DeLaval Delpro Farm Manager

Jak může program DeLaval Delpro Farm Manager pomoci farmářům se systémem VMS?

Používání dojících robotů na mléčných farmách je dnes již zcela běžné a tento trend zájmu zákazníků o systém dojicích robotů VMS se neustále a rychle prohlubuje. Dojení je hlavním a časově nejnáročnějším každodenním úkonem na každé mléčné farmě, a to bez ohledu na zvolený systém dojení.

Srovnáme-li dojení v běžné dojírně se systémem dobrovolného dojení VMS, lze na základě různého způsobu dojení identifikovat významné rozdíly. Dojení v dojírnách probíhá 2-3 krát denně. Každá směna dojení má pevně danou dobu. Jedná se o takzvané skupinové dojení, kdy se všechny krávy přesouvají do dojírny, přičemž nemají žádnou jinou možnost volby. Dojiči manuálně nasazují dojicí soupravy na vemena a mají fyzicky přímý kontakt se zvířaty a s dojicím zařízením: dojiči mohou během dojení vizuálně kontrolovat např. zdravotní stav zvířat a případné záněty vemene, čistotu dojicího zařízení a mnoho dalšího. Tento způsob lidské kontroly zvířat a dojicího zařízení není při dojení krav během směn dojení i v průběhu několika dní zcela identický: správný rutinní postup při dojení by měl být u každého zvířete neměnný a stále stejně důsledný. 

Právě důsledný a neměnný rutinní postup při dojení je klíčem k efektivní produkci mléka. Dojení pomocí dojících robotů VMS nepředstavuje žádný kompromis: místo dojení krav v pevně stanoveném čase jako v dojírnách se skupinovým typem dojení mohou krávy navštěvovat dojící boxy VMS dle vlastního uvážení (dobrovolně). Dojicí robot VMS zvládne vše lépe než lidská obsluha, a to 24 hodin denně po celý rok. Z důvodu zajištění zcela automatického řízení dojení byl vyvinut systém DeLaval VMS V310 se spoustou vestavěných čidel a senzorů, které chovatelům pomáhají. V systému VMS se mohou krávy oproti dojírně kdykoliv dojit bez jakékoliv lidské interakce. Chovatelé zde očekávají přísun přinejmenším stejných informací jako v klasických dojírnách. Systém VMS V310 však může farmáři poskytnout mnohem více a přesnějších údajů o jednotlivých kravách. Dojicí robot VMS dokáže pomocí online měřiče somatických buněk (OCC) detekovat mastitidu nebo vodivost mléka po jednotlivých čtvrtích. VMS™ V310 je první systém dojení, který automaticky zjišťuje a potvrzuje březost krav a další události reprodukce.

V současné době stále více prvovýrobců mléka investuje do dojicích robotů, protože chtějí zvýšit produkci a mít spolehlivější a přesnější údaje o svých zvířatech. Všechny údaje o dojení, krmení, výkonnosti VMS, zdravotním stavu zvířat a o reprodukci každé jednotlivé krávy se zaznamenává a shromažďuje v softwarovém programu Delaval DelPro farm manager.

Jak může společnost DelPro podpořit chovatele při kontrole jejich krav, když již nepoužívají manuální dojení a mají velmi omezený fyzický kontakt se zvířaty?

Chovatel by měl pravidelně kontrolovat program DelPro Farm Manager ve svém počítači, jenž je umístěn v kanceláři, a který mu umožňuje sledovat každou jednotlivou krávu ve stádě. To mu umožňuje podniknout ve velmi krátkém časovém horizontu požadované kroky, jestliže se zjistí odchylka v užitkovosti a/nebo zvýšené zdravotní riziko.

Hlavní monitorovací panel Delpro zobrazuje všechny informace o výkonnosti každého dojicího boxu VMS za posledních 24 hodin: počet průměrných návštěv, průměrnou dobu extrakce mléka, produkci mléka, průměrnou spotřebu koncentrátu na zvíře a mnoho dalších užitečných informací.

Tento hlavní panel poskytuje farmáři rychlý přehled o produkci mléka a o jednotlivých systémech VMS. Optimální výkonnost spočívá ve vedení ziskové mléčné farmy, což vyžaduje smysl pro detail. Vaši pozornost nevyžadují jen oblasti, jako je produkce, reprodukce, zdraví zvířat nebo krmení, ale také proces dojení a to, jak fungují vaše jednotlivé systémy VMS a kde máte potenciál získat více kg mléka během 24 hodin.

Okno sled dojení představuje v programu DelPro speciální nástroj, který je dostupný pouze pro uživatele VMS: standardní statická sestava není pro potřeby každodenních rutinních úkonů dostatečně efektivní. Sled dojení je online "živá" obrazovka statusů, která ukazuje, co se děje s jednotlivými dojnicemi v průběhu dojení. Spolu s jednotlivými nádoji mléka a spotřebou koncentrátů také ukazuje, které krávy se opozdily na dojení. 

To je klíčové pro efektivní sledování vašeho stáda a jednotlivých krav v jakékoliv fázi laktace. VMS pouze nedojí každou krávu bez ohledu na ekonomickou hodnotu dojení v daném čase. Pokud chceme splnit ambice na produkci 3500 kg, musíme být efektivní, a proto vypočítáváme povolení k dojení na základě kombinace užitkovosti krávy a její doby od posledního dojení. To znamená, že systém dojí pouze ty krávy, pro které bude další dojení přínosné. To umožňuje dosažení lepší užitkovosti než u jakéhokoliv jiného systému a také to zajišťuje lepší zdravotní stav vemene. Pro některé z krav to může znamenat 4 dojení, pro jiné 3 - z toho vyplývá, že každá kráva naplní svůj potenciál a vy si můžete být jisti, že u každé krávy získáváte nejen maximální, ale i optimální užitkovost, a proto jsou zvířata zdravější a produktivnější.

Dalším speciálním oknem je Monitor krav, což nejdůležitější nástroj, který nám umožňuje sledovat krávy, jenž aktuálně čelí mastitidě nebo podstupují její léčbu. Systém VMS analyzuje zdravotní parametry každé jednotlivé čtvrti vemene: pomocí měřiče somatických buněk OCC měří počet SB, vodivost, přítomnost krve v mléce a prostřednictvím Biomodelu DelPro vyhodnocuje u každého zvířete index detekce mastitidy (MDi). 

MDi je kombinací vodivosti, intervalu dojení a hodnot příměsí krve. To znamená, že se zde vyhodnocuje pouze jedno číslo (hodnota).  Index MDi se vypočítává na úrovni vemene a pro farmáře je pomocným ukazatelem potenciálních zdravotních problémů ve stádě.

Spolu s krmením koncentrátů v systému VMS V310 vám společnost DeLaval dokáže poskytnout maximální flexibilitu při zavádění strategií krmení koncentrovaných (jaderných) krmiv, které odpovídají požadavkům vašich stád. V průběhu různých fází laktace vyžadují vaše krávy ve vztahu ke krmení různý přístup. Systém DelPro je navržen tak, aby vám dokázal nastavit řízenou strategii a zároveň ji implementovat pro různé dny v laktaci, úrovně užitkovosti, skupiny zvířat nebo pořadí laktace. Dáváme každé krávě příležitost využít její potenciál, a to během celé její laktace! Vždy existují zvířata, která nespotřebují přesně takové množství krmiva, jaké jsme jim přiřadili, což se děje často kvůli problémům souvisejících s jejich zdravotním stavem.

Pomocí DeLaval hodnocení tělesné kondice získáváte denně a automaticky přesné údaje o tělesné kondici vašich krav. Zjistíte, které z vašich krav jsou nad nebo pod optimálním indexem tělesné kondice, a můžete se na ně zaměřit, abyste jim zajistili dostatečné zásoby tělesného tuku. Je důležité v tomto směru aktivně jednat, abyste zlepšili účinnost krmení a předešli možným budoucím problémům. 

Víme, že včasná péče o reprodukci je klíčem k úspěšnému zabřeznutí vašich zvířat. Vzhledem k tomu, že krávy jsou v různé fázi reprodukce, víme, že potřebujete okamžitý přístup k informacím, abyste se mohli rozhodovat v "reálném čase". 

Úspěch vašeho podnikání závisí na tom, zda se vám podaří zvířata zabřeznout - to začíná zjištěním říje u vašich zvířat. To skutečně ovlivňuje vaši ziskovost a efektivitu práce! 

Používáme také zlatý standard pro řízení reprodukce a detekci říje - progesteron. Na základě hladiny progesteronu v mléce a biologického modelu DelPro můžeme předpovědět, kdy se kráva do říje dostane, a určit tak nejlepší čas pro inseminaci vašich krav!

V době, kdy je na farmách stále více zařízení VMS, považujeme za klíčové poskytnout vám intuitivní nástroje pro sledování a přijímání upozornění z těchto dojicích zařízení, a také od zvířat. Všechna data lze kombinovat do různých na míru přizpůsobených sestav podle přání chovatele. Protože je systém VMS V310 bezproblémově integrován se systémem DelPro Farm Manager, získávají uživatelé kompletní přehled o výkonnosti VMS, krmení, reprodukci a o produkci mléka. 

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy