete pro optimální ochlazení méně ventilátorů a spotřebujete také méně energie.

Tělesná teplota

Udržení optimální tělesné teploty pod kontrolou je nanejvýš důležité. Náš chladicí systém jsme testovali na komerční farmě a zároveň jsme měřili tělesnou teplotu krav. A pouze pomocí pravidelných cyklů ochlazování jsme byli schopni udržet stabilní (optimální) tělesnou teplotu, která působí jako prevence před dlouhodobým působením tepelného stresu s jeho negativním dopadem na reprodukci a produkci mléka.

Ochlazujte, kde je to potřeba

DeLaval systém ochlazování krav je vyvinut pro použití zejména do těch míst, kde má tepelný stres největší negativní dopad: separační kotec, čekárna a krmiště. Během krmení přijímají krávy, které jsou v tepelném stresu, méně krmiva, což má za následek nižší produkci mléka. Kromě toho může přehřátí v záchytném kotci nebo čekárně potlačit spuštění mléka.

Separační kotce, čekárny a krmiště

Integrovaný systém ventilátoru a rozprašovače vody zajišťuje účinné ochlazení, zatímco krávy čekají na dojení nebo jsou v krmišti u krmné zábrany. Systém poskytuje optimální rovnováhu mezi velikostí kapek a úhlem kontaktu, aby se voda dostala do kravské srsti a na kůži. To maximalizuje přenos tepla a efektivní využití vody. Bez zajištění této rovnováhy dochází k plýtvání vodou. Voda buď ulpí na srsti krávy nebo končí v kalužích na podlaze. Pro zajištění optimálního ochlazení lze pro různé úrovně horka a klimatické podmínky nastavit rozličnou frekvenci a délku cyklů.
Pro dosažení optimálního ochlazení krav vám DeLaval řídící jednotka systému stáje umožní naprogramovat systém tak, aby se aktivoval pouze v takových klimatických podmínkách, kdy je efektivní. Řídící jednotka systému stáje je integrovaný řídící systém, který lze připojit na čidla teploty, proudění vzduchu a vlhkosti uvnitř i vně vaší stáje. Jednoduché dotykové ovladače vám umožňují vybrat a aktivovat různé programy ochlazení v různých teplotách, aby se vždy dosáhlo stejného kýženého výsledku - ochlazení krav. To vám umožní optimální využití vašeho řešení ochlazování krav bez zbytečných zvyšujících se provozních nákladů v situacích, kdy nemá valný účinek. Ale řídící jednotka systému stáje umí mnohem více. Pomocí jedné řídící jednotky můžete naprogramovat všechny stájové systémy tak, aby fungovaly ve vzájemné symbióze: osvětlení, větrání a manipulace s výkaly - a také ochlazování krav. Vzájemná spolupráce zvyšuje efektivitu všech vašich systémů.

Cow Cooling_web_quote.jpg

Pomocí našeho systému ochlazování stimulujeme pohyb krav požadovaným směrem. Motivujeme krávy k příjmu krmiva, dojení a k odpočinku

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy